Coördinator Planning & Control

Financieel onderlegd en maatschappelijk
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Coördinator Planning & Control

De coördinator planning & control zorgt in afstemming met en namens de Raad van Bestuur voor het plannen en organiseren van de beleidscyclus en levert in ondersteunende zin een bijdrage aan de inhoudelijke beleids- en bedrijfsvoering van de organisaties Siriz en de VBOK. In deze functie richt je je op de volgende resultaatgebieden: het ondersteunen van contractmanagement en aanbestedingen (WMO/JW), financiële leden- en zorgadministratie en informatisering en gegevensbescherming. Daarnaast vervul je de rol van controller binnen de organisatie. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het MT.

Taken die kunnen vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinator planning & control zijn onder andere:

 • Zorgdragen voor de uitvoering van de planning & control cyclus binnen de organisatie, waarbij de (meer-jaren)begroting en rapportages worden opgesteld, geanalyseerd en besproken.
 • Monitoren van de financiële prestaties van de organisatie, door het bijhouden van de financiële administratie en het analyseren van financiële rapportages (ONS, Nedap, Vecozo).
 • Signaleren van afwijkingen ten opzichte van de begroting en het adviseren van het management en/of het bestuur over mogelijke maatregelen om bij te sturen.
 • Ontwikkelen en verbeteren van financiële processen en procedures binnen de organisatie, om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te waarborgen.
 • Adviseren en ondersteunen van het management en/of het bestuur bij financiële vraagstukken en beleidsbeslissingen.

Binnen deze maatschappelijke organisatie is het van belang dat de coördinator planning & control goed kan samenwerken met andere afdelingen en betrokkenen binnen de organisatie. Ook zal de coördinator planning & control in staat moeten zijn om financiële informatie begrijpelijk en toegankelijk te maken voor niet-financiële collega’s en vrijwilligers, zodat zij kunnen bijdragen aan een gezonde financiële situatie van de organisatie.

Profiel

 • Een HBO+ afgeronde studie in de richting van bijvoorbeeld: Finance & Control, Accountancy, Bedrijfseconomie, Commerciële economie en MER, Bedrijfskunde, Bestuurskunde.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van jaarwerk, contacten met de accountant, ervaring met maandrapportages afstemmen binnen een redelijk complexe organisatie en met beleidsontwikkeling.
 • Je hebt kennis van de vakgebieden: financiën, aanbestedingen, informatisering en gegevensbescherming, leden- en zorgadministratie.
 • Je hebt een visie op informatiebeveiliging en het organiseren van informatie- en systeemveiligheid.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving (en de ontwikkelingen in) het sociaal domein en de marktwerking daarin en van de organisatie en haar interne organisatieprocessen.
 • Je bent procesmatig sterk, resultaatgericht en stressbestendig. Je zoekt van nature samenwerking met collega’s en kan ook de rol van kritische sparringpartner op je nemen. Je kunt op verschillende niveaus informeren, adviseren, coachen en overtuigen.
Overzicht Rapportages Financieel gezond

Over de organisatie

Siriz

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Siriz zoekt haar cliënten op, is vraaggericht en haar hulpverlening heeft een duurzaam karakter; dat betekent dat de cliënt met en na de hulp van Siriz meestal zelfstandig verder kan!
Siriz werkt zowel landelijk als regionaal en doet dit met de motivatie en talenten van de medewerkers (zowel beroepskrachten (±45) als vrijwilligers (±60) en van haar cliënten. In de ambulante- en online hulpverlening zijn maatschappelijk werkers landelijk actief en op de zorglocaties werken woonbegeleiders. Daarnaast zijn er ook diverse vrijwilligers werkzaam in de preventie, online hulp en op zorglocaties.

Siriz is een organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen, in een omgeving waarin medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid hun talenten maximaal kunnen inzetten. Siriz is steeds op zoek naar innovatie en nieuwe inzichten. Dat vraagt ondernemerschap en een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Diversiteit in dan ook iets wat nagestreefd wordt. Zo kan Siriz maximaal aansluiten bij haar cliënten.
Er heerst een informele sfeer, er wordt hard en vanuit het hart gewerkt en Siriz is volop in beweging.

Aanbod

De hulpvragen van kwetsbare groepen in de samenleving worden meer en meer complex. Siriz biedt daarbij onvoorwaardelijke steun. Wij zijn er! Bij Siriz kom je in een zeer intrinsiek gemotiveerde organisatie met mensen met een enorme gedrevenheid die professioneel én vanuit het hart werken!

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 12 met een uitloop naar 13.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met K+V in week 23 of 24. Daarna zijn de gesprekken bij Siriz in Gouda, een 1e ronde op woensdag 21 juni in de ochtend, voor een aantal kandidaten gevolgd door een 2e ronde op donderdag 22 juni in de avond. Het doel is de procedure in juni af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk 11 juni 2023, te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt bellen met Frank Wolff (Partner) voor vragen of om te sparren, op 06-1595 4079. 

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen. 

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.