K+V werving selectie interim management

Uitdagende strateeg die graag bouwt

Holten
Organisatie |

De Waerdenborch

De Waerdenborch

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap in Holten en Goor voor vmbo, havo en vwo onderwijs en telt ruim 2.100 leerlingen en 240 medewerkers. De Waerdenborch vervult een streekfunctie en trekt een diverse groep leerlingen. De beide vestigingen zijn vanuit de regio bereikbaar met de bus en de trein. Binnen De Waerdenborch zijn zeven afdelingen te onderscheiden. Elke afdeling kan worden gezien als een kleine ‘school’ waarbinnen het dagelijks onderwijs voor de leerling wordt verzorgd.

Openbaar onderwijs betekent voor De Waerdenborch niet alleen dat iedereen welkom is, maar ook dat iedereen even veel kansen krijgt en gelijkwaardig behandeld wordt. Er heerst een goede sfeer waar samenwerken en waarderend leiderschap centraal staan. Leerlingen worden gezien en mogen zichzelf zijn.

We nodigen je graag uit om de website van De Waerdenborch te bekijken om te ervaren hoe het daar is.

Functie | Teamleider(S) havo/vwo

Het onderwijs

Het afgelopen jaar zijn slagen gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe koers en onderwijsvisie.  Iedere leerling wordt zoveel mogelijk op maat bediend en heeft regie over zijn eigen leerproces. Daarnaast wordt ingezet op de kwaliteit van het primaire proces, het verbeteren van de onderwijsresultaten, het behalen van de gestelde doelen, het bestendigen van de ingezette veranderingen en het behouden van de waardering van stakeholders. Een cultuurverandering is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Modern leiderschap

De Waerdenborch heeft de laatste jaren veel wisselingen gekend van leiderschap op verschillende niveaus. Ondanks de onrust en onzekerheden is de leerling altijd centraal blijven staan. Dit zie je terug in de resultaten. Een stevig fundament van gepassioneerde en gecommitteerde docenten en medewerkers heeft gezorgd dat de organisatie diverse turbulente periodes heeft doorstaan. Dat heeft veel energie gekost en daarbij is de organisatie zichzelf soms vergeten. De Waerdenborch wil nu vooral gaan bouwen op dat stevige fundament, met ruimte voor ontwikkeling, groei, innovatie en plezier. Leiderschap speelt daarbij een cruciale rol. De organisatie is op zoek naar meerdere teamleiders. Dit biedt de kans om ander, modern leiderschap binnen te halen en snel te implementeren in de organisatie, waarbij aanspreken, professioneel gedrag, verantwoordelijkheid dragen, samen werken en elkaar helpen centraal staan. Waar meebewegen met de veranderingen die nu spelen maar ook in de toekomst komen vanzelfsprekend is. Het biedt kansen voor leidinggevenden om modern leiderschap uit te oefenen en zelf, natuurlijk samen met anderen, het verschil te maken en veranderingen door te voeren en te verankeren in de organisatie.

Havo en VWO

Binnen deze afdelingen staat het ontwikkelen en invoeren van doorlopende leerlijnen die goed aansluiten bij het onderwijs dat op een eigentijds Havo en VWO gegeven dient te worden centraal. Zodat de leerling het onderwijs krijgt wat hij/zij verdient. De Waerdenborch wil meegaan met de landelijke onderwijskundige ontwikkelingen waarbij de leerling zelf (mede)verantwoordelijk is voor het eigen leerproces. Er is behoefte aan leiderschap dat beweging en verandering realiseert door samen naar elkaar en naar buiten te kijken. Binnen en tussen de afdelingen en de secties. Behouden wat goed is en leren van elkaar, reflecteren en evalueren. Met de juiste balans tussen autonomie, verantwoordelijkheid nemen en afleggen, conformeren en veranderen.

Durven Ontwikkelen Realiseren Luisteren Vernieuwen Verbinden Vasthouden Spiegelen

Profiel

Uitdagend

Je bent uitdagend in vele opzichten. Je daagt de ander uit zich te ontwikkelen en ruimte te benutten. Om jezelf, de leerling en de school als geheel sterker te maken. Je daagt uit om proactief te handelen, over grenzen te kijken en anderen op te zoeken. Binnen het eigen team, tussen de verschillende afdelingen en naar buiten toe. Samen groeien, leren van elkaar in de breedste zin en verbinding proactief opzoeken. Dat doe je zelf maar vraag je ook van de ander. Dit doe je door een veilig werkklimaat te scheppen waar hulp vragen mag en ondernemerschap en kansen pakken beloond worden. Waar je elkaar mag aanspreken, zelf verantwoordelijkheid draagt, positief kritisch kijkt naar eigen handelen en eigen professionaliteit pakt. Tenslotte wordt je zelf ook graag uitgedaagd.

Strateeg

Als strateeg ben je organisatie- en politiek sensitief. Je weet waar het om gaat in het onderwijs, specifiek als het gaat om onderwijskundige veranderingen. Je hebt visie op leren en snapt wat je moet doen om cultuur te veranderen en onderwijsresultaten te verbeteren. Je bent in staat het integrale perspectief vast te houden en kan dit goed uitleggen. Je zorgt dat een ieder weet wie waar van is en vooral waarom. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je bent zakelijk sociaal, transparant, voert het eerlijke gesprek en maakt alles bespreekbaar. Als strateeg kijk je altijd integraal, voor jouw team maar met passie voor je hele school. Overzicht houden, koers bepalen, maar ook goed weten wanneer je wel mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen. Je snapt dat dit nodig is om samen verder te komen

Bouwen

Je erkent en herkent de geschiedenis van de organisatie en gebruikt dit om samen met het team te bouwen aan de nieuwe structuur en de ambities. Bouwen is ook vernieuwen, samen ontdekken wat goed is en wat beter kan, slimmer kan. Zonder iedere keer het fundament te willen veranderen. Wat goed is borgen en stutten. Om er vervolgens mee aan de slag te gaan en het te doen. Tenslotte is bouwen ook creëren en realiseren. Zodat er voor de leerling, docent en medewerker een solide onderwijsorganisatie staat, kwalitatief sterk en met de juiste verbindingen.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Inschaling vindt plaats volgens de CAO Voortgezet Onderwijs schaal 12. Je wordt in eerste instantie aangesteld voor een periode van een jaar met de intentie om je bij gebleken geschiktheid vast in dienst te nemen.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een goed gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen:

  • Een Speed waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Een Slow waarin ruimte is voor meer aandacht en verdieping.
  • Een Show waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De Speed-ronde zal plaatsvinden op maandag 30 september. De vervolgdata hoor je gedurende de procedure.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 22 september aanstaande door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Martine van der Velpen, partner, 06 5060 3351 en Emile Douma, partner, 06 1045 2989 die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Teamleider(S) havo/vwo
Vast
32-40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.