Concern Controller voor Baalderborg Groep

Financieel geweten, objectieve en onafhankelijke adviseur
Locatie: Ommen
Organisatie |

Baalderborg Groep

Baalderborg Groep biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden. Op ruim 80 locaties
in Overijssel en Drenthe biedt de Baalderborg Groep zorg aan cliënten op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, tijdelijk verblijf en recreatie. De jaaromzet bedraagt ongeveer € 90 miljoen.

Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een
ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. Zij stimuleert de versterking van hun eigen regie en van hun zelfredzaamheid. De professionals werken nauw samen met het netwerk van de cliënt. De kernwaarden zijn betrokkenheid, gezond bedrijf en vernieuwend. In het Ondernemingsplan 2022-2025 zijn  zeven speerpunten benoemd (zie de site voor nadere informatie).

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van vier RVE-(zorg)managers, de Manager Bedrijfsvoering en de Concern Controller.  De Concern Controller, nu ad interim ingevuld, valt rechtstreeks onder de Bestuurder en geeft leiding aan vier business controllers. De administraties worden aangestuurd door de Manager Bedrijfsvoering. De Concern Controller neemt deel aan de vergaderingen van de commissie Financiën en Vastgoed van de Raad van Toezicht.

Functie | Concern Controller

‘De Baalderborg Groep is volop in ontwikkeling, heeft stevige ambities en de functie van Concern Controller is in de huidige vorm nieuw binnen de organisatie. Dat vraagt om een financial die een stevige ontwikkelopgave niet uit de weg gaat. Een warme maar ook zakelijke professional die goed gedijt in een omgeving waarin nog niet ieder piketpaaltje is geslagen en die een adviesrol zal hebben in het verder uitwerken van structuren en processen. Een verbindende en sensitieve persoonlijkheid die snapt dat de individuele cliënt en zijn of haar dienstverleningsproces centraal staan en concern control daarvoor de optimale ondersteuning moet bieden.’ (Esther Liefers, Raad van Bestuur Baalderborg Groep)

Als Concern Controller ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financiële en bedrijfseconomische beleid. Als ook de planning- & control cyclus om dat beleid te ondersteunen, zodat de organisatie ‘in control’ is. Je hebt een onafhankelijke rol waarbij je op strategisch niveau adviseert en waar nodig prikkelt en een belangrijke bijdrage levert bij het nemen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. Om een betere besluitvorming te kunnen realiseren neem je het management mee in de verhalen achter de cijfers en draag je zorg voor actuele rapportages en adequaat risicomanagement. Je brengt zo op een verbindende wijze meer zakelijk en financieel besef binnen de Baalderborg Groep.

Jij houdt je met name bezig met de hoofdlijnen van het financiële beleid. Meer in het bijzonder gaat het over:

 • De vastgoedontwikkeling, met een omvangrijk investeringsprogramma de komende jaren;
 • Een gezonde zorgexploitatie en adequate bedrijfsvoeringprocessen in het primair proces;
 • De externe ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals de ontwikkeling van de tarieven.

Je bent verantwoordelijk voor de bezetting en doorontwikkeling van je team en spart met je voltallige team en de individuele teamleden op inhoud en hun proactieve rol in de ondersteuning van de RVE-managers. Zodat onder jouw leiding en coaching de teamleden steeds meer groeien in de rol van businesscontroller.

Taken en verantwoordelijkheden (met het team):

 • Stelt de (meerjaren) begroting en jaarrekening op, legt deze voor aan RvB en RvT ter vaststelling en draagt zorg voor (na)calculaties en analyses en externe verantwoording;
 • Genereert voor zorgteams, RVE’s en bestuurder praktisch toepasbare managementinformatie, helpt hen met het stellen van een juiste analyse ervan en coacht hen bij het opstellen van een passend plan;
 • Ontwikkeling van het risicomanagement systeem;
 • Ziet toe op uitvoering van controletaken binnen de administratieve processen (waaronder financiële-, zorg- en salarisadministratie) en adviseert over verbetertrajecten;
 • Signaleert relevante in- en externe ontwikkelingen op financieel-economisch gebied en wet- en regelgeving, en adviseert (on)gevraagd het MT en de RvB;
 • Prominente rol bij het overleg en/of de onderhandelingen met financiële stakeholders, zoals banken, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten over financiering, budgetten en tarieven;
 • Bewaakt de liquiditeitspositie en adviseert over het te voeren treasury beleid.
Toegankelijk Informeel Analytisch Resultaatgericht
Profiel

Je bent het financiële geweten en als ‘critical friend’ bouw jij aan goede samenwerkingsrelaties met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het management. Je herkent jezelf in dit profiel van een proactieve, resultaat- en servicegerichte Concern Controller met sterke adviserende kwaliteiten. Zowel sterk in het vakgebied maar ook mens- en organisatiegericht.

Je hebt een afgeronde financieel-economische of bedrijfseconomische opleiding op HBO+/academisch niveau, eventueel aangevuld met RA/RC, en ervaring in een soortgelijke functie. Daarnaast heb je de ervaring om een lerende omgeving te creëren voor je team van business controllers.

Verder beschik je over de volgende eigenschappen:

 • Autonoom, onderhandelingsvaardig en tactvol;
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden, bondig en to-the-point te adviseren en de juiste prioriteiten te stellen;
 • Verbindende houding, met groot gevoel voor verantwoordelijkheid;
 • Flexibel, in staat om snel te schakelen en communicatief.

Wanneer deze functie je aantrekt, zien wij uit naar jouw reactie, ook als je denkt nog niet aan alle eisen te voldoen of nog wat meer ervaring moet opdoen. Kennis van wet- en regelgeving en financiering in de gezondheidszorg is een pre maar geen voorwaarde om mee te kunnen doen aan de procedure.

Aanbod

Ben jij die professional die goed in staat is om de functie op de kaart te zetten binnen de organisatie en toegevoegde waarde te bieden op diverse vakinhoudelijke thema’s? Denk jij vanuit een breed perspectief en ben je in staat om vanuit de primaire processen van Baalderborg mee te denken met de “business”? Ben jij gericht op de verbinding en het gezamenlijk behalen van concrete resultaten?

Dan biedt Baalderborg Groep jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals bijdraagt aan mooie opgaven.

 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie.
 • Een fulltime dienstverband, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie omgezet te worden in onbepaalde tijd.
 • Jouw salaris is volgens de CAO Gehandicaptenzorg, met inschaling in FWG 75, per 1 mei 2023 met een maximum van € 8.708 per maand op basis van fulltime.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Flexibele werktijden en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand maart 2023 af te ronden. Je start met een gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gesprekken bij Baalderborg Groep, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijk volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met zondag 19 maart a.s. de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door hieronder of bovenaan op ‘Reageer nu’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concern Controller
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.