Nieuwsgierige strateeg die het samen doet

Wijk bij Duurstede
Organisatie |

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede

De Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is de koepel van vijf openbare basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Elk met een eigen kleur, een eigen identiteit. En toch met elkaar verbonden. Scholen die durven te vernieuwen. Scholen met vakkundige, bevlogen leerkrachten en directeuren. Scholen waar elk kind mag zijn wie het is, gezien wordt, zich veilig voelt. Ongeveer 90 medewerkers verzorgen het onderwijs aan bijna 900 kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

Openbare identiteit

Op de scholen is ieder kind welkom. Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede omarmt diversiteit en leert de kinderen met respect en een open blik met elkaar om te gaan. Verschillen mogen er zijn. Niets is gek, alles is bespreekbaar.

Klaar voor de toekomst

De scholen begeleiden kinderen naar de toekomst. Dat betekent onderwijs waarin niet alleen kennis wordt overgedragen, maar ook vaardigheden worden aangeleerd zoals samenwerken, communiceren, respect, burgerschap, ICT-vaardig zijn, mediawijsheid en innovatief denken. Er wordt steeds meer projectmatig samengewerkt en onderzoekend geleerd, vanuit eigen behoeften en talenten van kinderen. Elk kind eigenaar van zijn of haar leerproces, dat is de stip aan de horizon. Een ambitie die de scholen stapsgewijs willen realiseren. Elke school in zijn eigen tempo.

Functie | Bestuurder

De vier directeuren vormen met de bestuurder samen ‘het directieberaad’. Daarin worden strategische keuzen gemaakt en vindt de nodige onderlinge afstemming plaats, ook met het stafbureau. De afgelopen jaren is er gezorgd voor meer verbinding tussen de scholen en meer gezamenlijkheid als stichting met positieve effecten op kwaliteit van het onderwijs. Deze gezamenlijkheid en verbinding dient de komende jaren verder versterkt te worden. Het directieteam kan nog meer een team worden met een stichting-brede oriëntatie. De nieuwe bestuurder geeft dan ook verdere richting aan deze gewenste ontwikkeling. Een andere belangrijke ontwikkeling de komende jaren is het bouwen van een nieuwe school waarbinnen andere scholen met elkaar samenwerken onder één dak. Dit biedt kansen voor het verder concretiseren van de visie van de school en deze te vertalen naar een attractief en inclusief schoolgebouw.

Daarnaast zijn de volgende speerpunten voor de komende jaren geformuleerd:

  • Strategisch positioneren van de stichting door het opnieuw ijken en laden van de visie en missie die uitgaat van het best mogelijke onderwijs bieden voor iedereen.
  • Creëren van kansen door de samenwerking tussen scholen te verbeteren en teamontwikkeling te faciliteren.
  • Behouden en aantrekken collega’s door te investeren in ontwikkeling van medewerkers en goed werkgeverschap.
  • Structuren optimaliseren en processen verder stroomlijnen door goede communicatie en helderheid rollen.
  • Vergroten van de positie van inclusief openbaar onderwijs in Wijk bij Duurstede.
  • Duidelijke profilering van de stichting en behouden goede relatie en positie binnen de regio en met de belangrijkste stakeholders als Gemeente, Samenwerkingsverband en Jeugdzorg.
  • Mede door nauwe samenwerking binnen Het Anker tussen SO en PO, de expertise uitbouwen op het gebied van diversiteit en inclusie, ‘Geen kind Wijk uit’.
  • Versterken van de driehoek ouders – school – kind door focus en keuzes maken.
  • Het waarborgen van de onderwijskwaliteit, waarbij pedagogische kwaliteit net zoveel aandacht krijgt als didactische kwaliteit.
  • De bedrijfsvoering, het financieel beleid en beheer van de organisatie bewaken en waar mogelijk versterken. Zorg dragen (i.s.m. stafbureau) voor de jaarplanning, de begrotingscyclus en andere bedrijfsmatige zaken en ontwikkelingen.

Sensitief Communicatief Besluitvaardig Faciliterend Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Nieuwsgierige strateeg die het samen doet

Strategisch leider

Als strategisch leider ben je organisatie- en politiek-sensitief. Je delegeert aan de juiste mensen, combineert gevoel voor waarden met onbewuste waarnemingen waarop je beslissingen neemt en ook naleeft. Je geeft vertrouwen, vrijheid en anderen ruimte om te groeien. Je houdt mensen aan hun afspraken maar bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Als strateeg kijk je altijd integraal en ben je op zoek naar nieuwe perspectieven. Je houdt overzicht en koers maar weet ook goed wanneer je mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen. Je snapt dat dit nodig is om samen met de relevante stakeholders verder te komen en vindt het leuk om dit spel te spelen. Op zoek gaan naar de eenheid in de diversiteit en welke strategische ontwikkelingen nodig zijn. Voor nu en de toekomst. Het beste van elkaar weten en gebruiken om samen sterker te worden. Binnen en buiten.

Nieuwsgierige samenwerker

Je bent sensitief, mensgericht en ondersteunt graag anderen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking. Je voelt je betrokken bij de opgaven waar de stichting maar ook jouw maatschappelijke stakeholders voor staan. Met passie en energie kan je de visie en missie overbrengen. Je bent altijd geïnteresseerd in de ander, in jouw omgeving, de mensen om je heen, binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent en oplossingen aanreiken en toepassen. Daarbij zoek en breng jij proactief en volhardend de verbinding. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen te werken aan verdere verdieping. Zowel intern als extern weet je wat er speelt en welke consequenties dit heeft. Daardoor ben je in staat kansen te zien en deze te benutten.

Wat neem je mee?

Je gelooft in kansengelijkheid dichtbij en ontwikkeling voor iedereen. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe ervaringen en durf je verantwoordelijkheid te delen zonder dat dit jouw autonomie aantast. Je kunt bogen op een ervaring als prettige leidinggevende in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. Jouw passie voor kind en jeugd zijn duidelijk zichtbaar, je  hebt een hoog abstractieniveau en bezit bestuurlijke kwaliteiten. Deze mogen ook nog verder te ontwikkelen zijn. In ieder geval wil jij de eindverantwoordelijkheid dragen en ben je een echte netwerker.

Aanbod | Betekenisvol bijdragen

Geloof jij in openbaar onderwijs met een stevige lokale verankering en samenwerking? Heb je de ambitie om een rol te vervullen waarbij je jouw maatschappelijke relevantie kan vormgeven en ga je deze uitdaging als bestuurder graag aan? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je bij Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. Inschaling vindt plaats volgens de CAO Bestuurders PO (schaal B2).

Procedure | gericht op persoonlijkheid en de dialoog

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De samenwerking met organisatie en toezicht staat centraal. Daarom is de procedure gericht op brede ontmoetingen en ruimte voor een verdiepend gesprek.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie leert kennen.

Speeddates op 9 juni:
We starten met korte ontmoetingen waarin je langs drie tafels kennismaakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow op 13 juni:
In de tweede ronde vinden gesprekken plaats waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op 16 juni:
In de laatste ronde is er ruimte voor een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij bestuurt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 juli af te ronden met zorg, zorgvuldigheid en veiligheid voor iedereen.

Geïnteresseerd | bevlogen samenwerken en richting geven?

Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 29 mei tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie, van 28 april t/m 8 mei geniet zij van een vakantie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speeddates) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.