Vacature Algemeen Directeur IJssellandschap

Toegewijd en toekomstgericht leider

Olst
Organisatie |

Stichting IJssellandschap

IJssellandschap is een unieke stichting die haar 4300 ha agrarisch-, bos- en natuurbezit, inclusief hoeves en woningen beheert en ontwikkelt. Haar oorsprong voert terug (1267) tot in de Middeleeuwen toen de zorg in de stad Deventer Gasthuizen gecombineerd werd met het beheer van de landerijen buiten de stad. De stichting beheert ook de bezittingen van het Burgerweeshuis en kinderhuis en van een aantal overige organisaties.

Het ensemble van landbouw, natuur, bos, landgoederen, uiterwaard is de drager én het onderwerp van de uitdagingen van deze tijd als klimaat, energie, ontwikkeling en transitie van de landbouw, ontwikkeling van natuurlijke diversiteit en een gezonde vitale omgeving, stad en land, maatschappelijke diensten en economische functies. In haar visie “Land Goed” verwoordt IJssellandschap juist deze uitdaging: het goede evenwicht tussen korte en lange termijn, stad en land, natuur en land, publiek en privaat belang, ideaal en zakelijkheid.

Deze mooie organisatie zoekt een Algemeen Directeur, een toegewijd en toekomstgericht leider.

Functie | Algemeen Directeur

De huidige directeur gaat in april 2021 met pensioen en het streven is per maart 2021 een opvolger te hebben. De Directie bestaat uit de algemeen directeur en financieel directeur. Verhoudingen tussen bestuur en directie en directie onderling zijn vastgelegd in een stichtingsstatuut en een directiestatuut. In de toekomst vindt een transitie plaats naar een één hoofdige directie. De algemeen directeur is werkgever van bijna twintig medewerkers en zorgt dat samen met hen gewerkt wordt aan beheer, beleid en ontwikkeling van het bezit. Er wordt gewerkt vanaf twee locaties, de werkplaats in Schalkhaar en het kantoor in Olst. De directeur legt verantwoording af aan een divers samengesteld bestuur. Het bestuur is werkgever van de directeur en fungeert tevens als klankbord. Daarnaast laten directie en bestuur zich over de verschillende beleidsterreinen adviseren door een breed samengestelde Raad van Advies.

Lef Innovatief Commitment Sensitief Coachend-leider Communicatief Samenwerken Verbinden Luisteren Daadkrachtig Werkend-vanuit-visie Boegbeeld Goed-werkgever Toegankelijk

Profiel

De algemeen directeur van IJssellandschap is een verbinder pur sang die strategisch en communicatief samenwerkt. Een generalist met affiniteit en ervaring voor het groen in brede zin. De grootste uitdaging is het juiste evenwicht vinden in de veelheid der dingen. Niet alleen tussen beheer en ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld in draagkracht en gebruik van ecologie en economie. Functies moeten in evenwicht zijn: landbouw in relatie tot natuur en landschap en stad versus land. Dit zijn belangrijke opgaven waarbij IJssellandschap een onderdeel is van een groot geheel, een schakel in een bepaalde tijd en tussen veel mensen. Je moet als directeur weten wanneer te vertragen of te versnellen, te leiden of te realiseren. Ook de termijnen moeten in een balans zijn: de lange termijn met de korte termijn. Je bent een rentmeester in de zin van duurzaam en maatschappelijk ondernemen.

De organisatie is financieel gezond. De relatie met pachters is van groot belang. De directeur moet zich goed kunnen inleven in hen en het goede gesprek voeren over de toekomst. Het is een particuliere stichting die voor 90% afhankelijk is van huren, pachten en houtverkopen. Stichting IJssellandschap is van origine opgericht vanuit een maatschappelijk belang en er moet een evenwicht zijn tussen het ideaal en het zakelijke, tussen publiek en privaat belang. Zo is een grote groep vrijwilligers verbonden aan IJssellandschap. Als directeur werk je vanuit je intrinsieke motivatie aan de missie en visie dagelijks aan deze balans. Samen met je medewerkers zorg je voor goed beheer van de boerderijen, gebouwen en de natuur- en cultuurgronden. Je ontwikkelt en werkt met vele partijen aan regionale vitaliteit, kringloop landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. De tijd staat niet stil en vraagt om moed, lef en innovatie. Je bent en denkt eigentijds, toekomstgericht. Je inspireert, enthousiasmeert en een beetje lichtheid is fijn. Je werkt met passievolle mensen, medewerkers, pachters en vele anderen. Je schakelt en makelt op natuurlijke wijze.

