Strategisch en financieel sterke, toegankelijke leider en boegbeeld met ondernemerschap

Utrecht
Functie | Bestuurder

Als Bestuurder van RINO Groep ben je eindverantwoordelijke voor het geheel. Samen met het MT ben je koersbepalend. Daarbij is het belangrijk dat je toegankelijk, transparant, bereikbaar en communicatief sterk bent. Duidelijk, professioneel en luistervaardig, strategisch en tactisch en inspirerend. Je brengt een warme zakelijkheid mee. Zowel intern als extern vervul je een cruciale rol. Intern ben je aanjager van veranderingsprocessen om de toekomstbestendigheid te waarborgen, de strategische koers uit te zetten en weet je je collega’s in hun kracht te zetten. Extern ben je gesprekspartner in verschillende gremia en ben je het gezicht van RINO Groep, je haalt de buitenwereld naar binnen en vertaalt dit, samen met het MT, naar de strategische koers. Je bent sparringpartner en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de ggz en het postacademisch onderwijs. Hierdoor ben je in staat om kansen te zien en deze te grijpen. Je kunt uitstekend netwerken en bent organisatie- en politiek sensitief. Financieel ben je goed onderlegd, weet zaken aan de juiste mensen te delegeren en geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om te groeien. Hierdoor weet je elkaar te versterken, zowel intern als extern.

Profiel

We zoeken een bevlogen, inspirerende, verbindende, doortastende en financieel goed onderlegde, ondernemende bestuurder, iemand die:

  • bestuurlijke ervaring heeft in een complexe omgeving;
  • oog heeft voor trends en ontwikkelingen en die weet door te vertalen naar kansen voor de RINO Groep;
  • ervaring of in ieder geval aantoonbare affiniteit heeft met de ggz én onderwijs;
  • analytisch is en beschikt over conceptueel denkvermogen;
  • kennis heeft van financiën en ICT/digitalisering;
  • samenwerking binnen het MT en tussen de geledingen stimuleert, veranderingen aangaat en daar zelf het goede voorbeeld in geeft;
  • als bestuurder aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
  • een netwerker is, makkelijk toegankelijk en benaderbaar voor interne en externe relaties en open en transparant communiceert;
  • tenslotte met enig relativeringsvermogen als bestuurder boven de partijen kan staan zonder de relatie te schaden.
Strateeg Doortastend Transparant Duidelijk Analytisch Ondernemend Sensitief
Organisatie |

RINO Groep

De RINO Groep in Utrecht is een toonaangevende organisatie bij het ondersteunen van professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met hun topdocenten biedt RINO Groep innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat. RINO Groep onderscheidt zich door klantgerichte service en staat midden in een dynamisch internationaal netwerk. Vanuit dit professionele netwerk creëert en deelt RINO Groep hoogwaardige kennis en focust zich op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Zo levert RINO Groep een bijdrage aan de kwaliteit van leven in de samenleving. Dat doen zij al meer dan dertig jaar voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, generalistische basis-ggz, buurten, wijkteams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voor hun opleidingsactiviteiten is het perspectief van de cliënt richtinggevend.

Context

De ggz is een sector die voortdurend in ontwikkeling is. Steeds meer mensen doen een beroep op de ggz. Dit heeft onder andere te maken met de vergrijzing en de laatste jaren ook met een groeiende zorgvraag van jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Tegelijkertijd kan het huidig aanbod in de ggz deze toenemende vraag niet aan. Er zal door meer flexibiliteit, betere samenwerking in de keten, andere vormen van hulpverlening en toepassing van digitalisering sneller en efficiënter ingespeeld moeten worden op de zorgvraag. Voor de RINO Groep als opleidingsinstituut voor de ggz betekenen deze trends dat snel inspelen op veranderende vraag en een grote mate van wendbaarheid en ondernemerschap de uitdagingen voor de toekomst zijn. De RINO Groep verder laten toegroeien naar een toekomstbestendig en modern opleidingsinstituut is de ambitie voor de komende jaren.

Organisatiestructuur

Een enthousiast team van ca. 80 fte (ca. 125 medewerkers) geeft invulling aan deze missie en ambitie. De RINO Groep heeft een afdeling BIG-opleidingen en een afdeling Bij- en nascholing (BNS). Bij beide afdelingen werken opleidingsmanagers en -medewerkers aan de organisatie en uitvoering van opleidingen, trainingen en congressen. Zij worden daarbij ondersteund door enkele uitvoerende teams zoals P&O, Communicatie & marketing, financiën , ICT, facilitaire zaken, P&O en het zalencentrum. Deze teams zijn deels ondergebracht in een afdeling Bedrijfsvoering en vallen deels onder de aansturing van de bestuurder.

Het MT bestaat uit vier personen inclusief de bestuurder. Hiervan maken de afdelingsmanagers voor BIG, BNS en Bedrijfsvoering deel uit. De RINO Groep kent een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden, met een aanstaande uitbreiding naar zes leden.

Aanbod

Een uitdagende en dynamische positie in een maatschappelijke organisatie met veel impact in de gezondheidszorg. RINO Groep volgt de cao ggz en biedt daarmee uitstekende arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in FWG 80 op fulltime basis (36 uur).

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure is erop gericht om de nieuwe bestuurder voor eind april 2023 te benoemen. De eerste gesprekken met K+V vinden zo spoedig mogelijk plaats. De eerste ronde selectiegesprekken bij RINO Groep staat gepland op donderdag 13 april. Voor een aantal kandidaten volgt hierna een tweede ronde op dinsdag 18 april. Tenslotte vindt er met de eindkandidaat een kennismakingsgesprek met de voltallige RvC plaats op vrijdag 21 april vanaf 14.00 uur, met aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van deze procedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk 19 maart aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters, partner, via 06-1008 5811 en Frank Wolff, partner via 06-1595 4079.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.