K+V werving selectie interim management

Horen, zien, snappen en vasthouden

Holten
Organisatie |

De Waerdenborch

De Waerdenborch

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap in Holten en Goor voor vmbo, havo en vwo onderwijs en telt ruim 2.100 leerlingen en 240 medewerkers. De hoofdvestiging is in Holten, de nevenvestiging in Goor. De Waerdenborch vervult een streekfunctie en trekt een diverse groep leerlingen. De beide vestigingen zijn vanuit de regio bereikbaar met de bus en de trein. Binnen De Waerdenborch zijn zeven afdelingen te onderscheiden. Elke afdeling kan worden gezien als een kleine ‘school’ waarbinnen het dagelijks onderwijs voor de leerling wordt verzorgd.

Openbaar onderwijs betekent voor De Waerdenborch niet alleen dat iedereen welkom is, maar ook dat iedereen even veel kansen krijgt en gelijkwaardig behandeld wordt. Er heerst een goede sfeer waar samenwerken en waarderend leiderschap centraal staan. Leerlingen worden gezien en mogen zichzelf zijn.

We nodigen je graag uit om de website van De Waerdenborch te bekijken om te ervaren hoe het daar is.

Functie | Teamleider Mavo voor De Waerdenborch

Het onderwijs

Het afgelopen jaar zijn slagen gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe koers en onderwijsvisie. Mavo 2.0 is een onderdeel van het totale VMBO-plan. Iedere leerling wordt zoveel mogelijk op maat bediend en heeft regie over zijn eigen leerproces. Daarnaast wordt ingezet op de kwaliteit van het primaire proces, het verbeteren van de onderwijsresultaten, het behalen van de gestelde doelen, het bestendigen van de ingezette veranderingen en het behouden van de waardering van stakeholders. Een cultuurverandering is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Durven Ontwikkelen Luisteren Vernieuwen Verbinden Vasthouden

Profiel

Horen en zien

Van nature ben je geïnteresseerd in de mensen om je heen, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarbij heb je oog en oor voor iedereen, leerlingen, collega’s (binnen en buiten jouw team) en stakeholders. Je ziet talenten en krachten en wil deze ontwikkelen, ook bij jezelf. Daarbij blijf je jouw deuren open houden en ga je zelf over drempels en muren heen naar anderen toe. Je geeft vertrouwen, gunt anderen hun authenticiteit en weet dat je het samen voor elkaar krijgt.

Snappen

Je weet waar het om gaat in het onderwijs, specifiek als het gaat om onderwijskundige veranderingen. Je hebt visie op leren en snapt wat je moet doen om cultuur te veranderen en onderwijsresultaten te verbeteren. Je bent in staat een ander perspectief te schetsen en laat nieuwe impulsen, wijsheden en talenten toe, voor jezelf en voor jouw team. Daarbij geef je inzicht in wat je van elkaar mag verwachten en bevorder je initiatief en eigenaarschap. Je snapt dat een goed team voorwaarde scheppend is voor de veranderingen die plaatsvinden.

Vasthouden

Je houdt vast aan de grenzen van jezelf, het team en je collega’s en maakt gebruik van gedeeld leiderschap. Je houdt focus op de nieuwe koers en vervalt niet in details of de bezigheden van alledag. Je houdt vast aan wat is afgesproken en doet wat moet gebeuren om de ontwikkelingen doorgang te laten vinden en met elkaar verandering te bereiken. Je hebt ervaring met veranderprocessen en vindt het leuk om je staande te houden en in verbinding te blijven. Ondertussen realiseer je de te behalen doelen en implementeer je de vernieuwing van de afdeling. Daarbij blijf je kijken naar de mens, jouw team en het totaal.

Lef

Je durft te benoemen wat je ziet en je bent daarbij proactief. Je hebt een originele kijk op (onderwijskundige) zaken en stimuleert anderen om te gaan doen, om nieuwe werkwijzen uit te proberen en om bij te dragen aan de uitgezette koers. Daarbij heb je het lef om andere pedagogische handelswijzen aan te geven en het gesprek over goed onderwijs met elkaar te blijven voeren.

Tot slot ben je in het bezit van een master of ben je bereid deze te halen.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Inschaling vindt plaats volgens de CAO Voortgezet Onderwijs schaal 12. Je zal in eerste instantie worden aangesteld voor een periode van een jaar met de intentie om je bij gebleken geschiktheid vast in dienst te nemen.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een goed gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen:

  • Speed op dinsdag 15 januari 2019 waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op maandag 21 januari 2019 in de middag waarin ruimte is voor meer aandacht en verdieping.
  • Show op vrijdag 25 januari 2019 in de middag waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 7 januari aanstaande door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner, 06 5060 3351 en Emile Douma, partner, 06 1045 2989 die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Teamleider Mavo voor De Waerdenborch
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.