K+V werving selectie interim management

‘Linking pin’ tussen medewerkers, gemeenten en het werkveld

Apeldoorn / Harderwijk
Organisatie |

Stimenz

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Met 180 medewerkers en samen met ruim 900 vrijwilligers maakt Stimenz werk van het vergroten van welbevinden en het versterken van de sociale basis door initiatieven van buurten en inwoners te ondersteunen en waar nodig lichte inwonerondersteuning te bieden. Dit onder het motto: Sociaal Werkt!

Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum en Voorst. Daarnaast wordt voor diverse projecten en enkele specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten. Deze functie betreft specifiek de regio Harderwijk / Noord Veluwe.

Stimenz is maatschappelijk betrokken, ondernemend en onafhankelijk. Stimenz heeft een ‘platte’ organisatiestructuur waarbinnen een beroep wordt gedaan op professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid, collegialiteit en taakvolwassenheid.

Functie | Contractcoördinator

De organisatie is in beweging. In dit kader ontstaat een nieuwe functie: contractcoördinator. In deze nieuwe functie:

 • Ben je de verbindende schakel die de uitvoering van de contracten met opdrachtgevers coördineert. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het regioteam en zorgt voor een adequate communicatie- en overlegstructuur
 • Regel / faciliteer je een goede kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de (regio)teams, afgestemd op de vraag van contractpartners
 • Draag je zorg voor de beheersing, uitvoering en monitoring (planning en control) van de vastgestelde afspraken met gemeenten en medewerkers. Je maakt hierbij veelvuldig gebruik van Excel en Regas. Het gaat hierbij om zowel effectiviteit als efficiency, kwaliteit van de productie, planning van de personeelsinzet (kwalitatief en kwantitatief), budgetbewaking en verantwoording.

Als contractcoördinator ben je dus verantwoordelijk voor het halen van de afgesproken resultaten en voor de uitvoering van de contracten en de verantwoording hierover. Het uitgangspunt is coachend leiderschap. Hierbij stimuleer en coach je medewerkers in hun eigen kracht, zodat zij  hun werk goed kunnen uitvoeren. Je draagt zorg voor het optimaal functioneren van de teams en de teamleden. Je vertaalt beleid naar uitvoering en zorgt ervoor dat de doelstellingen en beoogde resultaten gehaald worden. Je hebt op tactisch niveau overleg met gemeenten en andere opdrachtgevers.

De contractcoördinator draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van ongeveer 25 medewerkers in de regio Harderwijk/Noord Veluwe (5 gemeentes)

Communicator Zakelijk-en-sensitief Stevig-maar-niet-star Tactisch-en-overtuigend Coachend-en-inspirerend Teamworker

Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken wij kandidaten die medewerkers in teamverband optimaal laten functioneren door:

 • Passie voor en kennis van het sociaal domein
 • Zowel resultaat- als mensgericht te zijn
 • Focus te hebben op de grote lijnen en contractafspraken met oog voor detail en uitvoeringsvraagstukken
 • Te denken in mogelijkheden en oplossingsgericht te zijn
 • Een planmatige aanpak van zaken; realisatiekracht en voorbeeldgedrag
 • Zorgdragen voor een adequate uitvoering van het personeelsbeleid
 • Medewerkers te inspireren, faciliteren en te ondersteunen bij de uitvoering van taken, maar ook aan te spreken wanneer de situatie daarom vraagt.
 • Te bewerkstelligen dat de ondersteunende processen en procedures op orde zijn.

En die beschikken over:

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Uitstekende sociale vaardigheden
 • leidinggevende / aansturende ervaring
 • Tact en overtuigingskracht, geduld en doorzettingsvermogen
 • Doelgericht en flexibel in de uitvoering.
 • Oplossingsgericht en het vermogen om met tegengestelde belangen om te gaan
 • Het vermogen om kwaliteit te beoordelen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en deze te implementeren.
 • Bedrijfskundig inzicht en een planmatige manier van werken.
 • Commercieel inzicht en het vermogen je te verplaatsen in anderen
 • In bezit van rijbewijs
Aanbod | Geïnteresseerd?

Stimenz biedt arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk. De aanstelling zal in eerste instantie voor een jaar zijn. De functie is gewaardeerd in functieschaal 10. Daarnaast is er ruimte voor scholing. De werkdagen worden in overleg met de regiomanagers bepaald.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • Speed op vrijdag 15 maart waarbij je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op woensdag 27 maart waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op vrijdag 29 maart waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om zo spoedig mogelijk aan te stellen.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan zo spoedig mogelijk door bij ‘reageer direct’ je cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Frank Wolff (06 1595 4079) en Michiel van Wessem (06 5200 8834).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Contractcoördinator
vast
24

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.