Strategische en ondernemende financial

Lelystad
Organisatie |

Coloriet

Coloriet is dé specialist in wonen en zorg voor senioren in Dronten, Lelystad en Zeewolde. Met meer dan 1.400 cliënten en hun familieleden, ruim 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers geeft Coloriet samen kleur aan waardevol leven. De jaarlijkse omzet bedraagt circa € 65 miljoen (met een resultaat van circa 1%). Coloriet levert gespecialiseerde zorg met als doel: zo lang mogelijk leven op de manier waarop de cliënt dat wenst. Coloriet biedt wijkzorg in de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde en heeft 5 woonzorgcentra en een advies – en behandelcentrum. De kernwaarden van Coloriet zijn: vooruitstrevend, eigenwijs en verbindend.

De ouderenzorg ondergaat grote veranderingen. In de strategienota 2022-2025 heeft Coloriet de volgende, meest belangrijke uitdagingen geformuleerd voor de branche, de regio en de eigen organisatie:

 • Demografische ontwikkelingen: dubbele vergrijzing;
 • Zorgvraag ontwikkelingen: veranderende en toenemende vraag;
 • Arbeidsmarkt ontwikkelingen: toenemende tekorten in de formele en informele zorgverlening;
 • Technologische ontwikkelingen: geschikte oplossingen op de markt, maar door laag adoptievermogen worden deze oplossingen nog niet volledig benut;
 • Juiste zorg op de juiste plek ontwikkeling: voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg rondom de mens en vervangen van zorg door slimme zorgverlening;
 • Vastgoed/capaciteitsontwikkelingen: een grote bouwopgave tot 2040;
 • Betaalbaarheid van zorg: snelle en aanzienlijke stijging van de zorguitgaven;
 • De wet- en regelgeving, normen en kaders waaraan de ouderenzorg zich dient te conformeren: een sterke focus op kwaliteit.

Het Directieteam bestaat uit de Bestuurder, de drie Zorgdirecteuren, de Directeur Behandeling, de Directeur Bedrijfsvoering, de Bestuurssecretaris en de Concerncontroller. De Concerncontroller heeft geen leidinggevende functie en geeft vanuit zijn of haar rol functionele aanwijzingen aan het hoofd administraties en de business controllers.

Functie | Concerncontroller

Coloriet is een dienstverlenende organisatie met hoge ambities, in een markt die fundamenteel verandert. De Concerncontroller fungeert als zakelijke businesspartner voor de Bestuurder en het directieniveau en ziet toe op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid. Hij/zij richt zich primair op het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel en het gewenste rendement, zowel in de reguliere exploitatie als bij omvangrijke investeringen. Een spilfunctie voor de effectieve financiële sturing in de organisatie, die comfort geeft bij de toenemende risico’s.

De Concerncontroller heeft in het Directieteam een onafhankelijke rol waarbij hij/zij op strategisch niveau denkt en adviseert, beoordeelt en waar nodig prikkelt en daarmee een belangrijke bijdrage levert bij het nemen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. Vanuit dezelfde autonome positie heeft de Concerncontroller een adviserende rol richting de auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Signaleert strategische risico’s, ontwikkelingen en trends;
 • Ondersteunt en stimuleert de Bestuurder en de directeuren om de strategische ambities waar te maken, en participeert actief in het zoeken naar oplossingen;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd bij financiële vraagstukken en risico- en compliance management in brede zin;
 • Bewaakt de planning en control cyclus en monitort de aanwending van financiële middelen, de liquiditeitspositie en de financiële resultaten en prestaties, in samenwerking met de business controllers.

De Concerncontroller heeft een adviserende en ondersteunende rol richting de Directeur Bedrijfsvoering, die binnen het directieteam primair de verantwoordelijkheid heeft voor het financieel beleid en samen met de ondersteunende afdelingen zorgt voor het (door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van een effectief instrumentarium voor planning & control, gebouwd op excellente registratieve processen.

Samenwerkend Organisatiesensitief Omgevingsbewust

Profiel

Coloriet zoekt in jou een Concerncontroller die gaat ondersteunen in de financiële realisatie van duurzame, betaalbare zorg. Een opdracht voor een expert met een moderne bagage aan kennis.

Een ‘partner in business’, een proactieve, resultaat- en servicegerichte financial met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. Jij hebt brede ervaring opgedaan binnen verschillende organisaties en hebt daardoor overzicht en overwicht ontwikkeld. Je bent standvastig, gericht op de inhoud en gaat het echte gesprek niet uit de weg. Je bent zowel sterk in het vakgebied als ook mens- en organisatiegericht. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en je bent adaptief, zodat je snel kunt schakelen tussen verschillende rollen, niveaus en onderwerpen. Met een breed handelingsrepertoire, dat jou een interessante gesprekspartner maakt.

Je voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Een academische opleiding (bedrijfseconomie/bedrijfskunde/accountancy), bij voorkeur aangevuld met een controllersopleiding (RC);
 • Senior niveau; meerjarige ervaring als concerncontroller dicht op het bestuurlijke niveau;
 • Affiniteit met de zorg of aantoonbaar vermogen om zich een nieuwe bedrijfstak eigen te maken;
 • Sterk in projectmatig werken en ruime ervaring met verandertrajecten;
 • Analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioritieten te kunnen stellen;
 • Verbindend, samenwerkingsgericht en communicatief;
 • Relativeringsvermogen en humor.
Aanbod

Herken jij jezelf in dit profiel van een strategische top-financial, die onafhankelijk en kritisch denkt maar in samenwerking en verbinding zijn of haar waarde bewijst? En graag een bijdrage wil leveren aan duurzame en betaalbare zorg voor de ouderen, in een branche met grote uitdagingen en de noodzaak tot transitie?

Dan biedt Coloriet jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals bijdraagt aan mooie opgaven.

 • Een dienstverband voor 28 tot 36 uur
 • Jouw salaris is volgens de CAO VVT, met inschaling in FWG 75
 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Flexibele werktijden en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V. Je start met een gesprek in Veenendaal bij K+V (eventueel online) voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gespreksrondes bij Coloriet, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijke volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met maandag 11 april aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989). 

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concerncontroller
Vast
28-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.