Verbinder en bruggenbouwer

Leusden
Organisatie |

Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is een ledenorganisatie voor mensen met diabetes, ongeacht het type diabetes. Een betrokken en bevlogen organisatie van, voor en door mensen met diabetes. Een vereniging die echt verschil maakt door al meer dan 75 jaar zich continu in te zetten op goede zorg en voluit leven met diabetes. DVN wil de invloedspositie van de mensen met diabetes vergroten en richt zich op drie pijlers:

 1. Goede zorg voor mensen met diabetes gericht op kwaliteit van leven
 2. Ondersteuning bij het kunnen omgaan met diabetes
 3. Zorgen dat mensen volwaardig meedoen in alle facetten van de maatschappij

De vereniging is gericht op het behartigen van belangen, ontmoeten, educatie met de Diabetesschool en Diabetes Academie, dienstverlening en informatievoorziening en het verbinden van mensen aan de organisatie en het verwerven van steun en inkomsten om te doen wat nodig is. Tevens genereert de vereniging inkomsten uit samenwerkingen en de verkoop van diverse producten en diensten. Ook deze dienstverlening kan uitgebreid worden. DVN heeft 35.000 leden, meer dan 300 vrijwilligers, een ALV, een bestuur en een werkorganisatie (19 fte).

Functie | Bestuurslid

Profielschets bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de Diabetesvereniging, bestuurt op hoofdlijnen en neemt besluiten over het te voeren beleid. Het bestuur houdt toezicht op de directie, adviseert en treedt op als werkgever van de directeur. Door persoonlijke omstandigheden heeft een van de bestuursleden van DVN besloten zijn bestuursfunctie bij de vereniging neer te leggen. Hierdoor is een vacature ontstaan. 

Profielschets bestuurder

Voor DVN is K+V op zoek naar een bestuurslid met een open persoonlijkheid en een gedegen financiële achtergrond op bestuurlijk niveau. Iemand die gericht is op het bouwen van constructieve bruggen en het vermogen om te relativeren en enthousiasmeren en het een uitdaging vindt om persoonlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het teamproces. Ervaringsdeskundigheid op het gebied van diabetes is een pré. In elk geval is aantoonbare affiniteit met diabetes of een hieraan verwante chronische aandoening van belang. Het bestuur opereert als collegiaal bestuur en dat betekent dat alle leden gezamenlijk over de hieronder uitgewerkte kennis, vaardigheden, ervaring en competenties dienen te beschikken.

 

Verbinder bruggenbouwer relativeringsvermogen teamproces visie maatschappelijke-antenne inspirerend beslulitvaardig

Profiel

Algemene vereisten voor bestuursleden in gezamenlijkheid:

Academisch werk- en denkniveau

 • beoordeelt hoofdlijnen;
 • heeft strategisch bestuurlijke inzichten;
 • heeft oog voor relatie tussen doelstellingen en resultaten;
 • beargumenteert besluiten en meningen;
 • weet hoe de zorg werkt;
 • heeft visie op ontwikkelingen en onderkent trends;
 • heeft inzicht in het gehanteerde governance model (Code Goed Bestuur).

Bestuurlijke ervaring

 • beschikt over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;
 • heeft natuurlijk gezag;
 • heeft een breed en relevant (politiek) netwerk;
 • heeft uitgebreide ervaring met complexe belangenbehartiging.

Affiniteit met vereniging, vrijwilligers en diabetes en heeft

 • zelf diabetes of is door de directe omgeving hier nauw bij betrokken;
 • identificatie met de doelstelling, missie en visie van de vereniging;
 • binding met de strategie van de vereniging;
 • affiniteit met verenigingswerk, leden en vrijwilligers;
 • waardering voor het belang van de ALV;
 • oog voor belangen van de leden en bevordert betrokkenheid;
 • bekendheid met de medische sector.

Open persoonlijkheid

 • kan op meerdere niveaus effectief communiceren, schakelt gemakkelijk;
 • inspireert, creëert samenhang door verbinding;
 • geeft ruimte; is reflectief; is onafhankelijk en onbevangen;
 • is besluitvaardig.
Aanbod

Qua beschikbaarheid wordt uitgegaan van gemiddeld 1 dag per week. De duur van de benoeming is in principe 4 jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming. DVN biedt een bruto honorering en een onkostenvergoeding per maand.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van uw kandidatuur, afhankelijk van alle corona maatregelen, face to face of via online middelen. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gesprekrondes in Leusden met het bestuur en met de remuneratie commissie van de ALV. De procedure is gericht op het installeren van de nieuwe bestuurder tijdens de ALV van 11 december 2021.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk 31 oktober aanstaande, te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Frank Snethlage (06-5131 0178). Je kunt contact met hem opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Bestuurslid
Toezicht
1 dag per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.