K+V werving selectie interim management

Adviseur strategische samenwerking

Hilversum
Organisatie |

Tergooi

Tergooi is hét ziekenhuis van de regio Gooi- en Vechtstreek, met als speerpunten ouderen, oncologie en hart- en vaatziekten. In het ziekenhuis werken 2.700 medewerkers, 200 medisch specialisten en 400 vrijwilligers. Tergooi is een belangrijk opleidingsziekenhuis en initieert wetenschappelijk onderzoek.

De visie van Tergooi is: Zorg moet dichterbij. Zorg dichterbij gaat om zorg die van waarde is voor de patiënt. Als je dichtbij de mens staat, ben je in staat om aandacht en zorg te verlenen die bijdraagt aan kwaliteit van leven. Dichterbij heeft daarnaast ook te maken met de fysieke afstand. Tergooi gaat zorg letterlijk dichterbij brengen door zorg op de juiste plek aan te bieden. Dit door zorg bij de patiënt thuis te organiseren, bij de huisarts, in het verpleeg- of verzorgingshuis of in het Regionaal Medisch Centrum. Hierdoor kan zorg die echt in een complexe en kostbare ziekenhuisomgeving moet plaatsvinden, daar ook blijven plaatsvinden. Innovatieve e-healthmethodes ondersteunen de nieuwe zorgconcepten.

Om waardevolle zorg te kunnen blijven zijn de locaties Hilversum en Blaricum samengevoegd en wordt een volledig nieuw ziekenhuis op locatie Hilversum gebouwd. Deze ingezette vernieuwing zorgt voor veel beweging. Met de uitdaging om innovatieve zorgoplossingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe zorgvormen toe te passen en tegelijkertijd het rendement structureel te verbeteren.

Functie | Bestuurssecretaris

In de structuur van Tergooi stuurt de Raad van Bestuur op basis van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), elk op hun beurt duaal aangestuurd door een Medisch (specialistisch) Manager en een Manager Zorg & Bedrijfsvoering. Verschillende stafafdelingen, waaronder HR, Finance & Control, ICT, Kwaliteit & Verbeteren, Strategie, Commercie & Communicatie en het Bestuursbureau, geven ondersteuning aan de Raad van Bestuur en aan de RVE’s.

Tergooi komt in meerdere opzichten in een nieuwe fase en de Raad van Bestuur heeft de wens de bestuursondersteuning te versterken door over te gaan tot de werving en selectie van een tweede Bestuurssecretaris naast de huidige Bestuurssecretaris, die jurist is en als vertrouwenspersoon al langere tijd aan de organisatie is verbonden. Meer concreet is de aanleiding daarvoor als volgt.

De veranderingen in de zorg (meer en beter met minder) vragen om anders werken, innovatief samenwerken, zinnige zorg en zorg dichterbij in nauwe samenwerking met partners in de regio en andere ziekenhuizen, regio overstijgend. Daarnaast ligt er een grote uitdaging op financieel gebied en ten aanzien van de nieuwbouw.

De Raad van Bestuur heeft, naast ondersteuning op het proces bij voorbereiding van besluitvorming, behoefte aan gevraagd en ongevraagde advisering en beleidsmatige ondersteuning op deze verschillende gebieden op bestuurlijk niveau.

De dubbele bezetting van de functie geeft de beide Bestuurssecretarissen de praktische en mentale ruimte om naast het organiseren van de procesmatige kant van alles wat op de bestuurstafel komt, ook voldoende tijd over te hebben om inhoudelijk mee te denken en te adviseren over verschillende onderwerpen, die aansluiten bij hun individuele vaardigheden en ambitie.

In de beoogde verdeling van verantwoordelijkheden richt de huidige Bestuurssecretaris zich op governance, juridische zaken, adviesorganen (MSR, OR, CR en VR) en de Raad van Toezicht. De kandidaat die wij zoeken richt zich meer op de externe processen. Primaire aandachtsgebieden zijn op dit moment: strategische samenwerking (met andere ziekenhuizen en in de regio), zorginnovatie (werken in nieuw Tergooi en Zorg Dichterbij) en stakeholdermanagement met de vele externe partijen. Andere strategische onderwerpen volgen nog uit de bestuurlijke agenda voor de komende jaren.

De Bestuurssecretarissen werken naast hun eigen aandachtsgebieden collegiaal en op basis van gelijkwaardigheid samen. Gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Voorbereiding en deelname aan de reguliere vergadering van de Raad van Bestuur en het bestuurlijk overleg (overleg bestaande uit Raad van Bestuur en dagelijks bestuur medische staf);
 • Het voorbereiden, uitvoeren en inhoudelijke bijdrage leveren aan besluitvormingsdocumenten en besluiten van de Raad van Bestuur;
 • Coördineren/bewaken van verschillende adviserings- en besluitvormingsprocessen van de Raad van Bestuur en het bestuurlijk overleg.

Netwerker, proactief en collegiaal

Profiel

Wij zoeken een kandidaat Bestuurssecretaris die complementair is aan de huidige Bestuurssecretaris en toekomstige collega. Deze match krijgt gedurende de selectieprocedure veel aandacht.

Je wordt van harte uitgenodigd te reageren als je:

 • over een afgeronde academische opleiding beschikt,
 • voor de functie relevante werkervaring in de topstructuur van complexe organisaties hebt,
 • ervaring of aantoonbare affiniteit met ziekenhuiszorg hebt,
 • aansprekende resultaten hebt behaald als trekker van strategische dossiers c.q. projecten,
 • de uitdaging en ambitie voelt om de Raad van Bestuur van Tergooi inhoudelijk te ondersteunen en te adviseren bij uiteenlopende onderwerpen,
 • de volgende eigenschappen in jezelf herkent:
  • representatief, een netwerker pur sang met uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • proactief, zelfstandig en dienstverlenend;
  • creatief in het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken en in het vinden van een gemeenschappelijk belang;
  • hoogwaardige kwaliteit van werken met een heldere en vlotte schrijfstijl;
  • verbindende persoonlijkheid, die makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie en gericht is op samenwerking.
Aanbod

Tergooi biedt een spilfunctie voor de gemotiveerde kandidaat, de graag in zijn of haar carrière wil investeren door intensief samen te werken met de bestuurders van het ziekenhuis en daarbij alle ruimte krijgt om zich op bestuurlijk niveau verder te ontwikkelen. Arbeidsvoorwaarden marktconform met inschaling in FWG75 cao-ziekenhuizen. Dienstverband mogelijk van 32 tot 36 uur per week.

Procedure

De procedure is erop gericht om de nieuwe Bestuurssecretaris voor aanvang van de zomervakantie benoemd te hebben. De daadwerkelijke start zal in nader overleg bepaald worden. Het selectiegesprek bij Tergooi staat gepland op maandagmiddag 6 juli. Het adviesgesprek staat gepland op donderdagmiddag 9 juli. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk 29 juni a.s. te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Bestuurssecretaris
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.