K+V werving selectie interim management

Leidende positie bij jonge zorgorganisatie

Almere
Organisatie |

Zorgfix

Zorgfix Thuiszorg is een jonge zorgorganisatie in Almere, waarbij de focus ligt op het bieden van goede zorg bij de mensen thuis. Daarnaast heeft Zorgfix het leveren van palliatieve zorg als specialisatie. Zorgfix is als particulier initiatief opgericht in 2010 en inmiddels de tweede aanbieder in de lokale wijkzorg, met een jaaromzet van € 2,5 miljoen. Bij Zorgfix werken 50 medewerkers dagelijks met groot enthousiasme om de verzorging en verpleging van gemiddeld ruim 150 cliënten te kunnen uitvoeren. De medewerkers werken volgens het principe van: “Zorgen moet je niet maken maar doen”!

Uitgangspunt van de organisatie is dat vertrouwde gezichten, geoefende handen en persoonlijke aandacht de kwaliteiten zijn die een cliënt van een thuiszorgmedewerker kan verwachten. De kernwaarden kleinschaligheid, laagdrempeligheid, oprechte interesse, flexibiliteit en er voor een ander zijn, zijn typerend voor Zorgfix. Dit onderscheid naar cliënten spiegelt Zorgfix ook in de aandacht aan de individuele medewerker van de organisatie, waarbij gelet wordt op een gezond evenwicht tussen groei, kwaliteit en werkdruk.

Voor meer achtergrond en beeld wordt verwezen naar de informatieve website van Zorgfix. Kandidaten die worden uitgenodigd ontvangen nadere, en deels vertrouwelijke, informatie.

Functie | Algemeen Directeur

Met het oog op de strategische koers en de fase van organisatieontwikkeling heeft de Raad van Toezicht besloten om over te gaan naar het model van een tweekoppige Directie. De oprichter van Zorgfix is benoemd in de rol van Directeur Zorg. De Algemeen Directeur vormt samen met haar het collegiaal bestuur van de stichting; ongedeeld en integraal verantwoordelijk voor de koers, de prestaties en de ontwikkeling van Zorgfix.

Voor de Algemeen Directeur liggen de volgende opgaven:

  • Collegiaal bestuur

De Directeur Zorg is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening en acteert dicht op de operationele zorgprocessen. De Algemeen Directeur zal daarop complementair moeten zijn, zowel in de aansturing van de organisatie, in opgedane kennis en ervaring als in persoonlijke eigenschappen. In de rol van Algemeen Directeur richt jij de aandacht vooral op de zakelijke kant van de bedrijfsvoering en zorgt voor optimale randvoorwaarden voor het primaire proces. Rust, stabiliteit en structuur vormen jouw domein.

Je toont jezelf begripvol voor de situatie dat je als directe partner gaat samenwerken met de oprichter van de organisatie en dat de nieuwe topstructuur zeker gepaard zal gaan met een gewenningsperiode voor alle betrokkenen. Je bent actief op zoek naar elkaars sterke punten en stelt je open om te werken aan synergie binnen het directieteam. Tijdens het selectieproces wordt veel aandacht besteed aan de verwachte match.

  • Organisatieontwikkeling

Samen met de Directeur Zorg, het managementteam en andere bij de organisatie betrokken personen ontwikkel en schrijf je een praktische en haalbare toekomstvisie, zorg je voor draagvlak voor de gemaakte keuzes en bouw je mee aan het realiseren daarvan. Uitgaande van het specifieke DNA van Zorgfix geven jullie vorm aan verbetering en uitbreiding van bestaande diensten, innovaties en nieuwe mogelijkheden. Gewerkt wordt aan gestage groei om daarmee de basis van de organisatie te versterken, overigens met behoud van de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht.

Onder leiding van de nieuwe Directie wordt Zorgfix nog duidelijker en krachtiger gepositioneerd in de lokale zorgketen, waarbij actief wordt gezocht naar vormen van samenwerking met andere zorgaanbieders en continu wordt gestuurd vanuit de vragen van de cliënten. Daarmee is Zorgfix een betrouwbare en waardevolle partner voor de zorgverzekeraars en logisch aanspreekpunt bij nieuwe ontwikkelingen. Je staat daarbij voor de visie en missie van Zorgfix, draagt deze uit en hanteert de normen en waarden als herkenbaar kompas.

  • Bedrijfsvoering

In de dagelijkse aansturing valt de bedrijfsvoering, bestaande uit Financien, HRM, Planning, ICT en Communicatie & Marketing, onder jouw verantwoordelijkheid. Deze processen worden, zowel beleidsmatig als in de concrete uitvoering, op een steeds hoger niveau gebracht zodat de benodigde flexibele ondersteuning voor het zorgproces wordt geborgd.

