Bestuurslid Belangenbehartiging voor Sportvisserij Nederland

Strategisch en communicatieve samenwerker
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepelvereniging, waarbij zeven regionale federaties, drie specialisten-organisaties, 750 hengelsportverenigingen en bijna 700.000 sportvissers zijn aangesloten. Gericht op de mogelijkheden voor sportvissers en de visstand in Nederland te behouden en te verbeteren. Sportvisserij Nederland is – als tweede sportbond in grootte – aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF, bij de European Anglers Alliance en bij de wereld viswedstrijdorganisatie CIPS.  De werkorganisatie – ruim 60 medewerkers – is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De werkorganisatie bestaat uit de afdelingen Belangenbehartiging, Onderzoek & Advisering, Communicatie & Educatie, VISdocumenten, Wedstrijden en Bedrijfsvoering. Sportvisserij Nederland heeft in maart 2022 het besluit genomen te werken met een onafhankelijke bestuursstructuur. Het aantal gewenste bestuursleden is zeven. Naast de voorzitter, penningmeester en twee leden met de portefeuilles communicatie en water/natuur, zoeken we een lid voor de portefeuille Belangenbehartiging.

Voor de portefeuille Belangenbehartiging dient de kandidaat te beschikken over aantoonbare relevante kennis en ervaring inzake belangenbehartiging, public affairs en beschikken over een landelijk netwerk dat ingezet kan en mag worden voor Sportvisserij Nederland. Om de belangen van sportvissers te behartigen agendeert en speelt de afdeling Belangenbehartiging in op politiek maatschappelijke ontwikkelingen die voor de hengelsprot belangrijk zijn. Hierbij ligt de focus ook op het versterken van de sociaal maatschappelijke waarde van de hengelsport. Samen met andere natuurorganisaties wordt veel werk verzet om wateren te optimaliseren zodat vis hierin uitstekend kan leven en migreren. Samen met NOC*NSF en andere sportbonden wordt het belang van sport en bewegen bij overheden op de kaart gezet.

Functie

Bestuurslid Belangenbehartiging

Het lid dat we zoeken heeft een echt belangenbehartigingsprofiel. Inventief, communicatief sterk en bereid zijn/haar netwerk in te zetten voor Sportvisserij Nederland. Het is prettig als je bekend bent met sportvissen, water en overheden.

Het bestuur vergadert circa tienmaal per jaar in Bilthoven en is interactief bezig met verschillende scenario’s om de hengelsportorganisatie toekomstbestendig, slagvaardig, daadkrachtig en efficiënt vorm te geven. De organisatie is in transitie. Hieraan ga je sterk bijdragen.

Communicatief Professioneel Innovatief Strategisch Samenwerker Oordeelsvermogen Relaties opbouwen Commitment Sturen Analyse

Profiel

De organisatie is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Er is heel veel gedaan, het fundament is meer dan uitstekend. De hele keten, van Sportvisserij Nederland, via de Federatie en de hengelsportvereniging, alles is gericht om iedereen, die wil, mee te laten doen en te laten genieten van het sportvissen. En dat met goede viswateren, een goede visstand en optimale visserijmogelijkheden voor iedereen in Nederland. Hiervoor wordt veel samengewerkt met andere organisaties waaronder overheden, sport, natuur, gezondheid, onderwijs en commerciële partijen binnen en buiten de hengelsport. Het is een dynamische wereld waarin het gaat om het bieden van toegevoegde waarde aan de sportvissers en aan de samenleving.

De opgaven voor de komende jaren zijn gericht op:

  • Organisatieontwikkeling van Sportvisserij Nederland, bestuurlijk en professioneel;
  • Interne organisatie en cultuuraanpassingen volgend aan deze transitie;
  • Positionering, met name op de toegevoegde waarde voor de sportvisser en de samenleving, en vitaliseren verbinding hengelsportverenigingen.

Als bestuurslid van Sportvisserij Nederland heb je bestuurlijke ervaring bij een (landelijke) vereniging, ben je integer en onafhankelijk. Sta je actief in het dagelijks leven en midden in de samenleving. Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau, neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in je eigen informatiebehoefte en bent in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de organisatie. Je beschikt over goede vergader- en gesprekstechnieken. Je beweegt je gemakkelijk in elk soort gezelschap, je bent representatief.

Binnen het bestuur zijn de volgende competenties van belang:

  • Constructief kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met conflicten.
  • Het kunnen uitdragen van een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling en het tot die visie kunnen herleiden van dagelijkse thema’s.
  • Gevoel voor het maatschappelijk, economisch en ecologische belang van de branche en, indien nodig, het kunnen ondersteunen van de directeur in zijn/haar opereren binnen het publieke krachtenveld.
  • Een ‘governance-geweten’, het bewust zijn van de beperkingen die het bestuursmodel oplegt en deze in overleg in kunnen brengen.
  • Het kunnen omgaan met verschillende maten van beïnvloeding en betrokkenheid met betrekking tot operationele zaken maar ook visie, waarden en normen.
  • Ervaring met en plezier in het functioneren in een koepelorganisatie met vele belangen en mensen, waarbij de besluitvorming van Sportvisserij Nederland niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke partners en leden.

Aanbod

Een prachtige rol waarin het gaat om meer dan een miljoen sportvissers in een sportieve, maatschappelijke, economische en ecologische setting. We hopen dat eenieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is, reageert. De rol is bezoldigd, bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding per jaar. Daarnaast worden reis- en verblijfkosten vergoed. Uiteraard wordt voldaan aan de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF.

Procedure

De procedure is erop gericht de kandidaten te benoemen op de ledenvergadering van 11 juni 2022. Sportvisserij Nederland werkt actief aan het thema diversiteit en inclusie en we roepen dan ook iedereen op te reageren vanuit welke achtergrond dan ook. Haak aan bij ons, iedereen is welkom.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.