Spin in het web

UTRECHT
Organisatie |

KNSB

Deze sportbond is eigentijds die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de sport in al zijn facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de top-, wedstrijd- en breedtesport.
Deze bond zoekt een interim Controller, lid van het MT, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering als geheel en houdt daarbij met name de regie bij het proactief vertalen van in- en externe ontwikkelingen naar beleid en het operationaliseren daarvan binnen de bestaande bedrijfsvoering en de informatiemanagement functie.
Daarnaast fungeert de interim Controller als linking pin en contractmanager naar externe partners waar bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht.

KV_Opdrachten_KNSB
Functie | Controller

Werkgebied:

 • Financiën & Control, Informatiemanagement, ICT & Elektronische Tijdwaarneming (ET)

Rapporteert aan:

 • Algemeen Directeur en Penningmeester/Financiële commissie

Geeft leiding aan:

 • Financiën & Control, Informatiemanagement, ICT & ET

Hoofdkenmerken van de taken:

Beleid, plannen en adviezen

 • Het ondersteunen van de directie en afdelingsmanagement bij de planning & control cyclus, subsidie aanvragen, het uitwerken van business cases, het toetsen van (financiële) haalbaarheid, ontwikkeling van risicomanagement, de bewaking van de realisatie en informatiemanagement.
 • Verantwoordelijk voor het behalen van de geformuleerde beleidsdoelstellingen (Financiën & Control, ICT, ET) en waar nodig tijdig bijstellen van de strategie binnen vastgestelde budget en tijd.
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van bekendheid, draagvlak en acceptatie voor het door de eigen afdeling voorgestelde beleid, programmaplannen, project plannen en adviezen.
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Begroting

 • Verantwoordelijk voor een adequate uitwerking van de (meerjaren) begroting & liquiditeitsplanning.
 • Verantwoordelijk voor de consistentie en afstemming tussen de verschillende beleidsgebieden met bijbehorende programmaplannen en budgetten.

Rapportage

 • Verantwoordelijk voor en het bewaken van de uitvoering van de gemaakte afspraken.
 • Waarborgen van de kwaliteit van de administratie en interne controles, de financiële rapportages, de (periodieke) managementinformatie en het financieel beheer tot en met de verslaggeving.
 • Analyse en rapporteren over KPI’s.
 • Analyseren en bespreken van periodieke rapportages.
 • Opstellen van ad hoc rapportages.

Opbrengsten beheersing

 • Het bewaken van opbrengstbudgetten, signaleren van afwijkingen en het rapporteren hierover.
 • Controle op de volledigheid van de opbrengsten met de aanleverende systemen (bijvoorbeeld ledenregistratiesystemen, subsidie portal, contracten, ticketing en webshops).

Grootboek/ jaarrekening

 • Verantwoordelijk voor afstemming met accountant en outsource partij ten behoeve van jaarrekeningcontrole en subsidieafrekeningen.

Fiscaal

 • Zorg dragen voor fiscale compliance (met name BTW, VPB, LB) zoals onder andere het juist en tijdig invullen van de aangifte formulieren belastingen, inclusief IB 47 (uitgezonderd loonbelasting).

Vraagbaak voor fiscale vraagstellingen

 • Fungeren als gesprekspartner met fiscus.

Proces beschrijvingen

 • Verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen in stroomschema’s inclusief de uitgewerkte verantwoordelijkheden per proces (business proces modelling).

Verzekeringen

 • Beheer van de verzekeringsportefeuille.

Ledenadministratie

 • Verstrekken van ad hoc informatie verzoeken met betrekking tot Livits ten aanzien van leden.

Betalingen

 • Controleren en verzenden van betalingsvoorstellen.
 • Beheer betalingsorganisatie.

Algemeen                   

 • Het gevraagd deelnemen aan werkgroep overleg en/of participeren in projectgroepen of vergelijkbare vormen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau met relevante theoretische studierichting (controlling, informatiemanagement).
 • Aantoonbare kennis en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van business control, Informatiemanagement, respectievelijk projectmatig werken .
 • Kennis en werkervaring op het gebied van sport en de bestuurlijke organisatie is een pré.

Competenties

 • Eigenaarschap (onder andere pro-actieve attitude)
 • Oriëntatie op anderen (onder andere uitstekende communicatieve vaardigheden)
 • Visie
 • Resultaatgericht handelen (pragmatisme)
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Adviesvaardigheden
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.