Concern Controller - Rijnbrink

Verbinder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Rijnbrink

Rijnbrink vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen. Jong en oud – een leven lang. Zodat zoveel mogelijk mensen meedoen, en zichzelf en de maatschappij kunnen vormen. In die levenslange ontwikkeling spelen bibliotheken, culturele instellingen, scholen en muziekverenigingen een belangrijke rol. Want daar krijgt iedereen toegang tot dat wat ons ‘mens’ maakt: onze taal, digitale vaardigheden, literatuur, cultuur en muziek. In 2023 bestaat Rijnbrink 75 jaar.

Samen met bibliotheken, culturele instellingen, scholen en muziekverenigingen ontwikkelt Rijnbrink innovatieve oplossingen, diensten en programma’s. Bovendien kunnen de partners expertise van Rijnbrink inhuren en diensten afnemen. Zo bouwt Rijnbrink aan een inhoudelijk en organisatorisch sterke, toekomstbestendige culturele sector. En bouwt Rijnbrink aan een slim, vaardig en creatief Gelderland en Overijssel.

In de provincies Gelderland en Overijssel werkt Rijnbrink met en voor bibliotheken, culturele instellingen, scholen en muziekverenigingen. Zodat zij succesvol zijn in hun maatschappelijke opgaven, het verschil maken en toekomstbestendig blijven.  Rijnbrink zet haar expertise en advieskracht in om samen innovatieve oplossingen, diensten en programma’s te ontwikkelen. Hierbij gaat het om inhoud, programmering en bedrijfsvoering. Het komende jaar wordt de strategie geactualiseerd. Het doel is om een nog betere partner te worden voor bibliotheken, culturele instellingen, scholen en muziekverenigingen te worden. Hiermee wordt scherper onderscheid aangebracht tussen het overheidsgestuurde en -gesubsidieerde deel van de organisatie en het bedrijf waar brede expertise en dienstverlening projectmatig en zakelijk wordt ingezet.

In de bedrijfsmatige kant gaat het om dienstverlening, inhoudelijke beleidsondersteuning en fusies. Tevens schaalt Rijnbrink -waar mogelijk- op naar samenwerking met landelijke partners (bijvoorbeeld het nieuwe bibliotheeksysteem).

169 medewerkers (140fte) werken bij Rijnbrink, waarvan ongeveer de helft voor de bibliotheken, naast cultuureducatie, innovatie en Musidesk. Ongeveer een derde van de medewerkers werkt in projecten (‘omzetopdrachten’). De bestuurder geeft leiding aan het MT, dat naast de manager bedrijfsvoering bestaat uit de netwerkmanager voor de provincie Gelderland, de netwerkmanager voor de provincie Overijssel, de manager cultuureducatie en Musidesk en de manager Educatie, Cultuur en Samenleving.

Functie

Concern Controller

Als concerncontroller werk je zelfstandig onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering bij de samenstelling van de financieel, economische besturing- en beheersinstrumenten, AO/IC, jaarrekeningen, managementrapportages, begrotingen en belastingvraagstukken. Je werkt intensief samen met een financial controller (je rechterhand), de bestuurssecretaris en de staffunctionaris HR. Samen vorm je het hart van de organisatie, dat ervoor zorgt dat Rijnbrink haar expertise kan inzetten.

Je hebt een zelfstandige rol en je werkt intensief samen met je collega’s van het bedrijfsbureau bij de administratieve en financiële afhandeling van diensten en producten volgens vastgestelde procedures. Je hebt zelfstandig contacten met de accountant, de belastingdienst, klanten, leveranciers en financiële dienstverleners over verloop van de financiële en administratieve rapportages en processen. Je adviseert over de wijze waarop het contact met deze instanties verloopt. Je hebt geregeld (afstemmings)overleg met management, teamleiders, programmamanagers en projectleiders over de uitvoering van projecten en programma’s. Je sluit – als belangrijkste adviseur- aan bij het MT en schuift aan bij de Raad van Toezicht.

