Autonoom in verbinding

Regio Zuid
Organisatie |

De Wijnberg en de Mutsaersstichting

De Wijnberg
De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. Passend onderwijs voor kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij er nauw wordt samengewerkt met verschillende zorgpartners. Werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin – een plan’. Leerlingen verblijven tijdelijk op de school. Uit het motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt de verbondenheid met de leerlingen en de ouders/verzorgers, én de trots!

Visie Wijnberg
Als expertisecentrum voor kinderen/jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte, draagt de Wijnberg bij aan de opdracht die passend onderwijs heet. Vanuit relatie en transparantie samenwerken met ketenpartners, ouders/verzorgers en leerlingen. Iedereen heeft elkaar nodig om tot een passend aanbod voor de leerlingen te komen. De expertise wordt zo vroeg mogelijk ingezet. Zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs-zorgarrangementen is het streven. Door het integrale aanbod hebben leerlingen de mogelijkheid om gefaseerd in te groeien binnen het onderwijs. Uitgaan van ieders talenten en mogelijkheden én continu gericht zijn op de volgende stap in de ontwikkeling. Het creëren van een veilig klimaat dat gebaseerd is op vertrouwen, waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is. Verantwoordelijkheid leren nemen voor jezelf, voor elkaar en voor de maatschappij is belangrijk. Kinderen/jongeren leren op deze manier zo zelfstandig mogelijk te leven en werken zo toe naar een passende plek in de samenleving. Met autonome medewerkers en zelforganiserende teams ontwikkelen ze zich als een wendbare organisatie. Steeds inspelend op de steeds sneller veranderde omgeving.

De Mutsaersstichting
De Mutsaersstichting is een fullservice centrum, met diverse locaties in Limburg en Brabant. Van daaruit bieden we geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Compleet in jeugdzorg, in de breedste zin van het woord. Actief op de gebieden jeugdhulpverlening én GGZ én welzijn én onderwijs. Dat maakt de Mutsaersstichting uniek in Nederland.

Zorgvisie: gehoord worden
Mensen zijn uniek in hun vraagstelling. Daarin worden ze door de Mutsaersstichting gehoord. Zij hebben recht op hun eigen plaats en eigen ontwikkeling. Mensen zijn onderdeel van systemen waarin ze een geaccepteerde plaats mogen hebben en waaraan ze een geaccepteerde bijdrage dienen te leveren. De Mutsaersstichting helpt individuen en (in) hun systeem. Begeleiding en ondersteuning is gericht op het bekrachtigen van mensen. Gaat altijd in dialoog. Maakt plaats voor hun ontwikkeling. Geeft invloed. Reflecteert op haar toegevoegde waarde en verantwoordt die aan de cliënt.

Functie | Business Controller Zorg en Onderwijs

Als Business Controller kom je terecht in een dynamische omgeving die steeds weer in beweging is op verschillende terreinen. Je bent een flexibele financial die steeds beweegt tussen de Wijnberg en de Mutsaersstichting in. Binnen deze omgeving ontwikkel je beleid, analyseer je trends en resultaten en ondersteun je bij het ontwerpen van beleidsvoorstellen. Je werkt voor drie verschillende teams. Het kernteam van de Wijnberg, het kernteam van de Mutsaertsstichting en het kernteam van andere financials. Bij de Wijnberg sluit je aan bij het managementteam.Vanuit je schakelrol tussen de regio’s, afdelingen, projecten en het managementteam bevorder je deskundigheid en handelingsbekwaamheid van professionals vanuit financieel oogpunt. Gevraagd en ongevraagd adviseer je het managementteam aan de hand van trendanalyses en voorstellen ten behoeve van het financieel beleid, het coördineren van processen en de implementatie van vernieuwing. Het intern afstemmen van en ondersteunen in beleidsontwikkelingen, het adviseren over in- en externe ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen en beleidseffecten. Je legt verantwoording af aan de manager bedrijfsbureau over de ontwikkelingen, kwaliteit en bruikbaarheid van het financieel beleid, alsook de aanpak, signalen, duiding van resultaten en deelname aan professionalisering.

Sparringpartner op verschillende niveaus

In de rol van Business Controller ben je tevens een sparringpartner voor het managementteam en medewerkers bedrijfsbureau. Met bovenschools-directeur en managementteam schakel je over de behoefte op Planning en Control, om beleidsontwikkeling, instrumenten en de toepassing daarvan af te stemmen. Met andere deskundigen en ketenpartners spar en adviseer je over vraagstukken, wissel je kennis uit en verwijs je door. Voer je contractonderhandelingen met gemeenten. Met in- en externe belanghebbenden heb je contact om managementinformatie te verstrekken en informatie en gegevens uit te wisselen over het vakgebied.

Autonoom Creatief Onderhandelingssensitief Strategisch Pragmatisch Wendbaar Humor Nieuwsgierig Zelfstartend

Profiel

Autonoom in verbinding
Gevraagd en ongevraagd geef je beleidsadviezen. Je werkt aan de ene kant autonoom en aan de andere kant servicegericht op de verschillende locaties en in de regio. Binnen de bedrijfscultuur zoeken professionals elkaar op. Dat past bij jou. Je kan het niet alleen, maar je wil het ook niet alleen. Altijd autonoom in verbinding. Je durft je daarbij kwetsbaar op te stellen, je uit te spreken en aan te spreken. Je kan je daarbij altijd verhouden tot een ander. Je snapt dat de ander wellicht een ander beeld heeft. Je blijft nieuwsgierig.

Zelfstartend en wendbaar
Je bent de adviseur die binnenkomt met frisse energie. Je hebt humor, ziet kansen en mogelijkheden. Collega’s zien jou als een proactieve collega. Je bent creatief, zelfstartend, toont eigen initiatief en dat steekt aan. Wendbaar beweeg je tussen alle diverse disciplines en tussen de piekmomenten die er in een jaar op je afkomen. Als volwassen professional ben je standvastig in de vraagstukken die voorbij komen. Jij kan keuzes maken, prioriteren en nee zeggen. Je acteert doelgericht en bezit realisatiekracht. Samen werken aan de doelen. Wat we afspreken dat gaan we ook doen. Je staat voor wat je denkt. De visie en misse van beide organisaties zijn doordrongen in je gesprekken aan tafel. Je bent onderhandelingssensitief. Je stelt steeds de vraag waarom we iets doen. Altijd een bredere blik. Wat betekent dit voor de zorg, het onderwijs en de regio? Met je strategische inzicht maak je de juiste vertaalslag.

Aanbod

Als financiële vakkundige bieden wij je een geweldige kans op een advies rol voor kinderen die met jou erbij een echte kans krijgen. Binnen een organisatie volop in ontwikkeling en steeds weer gericht op vernieuwing. Een fijne omgeving om in te werken! Inschaling vindt plaats in schaal 11 op basis van kennis en ervaring volgens de geldende cao.

Procedure | Veilig en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we ‘s middags verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 22 februari. Het streven is de procedure voor eind februari af te ronden, maar ook met zorg en veiligheid voor iedereen en passend bij de huidige omstandigheden.

Geïnteresseerd

Ben jij nieuwsgierig en geïnteresseerd in deze unieke functie waar zorg en onderwijs samenkomen? Dan zien wij graag uiterlijk 16 februari jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012) en Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk zijn Tamara en Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Business Controller Zorg en Onderwijs
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.