Verbinder en bruggenbouwer tussen districten en landelijk

De regio West omvat de districten Noord- en Zuid-Holland en Utrecht
Organisatie |

Veilig Verkeer Nederland

Verkeersveiligheid gaat iedereen aan; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt, in het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland is dé organisatie in Nederland, die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En zo een bijdrage te leveren aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat. VVN werd in 1932 opgericht; de organisatie heeft haar hoofdkantoor in Amersfoort.

VVN is een vereniging met een landelijk bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er vier zogenaamde regio-bestuursleden. Deze vier bestuurders worden voorgedragen door districtsbesturen. Voor de regio West (één van de vier regio’s naast Noord, Oost en Zuid) is er een vacature. De regio West omvat de districten Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

VVN kent lokaal veel actieve vrijwilligers, zij zetten zich dagelijks in voor meer verkeersveiligheid. VVN is onder meer bekend van “BOB-campagnes”, “De scholen zijn weer begonnen” en VVN Verkeersexamen”. De nieuwe bestuurder heeft een focus op het vertalen van alle lokale indrukken naar het landelijk bestuur. Een verbinder en bruggenbouwer tussen de (westelijke) districten en de vertaler naar het landelijke niveau.

De regiobestuurder wordt benoemd door de Verenigingsraad. De zittingstermijn is drie jaar met tweemaal een mogelijke verlenging met nog een periode van drie jaar. Recent heeft VVN haar statuten opnieuw vastgesteld, waardoor (onder meer) de verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad, Landelijk Bestuur en Districten zijn aangepast.

Functie | Bestuurder Landelijk Bestuur, district West

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het landelijk bestuur vergadert periodiek (6 tot 8 keer per jaar), de Verenigingsraad (het hoogste orgaan van VVN) twee keer per jaar. Twee keer per jaar is er overleg met de districtsbesturen/coördinatoren, onder meer via de districtsledenvergaderingen (DLV). De landelijk bestuurder schuift regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen van de districtsbesturen in zijn/haar regio.

De belangrijkste taken van de bestuurder:

 • Je fungeert als ‘linking pin’ tussen bestuur, districtsbesturen/coördinatoren in jouw regio.
 • Je draagt actief de landelijke koers uit en brengt belevingen uit het werkveld in het bestuur.
 • Je onderhoudt de contacten met de districtsbesturen/coördinatoren.
 • Je fungeert als gesprekspartner van en voor de regiomanager.
 • Je bent op uitnodiging aanwezig bij regionale dagen van de districten.
 • Je draagt actief bij aan het bedrijfsmatige/zakelijke element in de vereniging.
 • Je vervult (indien mogelijk) een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke projecten (organisatorisch, financieel, inhoudelijk).
 • Je treedt op als intermediair in geval van conflictsituaties in jouw regio.
 • Je bestuurt zonder ‘last of ruggespraak’ van de districten.

FUNCTIE-EISEN

 • Een regelmatige bezoeker van (districts-)vergaderingen en andere lokale evenementen en/of projecten, die kijkt, luistert en inspireert.
 • Een bestuurder met bezit van kennis of ervaring op een aantal van de volgende gebieden: verkeerskunde, marketing, vereniging en vrijwilligers, innovatie, online en social media, educatie (gelet op de kennisgebieden van het landelijk bestuur).
 • Een bestuurder met affiniteit met verkeersveiligheid, die interesse heeft voor lokale activiteiten.

Bruggenbouwer Inspirator Verbinder Marketeer Influencer

Profiel

Competenties behorende bij een regiobestuurder; het is een pré als

 • Je beschikt over financiële ervaring (bij voorbeeld in de publiek-private context).
 • Je beschikt over expertise op het terrein van marketing en educatie en gedragsbeïnvloeding.
 • Je kunt leidinggeven en partijen met elkaar verbinden.
 • Je hebt een bedrijfsmatig/zakelijk profiel, dat je nog dagelijks in de praktijk brengt.
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden.
 • Je bent woonachtig in de regio.
Aanbod | VVN BIEDT

Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 140,– met een kilometervergoeding van € 0,28. Onkosten worden vergoed. Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten, deze verzekering geeft een secundaire dekking. Daarnaast is voor bestuursleden een  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een VOG-verklaring wordt gevraagd.

De inzet is gemiddeld een halve dag per week.

Procedure

De begeleiding van de procedure ligt bij K+V in Veenendaal. De gesprekken naar aanleiding van je kandidatuur bij K+V vinden plaats in januari; de kandidaatspresentatie wordt gepland eind januari. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in februari. De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van het district Utrecht, de coördinator van het district Zuid-Holland, de coördinator van het district Noord-Holland, de regiomanager van het bureau en een lid van Het Landelijk Bestuur.

Beoogd is de voordracht van de Regiobestuurder door de districten in de voorjaarsvergadering van de Verenigingsraad VVN op 23 april 2021 om te zetten in een benoeming.

Geïnteresseerd

VVN hecht eraan een afspiegeling te zijn van de samenleving en streeft naar een zo divers mogelijk samengesteld bestuur. Met name vrouwen wordt verzocht te reflecteren.

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde bestuursfunctie dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Heb je inhoudelijke vragen; bel of mail Helga Bijker (06 22 698 599; bijker@kv.nl). 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Bestuurder Landelijk Bestuur, district West
Vrijwillig
4-8 uur per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.