Teamontwikkelaar, aanmoedigend en communicatief sterk

Limbricht
Organisatie |

Basisschool de Lemborgh

Basisschool de Lemborgh

De Lemborgh is een van de zeven basisscholen van Stichting Triade, met een spilfunctie in het dorp en met aantrekkingskracht op kinderen en ouders uit Sittard. Nadat er enkele jaren, door de gevolgen van de krimp, een leerlingendaling was ingezet, stijgen de leerlingenaantallen nu weer. De Lemborgh werkt nauw samen met (sport)verenigingen in de omgeving en maakt daarbij gebruik van de extra faciliteiten die beschikbaar zijn in Sittard. Als directeur heb je de dagelijkse leiding over een veerkrachtig team van circa 20 medewerkers, dat het onderwijs verzorgt voor een kleine 300 leerlingen. Het team heeft een mooie opbouw van diverse leeftijden en verschillende achtergronden. De huidige samenstelling van het team is recent tot stand gekomen, waardoor teambuilding en het verkennen van elkaars talenten en eigenschappen nog aandacht vraagt. Het team is gemotiveerd om op basis van een gezamenlijk doel dezelfde richting op te werken. De Lemborgh is een school die leerlingen voorbereidt op de maatschappij. Door het aanleren van zelfstandigheid , aanleren van verantwoordelijkheid, aanleren van vakinhoudelijke vaardigheden en kinderen bewust maken van sociale betrokkenheid.

Stichting Triade

Basisschool de Lemborgh is één van de zeven basisscholen van Stichting Triade, gelegen in de gemeente Sittard-Geleen. Stichting Triade bestaat uit verschillende scholen die vanuit hun visie en inbedding in de wijk invulling geven aan het onderwijs en de zorg voor kind(eren). Hetgeen dat deze scholen verbindt, is het motto van Triade: omdat ELK KIND telt. Niet alleen wordt dat op elke school onderschreven maar dit wordt ook in de praktijk zichtbaar gemaakt.

Vanuit haar identiteit heeft Triade een aantal waarden geformuleerd die richting geven aan het onderwijs: weerbaarheid, gemeenschapszin, tolerantie, respect en verwondering. Triadescholen willen elk kind een uitdagende en veilige leeromgeving bieden. De relatie met de ouders is gebaseerd op een wisselwerking: ouders worden nadrukkelijk gezien als educatief partner bij het onderwijs en Triade stelt zich op als partner bij de opvoeding.

Functie | Directeur Basisschool de Lemborgh

De directeur is eindverantwoordelijk voor de school, geeft leiding aan het team en is het gezicht naar buiten voor de school. Ook stuurt de directeur de ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied aan. De school heeft een uitstekende basis. De vervolgstap is het goede vasthouden, professioneel doorgroeien, minder bescheiden zijn en doorpakken op het didactisch en pedagogische vlak.

Voor de komende jaren zijn er een aantal uitdagingen die de aandacht verdienen. De afgelopen jaren is er een start gemaakt met het vormgeven van de onderwijskundige visie van de school waar nog meer richting aan gegeven moet worden. Je zet een heldere koers uit voor de school en zorgt dat deze gedragen wordt door het team. Een andere uitdaging is het verder ontwikkelen van de doorgaande lijnen tussen de verschillende bouwen en het verder uitbouwen van het onderzoekend leren. De school zoekt een directeur die teamleden kan inspireren bewust te zijn van de eigen talenten en hen kan motiveren deze in te zetten. Anderzijds nodigt de directeur teamleden ook uit kritisch te kijken naar het eigen handelen en hierop te reflecteren. Je stimuleert een gezamenlijke cultuur waarin iedereen in zijn kracht staat. De komende jaren geef je ook veel aandacht aan externe contacten en de profilering van de school als expert en de juiste partner op het gebied van onderwijs en kindontwikkeling. Je zorgt voor het optimaliseren van de professionele samenwerking tussen basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Als directeur wil je samenwerkingen op blijven zoeken met stakeholders, nodig je uit en ben je zichtbaar trots, zodat de school zich steeds verder kan ontwikkelen en profileren.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Inspirerend Sturingskracht Humor Teambuilder Accuraat

Profiel

Communicatieve, sterke teamontwikkelaar die aanmoedigt
Je bent de directeur die gelooft dat niemand het alleen kan of moet doen. Vol energie en met een vleugje humor zoek je steeds de samenwerking op, intern en extern en stimuleer je anderen om dit ook te doen. Samen met het team ontwikkel je een sterke onderwijskundige visie voor de komende jaren. Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kan daardoor richting geven en mensen meenemen in een heldere visie. Draagvlak creëren is belangrijk voor jou. Intern zorg je dat je altijd in verbinding staat met de medewerkers, de kinderen en de ouders. Je bent een positief kritische sparringspartner. Vanaf de zijlijn moedig je aan en geef je op een natuurlijke wijze sturing aan het verder ontwikkelen en bouwen van het team. Je bent een sensitief leider die alles bespreekbaar kan maken zonder dat de ander zich aangevallen voelt. Zelf durf je ook hulp te vragen bij je collega’s om gezamenlijk de gestelde doelen te kunnen behalen.

Je communicatiestijl is open, transparant en consequent. Je kan duidelijk en kwetsbaar tegelijk zijn. Je snapt dat je niet alles hoeft te kunnen maar wat je zegt, doe je. Je hebt een duidelijke visie over leiderschap, onderwijs en de positie van de school. Je analyseert, brengt samenhang, ziet snel de essentie en weet dit ook goed en helder uit te leggen. Je weet hoe je beweging moet creëren en mensen doen graag met je mee. In de regio zoek je jouw samenwerkingspartners actief op. Je weet relaties aan te gaan en vast te houden. Daarbij draag je de maatschappelijke opdracht en de rol die jouw school hierbij kan en moet spelen krachtig uit.  Je bent een inspirerende gesprekspartner, brengt nieuwe gezichtspunten en verfrist het onderwijs. Je creëert mogelijkheden, reële mogelijkheden. Je zet de ander aan het denken en aan het werk, ook extern. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop.

Aanbod | Kans om onderwijs verder te brengen

Wil je graag onderdeel worden van deze mooie stichting en als directeur deze taak oppakken? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor onderwijs in de regio! De functie is ingeschaald in schaal D12 (€ 5.651 maximaal) conform de cao voor het primair onderwijs plus een arbeidsmarkttoeslag van 5% (over max schaal D12).

Procedure | Veilig en secuur

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we in de middag verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op 19 januari 2022. Het streven is de procedure voor eind januari, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden.

Geïnteresseerd | Teambuilder met passie voor kindontwikkeling?

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 13 januari 2022 tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Martine en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur Basisschool de Lemborgh
Vast
1 FTE

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.