K+V werving selectie interim management

Analytisch, ontwikkelingsgericht en communicatief

Bosch en Duin
Organisatie |

Accolade Zorg

Accolade Zorg biedt intra- en extramurale zorg aan cliënten die zich aangesproken voelen door de christelijke identiteit van de organisatie. De uitgangspunten daarbij zijn: liefdevolle zorg voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers verdienen de aandacht en verantwoorde zorg vraagt om transparantie. Accolade Zorg realiseert haar zorgaanbod in de regio’s Amersfoort, Assen, De Bilt, Bodegraven en Zeist. De organisatie heeft een jaaromzet van € 35 miljoen en 750 medewerkers in dienst. De centrale diensten opereren vanuit de vestiging in Zeist.

Speerpunten in het beleid zijn: gestage groei, versteviging positie in de lokale ketens en de thuiszorg, verdere doorontwikkeling van zelforganisatie, uitvoering van het strategisch huisvestingsplan met nieuwbouw op twee locaties en verdere professionalisering en optimalisering van de bedrijfsvoering, processen en informatievoorziening. De sector is in transitie, met grotere onzekerheden en dus financiële risico’s voor zorgorganisaties, waarin een stevige financiële basis (ratio’s) en ‘realtime’ zicht en sturing op resultaten van groot belang is.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van meerdere Zorgmanagers en de Manager Bedrijfsvoering.  De Concerncontroller is op basis van de actuele agenda aanwezig bij de MT-vergaderingen. De Concerncontroller valt rechtstreeks onder de Bestuurder en werkt samen met een (onlangs gestarte) junior-controller. De diverse administraties worden aangestuurd door de Manager Bedrijfsvoering.

Functie | Concerncontroller

Als Concerncontroller ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financiële en bedrijfseconomische beleid en de planning- & control cyclus om dat beleid te ondersteunen, zodat de organisatie (per regio) ‘in control’ is. Je hebt een onafhankelijke rol waarbij je op strategisch niveau adviseert, in staat bent dit naar tactisch/operationeel niveau te vertalen, en waar nodig prikkelt en een belangrijke bijdrage levert bij het nemen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. Jij houdt je met name bezig met complexe vraagstukken die financiële impact hebben binnen de organisatie, zoals de vastgoedontwikkeling.

Vanuit dezelfde autonome positie ben je een sparringpartner voor de Raad van Toezicht. Jij neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Stelt de (meerjaren) begroting en jaarrekening op, legt deze voor aan RvB en RvT ter vaststelling en draagt zorg voor (na)calculaties en analyses en externe verantwoording;
 • Genereert voor zorgteams, regio’s en bestuurder praktisch toepasbare managementinformatie, helpt hen met het stellen van een juiste analyse ervan en coacht hen bij het opstellen van een passend plan;
 • Voert activiteiten op het gebied van risico- en compliance management uit;
 • Ziet toe op uitvoering van controletaken binnen de administratieve processen (waaronder financiële-, zorg- en salarisadministratie) en adviseert over verbetertrajecten;
 • Signaleert relevante in- en externe ontwikkelingen op financieel-economisch gebied en wet- en regelgeving, en adviseert (on)gevraagd het MT en de RvB;
 • Prominente rol bij het overleg en/of de onderhandelingen met financiële stakeholders, zoals banken, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten over financiering, budgetten en tarieven;
 • Bewaakt de liquiditeitspositie en adviseert over het te voeren treasury beleid.

Analytisch, ontwikkelingsgericht en communicatief

Profiel

Je bent het financiële geweten van de organisatie waarbij jij zorgt voor de bewaking van een kwalitatief en transparante bedrijfsvoering, die aansluit bij de organisatiedoelstellingen. Als een spin in het web bouw jij aan goede samenwerkingsrelaties met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het management en teamcoaches. Je schakelt veel met je interne klanten en zoekt proactief de verbinding. Hierdoor weet jij als geen ander wat er speelt, ben je op de hoogte van hun uitdagingen en knelpunten en weet je die informatie te gebruiken voor een optimale ondersteuning, advisering en rapportage.

Je herkent jezelf in het profiel van een proactieve, resultaat- en servicegerichte Concerncontroller met sterke adviserende kwaliteiten. Zowel sterk in het vakgebied maar ook mens- en organisatiegericht. Je hebt een relevante opleiding op HBO+/WO niveau en ervaring in een soortgelijke functie.

Verder beschik je over de volgende eigenschappen:

 • Autonoom, onderhandelingsvaardig en tactvol;
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden, bondig en to-the-point te adviseren en de juiste prioriteiten te stellen;
 • Verbindende houding, met groot gevoel voor verantwoordelijkheid;
 • Flexibel, in staat om snel te schakelen en communicatief.

Wanneer deze functie je aantrekt, zien wij uit naar jouw reactie, ook als je denkt nog niet aan alle eisen te voldoen of nog wat meer ervaring moet opdoen. Kennis van wet- en regelgeving en financiering in de gezondheidszorg is een pre maar geen voorwaarde om mee te kunnen doen aan de procedure.

Als medewerker ben je het gezicht van de organisatie. Van alle medewerkers van Accolade Zorg wordt daarom verwacht dat zij meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente zijn.

Aanbod

Accolade Zorg is een financieel gezonde en ambitieuze zorgorganisatie van een zodanige omvang, dat kan worden uitgegaan van korte lijnen, informele omgang en hands-on aanpak van de uitdagingen. Accolade Zorg hecht veel waarde aan plezier in je werk. Je kunt rekenen op een warm welkom en een prettige werksfeer.

Dienstverband mogelijk vanaf 28 uur per week, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie omgezet te worden in onbepaalde tijd. Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT; onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling. Flexibele werktijden en mogelijkheid om in overleg thuis te werken.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming in de maand juni af te ronden. De selectiegesprekken bij Accolade Zorg staan gepland op maandag 22 juni (ochtend, eerste gesprek) en woensdag 24 juni (ochtend, tweede gesprek). Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met 15 juni a.s. de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concerncontroller
Vast
28-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.