Verbinder

MAASTRICHT
Organisatie |

stichting MosaLira primair onderwijs

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 600 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 40 mln. MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen MosaLira heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en alle kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het bestuurskantoor. In de 6 jaar dat MosaLira in deze vorm opereert, is er veel gerealiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie. De komende jaren staan in het teken van onderwijs en professionalisering. In deze transitie van MosaLira worden nu grote stappen gezet.

KV_Opdrachten_Mosalira
Functie | Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris is de aanjager van beleidsrealisatie, procesinrichting en professionalisering. Strategisch waar nodig, pragmatisch waar mogelijk. De bestuurssecretaris doet dat vanuit een goede verbinding met mensen en processen. MosaLira kent en ziet de uitdagingen in het onderwijs en weet dat een professionalisering en hechte samenwerking voorwaardelijk is voor haar onderwijsdoelstellingen voor het kind. Dat betekent werken aan korte lijnen tussen schooldirecties en het faciliteren en bewaken van een professionele ondersteuning door de staf. Op de korte termijn wordt een belangrijke bijdrage van de bestuurssecretaris verwacht aan de realisatie van die professionalisering.

De bestuurssecretaris ondersteunt en adviseert het CvB bij deze ontwikkeling, werkt aan optimalisatie en uitvoering van het strategisch beleid en ondersteunt in de relatie met de Raad van Toezicht. Tevens draagt de bestuurssecretaris zorg voor de beleidsmatige ondersteuning van de scholen met de realisatie van het bestuursbeleid en de kwaliteitsagenda.

Deze brede functie heeft een bestuurlijk-juridisch en bedrijfskundige kant, waarbij de bedrijfskundige invulling belangrijk is. Een onderdeel van de functie is het beleidsvoorbereidende en -initiërende werk. Daarbij is communicatie zowel mondeling als schriftelijk een belangrijk aspect van de functie. Ook hierin geldt dat kwaliteit en snelheid hand in hand gaan. De ondersteuning van het CvB vraagt een echte secretaris die met plezier in overleg met mensen treedt, dat accuraat vastlegt en de voortgangsbewaking organiseert en die gevraagd en ongevraagd adviseert.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Verbinder tussen vandaag en morgen

Wij zoeken een bestuurssecretaris die de verbinding maakt tussen vandaag en morgen. Die strategie kan helpen vertalen en versnellen, versnellen naar zichtbare resultaten voor het kind in de klas. Iemand die beleid kan vastleggen, maar ook kan meehelpen realiseren. Die relaties kan leggen, verbeteren en verdiepen. Iemand met sociale snapkracht, intelligent en sensitief. Iemand die ondersteunend is en anderen sterker kan en wil maken. Nieuwsgierig zijn, niet meteen in de oplossing duiken, maar de goede vragen stellen.

Een goede organisator, die graag ook feitelijk is en goed kan schrijven. Dan natuurlijk iemand met een goed gevoel voor verhoudingen die makkelijk kan schakelen op alle niveaus. Daarnaast iemand die aantoonbaar iets met onderwijs heeft, die de emotie van het werk snapt en de beleving van de betrokken professionals.

Je hebt:

 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur bedrijfskunde en/of bestuurskunde.
 • Kennis van maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Brede kennis van bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance.
 • Inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen.
 • Vaardigheid in het opstellen van beleidsnota’s en adviezen.

Je bent:

 • Sensitief
 • Communicatief
 • Toegankelijk
 • Energiek
 • Vasthoudend
 • Professioneel
 • Teamspeler
 • Betrokken
 • Inspirerend
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Bestuurssecretaris
Vast
min. 32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.