K+V werving selectie interim management

Boegbeeld van een organisatie met potentie

Zwolle
Organisatie |

Driezorg

Driezorg is al meer dan 30 jaar actief in de ouderenzorg en biedt dienstverlening en faciliteiten aan op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg aan ruim 1.500 cliënten, voornamelijk in Zwolle. De zorg en dienstverlening aan deze cliënten wordt geboden door 750 medewerkers en 600 vrijwilligers.

In de missie van Driezorg staat duurzaam welbevinden van de cliënt voorop, in elke levensfase en elke context. Driezorg ondersteunt de cliënt in zijn behoefte aan een eigen waarde(n)vol leven. In de visie van Driezorg staat de cliënt en zijn netwerk zelf aan het roer, waarbij desgewenst kan worden gesteund op een organisatie die nabij is met oplossingsgericht denken en doen. De klantwaarden ‘veilig’, ‘thuis’ en ‘eenvoud’ zijn voor de cliënten herkenbaar in de dienstverlening en het dienstenaanbod. Driezorg ondersteunt, in samenwerking met maatschappelijke partners, de cliënt bij zijn keuzes en wensen.

De organisatie staat onder leiding van een Bestuurder, thans ad interim. Het managementteam bestaat verder uit de Manager WWZ, de Manager Bedrijfsvoering en de Concerncontroller en heeft een aantal strategische adviseurs. De locaties/wijken staan elk onder leiding van een teammanager. De omgangsvormen passen bij de omvang van de organisatie; de lijnen zijn kort en de drempels zijn laag.

Driezorg heeft een omzet van een kleine € 40 miljoen per jaar en een gezonde financiële positie. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Driezorg. De jaarrekening van 2018 is beschikbaar via Jaarverslagen Zorg. Niet openbare informatie wordt later in de procedure verstrekt.

Functie | Bestuurder

De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Driezorg en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende realisatie, kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.

Driezorg heeft zich met succes aangepast aan de transities van de afgelopen jaren en bereidt zich voor op de volgende veranderingen in de ouderzorg. Er is in samenwerking met externe stakeholders, de OR en de Cliëntenraad een strategie uitgewerkt in een raamwerk voor de komende planperiode, waarbij overigens voldoende ruimte is voor de eigen nadere invulling door de nieuwe Bestuurder.

Adel verplicht en als grootste aanbieder in Zwolle met een netwerk van locaties in bijna alle wijken wil Driezorg een leidende rol nemen in het organiseren van een levensbestendig aanbod voor de ouder wordende bewoner van de stad. De Bestuurder heeft als belangrijkste opdracht om invulling te geven aan deze koers. Hij/zij bouwt aan het imago van Driezorg als betrouwbare en essentiële partner in de zorgketen, draagt dit actief uit in het lokale netwerk en neemt de organisatie mee in trots en waarde.

De toekomst in de ouderenzorg met de stijgende vraag en toenemende druk op het personeel vraagt om slimme oplossingen, innovaties en in ieder geval om wendbare aanbieders van wonen, welzijn en zorg. De Bestuurder geeft op de hoofdlijnen sturing aan een vitaal en valide bedrijfsmodel en ziet erop toe dat de eisen daarvan voortdurend worden afgestemd met de inrichting van de organisatie, de bezetting van de functieniveaus, de beschikbare stuurinformatie en de status van het vastgoed.

Ondernemend Motiverend en Benaderbaar

Profiel

Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende beschrijving.

  • Basis

Uit jouw cv en sollicitatiebrief blijkt en spreekt een academisch werk- en denkniveau, waarbij je kunt aantonen dat je door middel van opleiding en ervaring ook bedrijfskundig sterk bent ontwikkeld. Je beschikt over de ervaring als eindverantwoordelijke voor een organisatie of je geeft als directeur/ manager leiding aan een onderdeel van een grotere organisatie. Je cv en begeleidende brief vallen op en maken ons direct duidelijk dat we niet om je heen kunnen bij de eerste selectie van kandidaten.

  • Personality

Reeds bij de eerste kennismaking zien wij het nieuwe boegbeeld van Driezorg. Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet waardoor je mensen bindt en boeit in het gesprek en zij jou de rol van aanvoerder automatisch gunnen. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners.  In de gesprekken laat je zien zowel analytisch als flexibel te zijn waardoor je in staat bent snel te schakelen en alert te reageren op uiteenlopende vragen op verschillende abstractieniveaus. Je blijft daarbij steeds in verbinding, laat iedereen in waarde en toont aan dat je kunt variëren in gespreksstijlen.

  • Motivatie en visie

Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor de meest prominente functie bij Driezorg. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in jouw kennis van de markt van de ouderenzorg, de ontwikkelingen die jij ziet en de innovatieve ideeën, die jij wilt realiseren. Je maakt hiermee duidelijk dat de vacature en jouw ambitie naadloos samenvallen. Je hebt een realistisch zelfbeeld en bent open over je persoonlijke doelstellingen en ontwikkelpunten. Graag worden we meegenomen in de feedback die je zowel zakelijk als privé hebt gekregen, de lessen die je hebt geleerd en de beste opbouwende kritiek die je tot dusver hebt mogen ontvangen.

  • Leiderschap

In jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie. Wij zoeken een Bestuurder die een sterke antenne heeft voor wat er leeft, oprechte interesse toont, warmte uitstraalt en inzet op een omgeving van veiligheid en samenhorigheid. Tegelijkertijd ben je scherp op zelfontplooiing, eigen initiatief en de realisatie van afgesproken doelstellingen.

  • Ondernemerschap

Lef en het nemen van gecalculeerde risico’s vloeien als vanzelf voort uit overtuiging, een overtuiging die is gebaseerd op een doorleefde visie en een (markt)focus met draagvlak in de gehele organisatie. Dat is het type ondernemerschap zoals Driezorg het graag ziet. Wij zijn benieuwd naar de door jou behaalde successen in nieuwe product/markt combinaties en/of uitbreiding van activiteiten en op welke wijze het Zwolse netwerk daarbij wordt ingezet. Je hebt als ondernemende Bestuurder oog voor het ‘in control’ houden van de organisatie en weet uit eigen ervaring goed aan te geven welke sturingsmechanismen nodig zijn bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je doet op geen enkele wijze concessie aan de basisprincipes van governance en zorgt voor transparantie in de relatie met de Raad van Toezicht, de OR en de Cliëntenraad.

Aanbod

Een prachtige kans om de stap te maken naar de eindverantwoordelijke functie bij Driezorg en deze organisatie blijvend te positioneren als een ondernemende, eigentijdse organisatie met een sterk netwerk. Altijd in de buurt, altijd met aandacht, altijd voor nu en later, dat zijn de beloftes.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (klasse III). De secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak, maken binnen de gestelde maxima deel uit van het pakket en worden in overleg vastgesteld. De kandidaat van keuze is geaccrediteerd of is bereid dat te gaan doen.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Bestuurder in de maand augustus af te ronden. Je bent van harte uitgenodigd om nader contact op te nemen en te reageren op deze vacature.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Driezorg.

  • SPEED op dinsdag 20 augustus aanstaande (10.00 – 17.00 uur) waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW op donderdag 22 augustus aanstaande (13.00 – 17.00 uur), dat is een gesprek met een commissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • SHOW op maandag 26 augustus (15.00 – 18.00 uur), een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates op dinsdag 20 augustus, worden uiterlijk vrijdag 16 augustus gebeld.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met 15 augustus aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.