De belangrijkste opgaven voor de concerncontroller zijn:

 • Het actief meedenken in nieuwe kansen en mogelijkheden, advisering over pricing van nieuwe producten en diensten om hiermee de nieuwe strategie handen en voeten te geven.
 • Het actief meedenken in de verhouding van middelen (norm) tussen projectsubsidies (co-financiering) en overige subsidies alsmede de verantwoording aan de vier stichtingen en de Holding.
 • Het adviseren over en toetsen van voorstellen (businesscases) om te komen tot kansrijke producten en diensten.
 • Opstellen van de financiële vertaling van de subsidieaanvraag en financiële verantwoording van de provinciale subsidies.
 • Het bouwen aan de maand- en kwartaalrapportages conform de PDCA-cyclus met als doel de permanente verbetering van processen.
 • Het bouwen van een dashboard -met behulp van Power BI- om de sturing op projecten en processen te implementeren met als doel het management meer mogelijkheden te geven om zelf te sturen met middelen.
Zelfstarter Verbinder Proactief Zakelijk Communicator Innovatief Schakelvermogen Resultaatsgericht Analytisch Handson en flexibel

Profiel

Spin in het web

Je bent verantwoordelijk voor vijf resultaatgebieden:

 • advisering en beleidsontwikkeling:
  • gevraagd en ongevraagd over relevante economische ontwikkelingen, trends en/of bijstellen van beleidsvoorstellen
 • administratieve organisatie/interne organisatie/planning en controlcyclus:
  • waaronder het bewaken van de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit op basis van informatie verkregen uit financiële administraties
  • coördineren, opstellen, ondersteunen, toetsen van de (totstandkoming) van meerjarenplannen, begrotingen en budgetten (afstemming kwalitatief en kwantitatief van personeel en financiën)
 • begrotingen en managementrapportages:
  • beoordelen en adviseren over de haalbaarheid van beleidsplannen, investeringsvoorstellen, kostprijsberekeningen en begrotingsvoorstellen
  • adviseren over mogelijkheden tot het verhogen van het rendement
  • verzorgen rapportages aan projectleiders, budgethouders, MT, Bestuurder en Raad van Toezicht
 • jaarrekeningen:
  • vaststellen in overleg met accountant van de waarderingsgrondslagen
  • coördineren en begeleiden van de tijdige en correcte totstandkoming van de vijf (geconsolideerde) jaarrekeningen samen met de financieel medewerkers: Rijnbrink kent een ingewikkelde governance (gericht op het voorkomen van kruissubsidies)
  • analyseren van en adviseren over jaarrekeningen en accountantsrapportages
 • belasting en regelgeving:
  • volgen en verkennen van relevante fiscale in- en externe ontwikkelingen en die in de regelgeving
  • adviseren en voorstellen als gevolg van deze ontwikkelingen

De balans tussen maatschappelijk presteren en financiële continuïteit zit in je dna. Net als vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Rijnbrink kent een open en informele cultuur.

Wat breng je verder mee?

 • WO werk- en denkniveau, met specifieke opleiding zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie, accountancy, MBA, NIVRA.
 • Ervaring als (concern)controller in een commerciële omgeving.
 • Aanpakker met stevige drang om resultaten te behalen, te starten en het afmaken van verbeteringen.
 • Schakelvermogen tussen verschillende stijlen, rollen en onderwerpen.
 • Uitstekende communicatieve en scherpe adviesvaardigheden, zaken to-the-point eenvoudig neerzetten.
 • Affiniteit en of ervaring met data/BI.
 • Enthousiast, omgevingsbewust, overtuigingskracht.

Aanbod

Past deze baan bij je?

Een fantastische uitdaging bij een organisatie, die van grote maatschappelijke betekenis is, om iedereen aan de samenleving deel te kunnen laten nemen. De organisatie biedt je volop kansen om je blijvend te ontwikkelen. Hybride werken behoort tot de mogelijkheden.

Rijnbrink biedt een contract voor bepaalde tijd (maximum salaris is  € 7.164,–), exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 4%. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, lease auto, 180 verlofuren). De aanstelling is fulltime (36 uur). Vind jij de organisatie net zo leuk als zij jou, dan wordt de tijdelijke aanstelling met wederzijdse instemming omgezet in een vast dienstverband.

Procedure

Gesprekken in november/december

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv en daarna een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V. Is er een goede ontmoeting en heb je je gesprekspartners nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met verdiepende gesprekken in rondes bij de opdrachtgever: koffie met de bestuurder, gesprekken met de selectiecommissie en een klikgesprek met de Auditcommissie.
Het gesprek met de selectiecommissie is op woensdag 6 december, op dinsdagavond 12 december is het online klikgesprek.

Transparant met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie. Inzet is om vroeg in 2024 te starten.

Geïnteresseerd

Wanneer deze ‘positie’ je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk – uiterlijk 28 november – tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.