Je bent de drijvende motor achter de organisatie en laat mensen schitteren. Er is veel kennis en kunde aanwezig en jij geeft richting, zorgt dat zaken gedaan worden en dat de organisatie als professioneel zelfstandig en multifunctioneel beheerder werkt. IJssellandschap is ook een regionale investeerder, je bent commercieel en zakelijk vaardig, je hebt affiniteit met Salland en zoekt nieuwe wegen passend bij de missie en visie. En IJssellandschap is een belangrijke deelnemer in de ontwikkeling van de streek met maatschappelijke organisaties en overheden met brede aandacht voor de sociale dimensie van het werk. Je bent het boegbeeld van de organisatie en dus een goede netwerker en verbinder.

Als algemeen directeur:

 • Ben je eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en ben je een goede werkgever van een kleine twintig passievolle medewerkers.
 • Vorm je een visie over de complexe materie en zorg je in meerdere opzichten voor een goede balans in beheer, behoud en ontwikkeling.
 • Zorg je voor samenhang en geef je invulling aan de missie en visie door jaarplannen, projecten en samenwerkingen vorm te geven en leg je verantwoording af aan het bestuur.
 • Ben je het externe boegbeeld van IJssellandschap en dagelijkse vertegenwoordiger van IJssellandschap.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt ervaring cq affiniteit met natuur, landbouw, cultuurhistorie, water, recreatie, duurzaamheid, en /of rentmeesterschap
 • Je bent financieel onderlegd en hebt eventueel ervaring met (nieuwe) verdienmodellen
 • Je bent ervaren in het leiden van teams / organisaties en bent zakelijk vaardig
 • Je bent sensitief en functioneert goed in een wereld met schijnbaar tegengestelde belangen en brengt deze juist samen
 • Je bent als mens communicatief, toegankelijk, open en verbindend en kan luisteren
 • Je bent tegelijk duidelijk en geeft richting
 • Je bent een denker en een doener, pragmatisch en hands on
 • Je bent maatschappelijk betrokken
 • Je bent innovatief, toont lef en daadkracht
Aanbod

Deze baan is uniek. In een prachtige omgeving met passievolle mensen werken aan beheer en ontwikkeling. Met ambitie de balans zoeken. Leiding en richting geven aan een eeuwenoude organisatie die helemaal van deze tijd is. De gewenste startdatum is 1 maart 2021 zodat er een periode van overdracht en inwerken is. De functie is 0,8 – 1,0 fte en ingeschaald in schaal 12 van de CAO Bos en Natuur. Inschaling is uiteraard afhankelijk van ervaring en opleiding. De aanstelling start met een jaar en wordt omgezet naar onbepaalde tijd als de balans goed is.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Samen met de opdrachtgever kiezen we een aantal kandidaten die we gaan ontmoeten. Je ontmoet in drie korte rondes diverse betrokkenen vanuit het IJssellandschap: bestuur, raad van advies, medewerkers en pachters. Is er een goede ontmoeting? Dan gaan we verder met een diepgaand gesprek met de selectie commissie en uiteindelijk een presentatie. Wij noemen dat speed, slow, show. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijdspad en een mooie balans tussen kandidaat en organisatie.

Het wervingstraject bestaat dus uit drie onderdelen (onder voorbehoud) in verband met Covid-19:

 • Speed op maandag 16 november waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op maandag 23 november waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op dinsdag 1 december waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk zondag 8 november te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 73 326) of Helga Bijker (06 22 69 85 99). 

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddate wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Algemeen Directeur
Vast
40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.