Prioriteit wordt gegeven aan een HRM-beleid dat gericht is op het binden en boeien van zorgmedewerkers. De kenmerken van Zorgfix bepalen de onderscheidende wijze van werken en de competenties, die dat vraagt van de medewerkers in de wijk. In nauwe samenwerking met de Ondernemingsraad i.o. ontstaat zo een duidelijk beeld van wat de medewerker van Zorgfix uniek maakt, wat nodig is om verantwoordelijkheden verder in de zelforganiserende wijkteams te beleggen en op welke wijze het best kan worden geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Communicatief, Inspirerend, Zakelijk geweten

Profiel

Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende beschrijving.

  • Persoonlijke match

Je bent een ervaren leidinggevende en allround manager in professionele organisaties en gewend om te schakelen op en tussen het operationele, tactische en strategische niveau. Uit jouw CV en sollicitatiebrief blijkt en spreekt een academisch werk- en denkniveau, waarbij je kunt aantonen dat je door middel van opleiding en ervaring ook bedrijfskundig en analytisch bent ontwikkeld. Je hebt kennis van de principes van governance en kwaliteitssystemen. Je bent hierdoor in staat om verantwoordelijk te zijn voor de onderhandelingen en contracten met de zorgverzekeraars, efficiënte zorg- en bedrijfsprocessen, een soepel draaiende planning- en controlcyclus, effectieve stuurinformatie en externe verslaggeving en verantwoording.

Je bent representatief en maakt reeds bij de eerste kennismaking indruk als het nieuwe boegbeeld van de organisatie. Je beschikt over een natuurlijk overwicht en een uitstraling die energiek, fris en positief is, waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners.

  • Motivatie

Je hebt een realistisch zelfbeeld en bent open over je persoonlijke doelstellingen en ontwikkelpunten. Graag worden we meegenomen in de beste opbouwende kritiek die je tot dusver hebt mogen ontvangen.

Verder zijn wij uiteraard nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor deze functie bij Zorgfix. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in jouw kennis van en visie op de zorgsector en de betrokkenheid die je hierbij voelt. Je toont bevlogenheid bij de doelstellingen van Zorgfix en maakt hiermee duidelijk dat de vacature en jouw ambitie naadloos samenvallen.

  • Leiderschapsstijl

Wij zoeken een Algemeen Directeur met een zakelijke instelling, die doelgericht en besluitvaardig is. Je weet te overtuigen in je visie en daarnaar te handelen, ook als er weerstanden moeten worden overwonnen. Dat weet je te koppelen aan een sterk ontwikkeld omgevings- en organisatiebewustzijn, zodat je weet ‘hoe de hazen lopen’ en op welke momenten moet worden gewerkt aan extra draagvlak voor je beslissingen.

In jouw presentatie staat jouw stijl van leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent, juist van buitenaf, om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor Zorgfix.

Aanbod

Een prachtige kans voor directeuren en/of managers, die graag de stap willen maken naar een nieuwe, eindverantwoordelijke functie in een jonge, platte en innovatieve zorgorganisatie. Met de ambitie zich persoonlijk te verbinden aan de doelstellingen van Zorgfix en dit merk herkenbaar en met een positief, betrouwbaar imago te blijven profileren in deze dynamische sector.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en vallen binnen de kaders van de Wetgeving inzake Normering Topinkomens voor Zorg en Jeugdhulp (klasse I).  Gedacht wordt aan een parttime dienstverband van 28 uur per week.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Algemeen Directeur in de maand februari 2020 af te ronden. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Zorgfix in Almere.

  • SPEED op vrijdag 7 februari a.s. (10.00 – 16.00 uur, 1 uur per kandidaat) waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW op vrijdag 14 februari (09.00 – 13.00, 1 uur per kandidaat), dat is een gesprek met een commissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • SHOW op woensdag 19 februari (10.00 – 12.00 uur, 1 uur per kandidaat), een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Met de gekozen kandidaat vindt aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd bent, heb je tot en met maandag 3 februari 2020 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door hieronder bij ‘Solliciteer direct’ te reageren. Let op: voor de SPEED dag worden maximaal 10 kandidaten uitgenodigd. Op woensdag 29 januari 2020 wordt een eerste selectie gemaakt; reacties na die datum worden in behandeling genomen voor zover er nog ruimte is in het programma.

Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.  

Algemeen Directeur
Vast
28 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.