K+V werving selectie interim management

Vakinhoudelijk en verbindend financieel geweten

Delft e.o.
Organisatie |

Perspektief

Perspektief staat voor herstel en participatie van de meest kwetsbare mensen. Mensen voor wie het leven niet van zelf gaat bijvoorbeeld door huiselijk geweld, doordat zij dakloos zijn of door psychiatrische problemen. Cliënten werken samen met de professionals van Perspektief aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. Medewerkers ondersteunen cliënten bij het ontwikkelen van eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen, betaald of vrijwillig werk en het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk.

Passie, Lef en Ondernemerschap staan hoog in ons vaandel, alsook Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinding. Wij denken in kansen en geloven in leren door doen en successen te vieren.

Om haar cliënten te helpen biedt Perspektief onder meer beschermd en begeleid wonen, dagbesteding, werkervaringsplaatsen, dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen, vrouwenopvang en ambulante hulp bij huiselijk geweld, thuisbegeleiding, etc. Er zijn circa 450 medewerkers werkzaam bij Perspektief. Het werkgebied bevindt zich in Zuid-Holland.

De Raad van Bestuur geeft de resultaatverantwoordelijke teams binnen Perspektief ruimte en regelmogelijkheden zodat de zorgprofessionals vanuit de teams kunnen werken aan herstel van het gewone leven van de cliënt. Hierbij wordt de Raad van Bestuur ondersteund door een team professionals op het gebied van bedrijfsvoering. Een belangrijke functie hierbij is die van concerncontroller.

Functie | Concerncontroller

Belangrijk aandachtspunt bij de aanstelling van de nieuwe concerncontroller is de toekomstige inrichting en aansturing van de bedrijfsvoeringskolom. Gedurende de komende periode wordt, op basis van de huidige ontwikkelingen en behoeften binnen de organisatie de bedrijfsvoeringskolom opnieuw ingericht. Bemensing, positionering, dienstverlening en opdracht naar de managers én de Raad van Bestuur wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Als gevolg hiervan is het waarschijnlijk dat het takenpakket van de nu gezochte concerncontroller in de loop van het jaar wordt uitgebreid. In eerste instantie behoort de aansturing van de financiële administratie en de gebruikelijke taken als concerncontroller tot het takenpakket, daarna uitgebreid met aansturing van de zorg administratie en nog later de personeel & salaris administratie.

Als concerncontroller ben je businesspartner voor bestuur en management, en richt je je vooral op het in control houden van de organisatie en de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid. Je bent het financiële geweten van de organisatie en je rapporteert aan de Raad van Bestuur. Je bent lid van het MT. Uiteraard heb je een relatie met de Raad van Toezicht via de Auditcommissie.

Je bent verantwoordelijk voor de financiële strategie, inhoudelijk goede informatievoorziening, je coördineert de totstandkoming van financiële rapportages, meerjarenplannen, begrotingen en budgetten Je bewaakt beleidswijzigingen en regelgeving en vertaalt deze naar de organisatie en de processen. Je geeft gevraagd én ongevraagd advies en commentaar en je bent directe sparringpartner voor de raad van bestuur. Verder ben je verantwoordelijk voor het jaarrekeningtraject, de interne controle en AO- en P&C-proces.

Ook ben jij de specialist financiële administratie waaraan je leidinggeeft. Nb op termijn waarschijnlijk uit te breiden met zorg- en personeel & salarisadministratie.

Vakinhoudelijk Verbinden Verankeren

Profiel
  • Relevante afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau en/of een afgeronde opleiding tot concerncontroller;
  • Actuele kennis op het gebied van financieel-economische en bedrijfsvoeringvraagstukken in de maatschappelijke dienstverlening- / zorgsector;
  • Kennis van, ervaring in en (vernieuwende) visie op administratieve en bedrijfseconomische processen en inrichting van de organisatie;
  • Kennis van en ervaring met financiering, begrotingsmodellen en wet- en regelgeving in relevante sectoren. Kennis van en affiniteit met informatiseringvraagstukken en informatiemanagement;
  • Stevig, kritisch en gericht op het behalen van concrete resultaten;
  • Goed in luisteren, analyseren, keuzes maken en verankeren;
  • kan mensen aangehaakt houden en meenemen;
  • Aantoonbare leidinggevende ervaring, je hebt aandacht voor medewerkers, brengt rust en overzicht en weet medewerkers te ontwikkelen.
Aanbod

Een uitdagende functie, voor 36 uur per week met veel ruimte voor eigen inbreng, ontwikkeling en groei.

Procedure

De procedure is erop gericht de nieuwe concerncontroller zo spoedig mogelijk te laten starten. De gesprekken bij K+V op kantoor vinden plaats vanaf 7 januari 2019, De gesprekken met de commissies vinden plaats op donderdag 24 januari met zo snel mogelijk aansluitend een aanstellingsgesprek, zodat de procedure vóór 1 februari 2019 is afgerond.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je zo spoedig mogelijk te reageren door bij “reageer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079). 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concerncontroller
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.