Inspirerende leider die samenhang omzet in samenwerking en integrale cliëntoplossingen

Laren
Functie | Directeur Bedrijfsvoering

Uitdaging De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Amaris Zorggroep kent daarom een ambitieuze transformatieagenda met als belangrijke speerpunten; het ondersteunen van cliënt en netwerk om de zorgbehoefte anders in te vullen, een intensieve regionale samenwerking en een volgende stap in het benutten van innovatie.
De ingezette beweging van Amaris vraagt een doorontwikkeling naar een sterke procesorganisatie met hoge service. Van de nieuwe directeur bedrijfsvoering vragen wij een belangrijke impuls en sturing op deze ontwikkelslag.

Wij zijn op zoek naar een charismatische, servicegerichte persoonlijkheid en een inspirerende leider met een heldere visie op hedendaags leiderschap. De huidige directeur bedrijfsvoering is benoemd tot bestuurder van Amaris Zorggroep en daarmee is de functie directeur bedrijfsvoering vacant. 

Functie – In deze functie draag je zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het strategisch en tactisch beleid voor de tot de bedrijfsvoering behorende aandachtsgebieden. Je levert als lid van het managementteam een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van Amaris Zorggroep.

Als directeur bedrijfsvoering ben je integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoals financiën, control, capaciteits-, verzuim- en personeelsmanagement, vastgoed, facilitair, innovatie, kwaliteit, inkoop, ICT en communicatie. Je bent eindverantwoordelijk voor de prestatie van bijna het gehele servicebureau van Amaris in Laren. Je geeft leiding aan een aantal managers van verschillende stafdisciplines en enkele zelforganiserende teams. Totaal werken er op het servicebureau ongeveer 200 medewerkers.

Samen met de bestuurder, vier collega-zorgdirecteuren, manager Transformatie, manager Cliënt & Zorgfinanciering en de concerncontroller maak je onderdeel uit van het managementteam van Amaris. Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Profiel

Profiel – Uiteraard heb jij een stevige ervaring binnen serviceorganisaties of met ondersteunende diensten, niet noodzakelijk in de (ouderen)zorg. Je hebt affiniteit mét en een warm hart vóór de zorg. Je snapt haar cultuur en processen én jij weet dit ook te vertalen in gewaardeerde effectieve ondersteuning. Je bent oprecht geïnteresseerd in de klant (onze zorgprofessionals en cliënten). Daarnaast herken jij jezelf in onderstaand profiel:

 • Door ervaring ben je in staat een ontwikkelslag te maken in de genoemde thema’s uit het strategisch plan. Je bent bekend met transitie naar een serviceorganisatie en begrijp wat medewerkers nodig hebben om die stap daadwerkelijk te maken. Je bent in dat perspectief een echte procesdenker en ontwikkelgericht ingesteld;
 • Je ziet uitdaging in het financieel gezond houden van Amaris en neemt daar de benodigde bagage voor mee; heb je een achtergrond of kennis van logistieke en distributieprocessen bijvoorbeeld uit een dienstverlenende sector? Met het oog op de toekomst is dat een grote pré. Je begrijpt de waardeketens en de businessmodellen achter de ketens; Je bent in staat om die kennis te vertalen naar zorguitdagingen en het werken in een zorgketen in de regio. Je draagt daarmee bij aan het mee vormgeven aan de onvermijdelijke extramuralisering en het wijkgerichte karakter;
 • Je beschikt over ruime leidinggevende ervaring, het liefst op verschillende (staf)domeinen, ervaring in projectmatig werken en je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Als het gaat om de vakinhoudelijke aspecten van de verschillende stafdisciplines ben je eerder een generalist dan een specialist;
 • Jouw leiderschapsstijl is verbindend en gezaghebbend (maar niet autoritair): uitnodigend en uitdagend; je geeft ruimte en vertrouwen, en stelt daartoe duidelijke kaders waarbij je ook keuzes maakt in wat niet te doen; je kan doorpakken en weet af te maken; professionals en teams weet je met elkaar te verbinden; je bent een stevige en authentieke persoonlijkheid en gewoon een fijn mens;
 • Je krijgt vertrouwen, niet alleen omdat het comfortabele wordt besproken maar juist ook omdat het oncomfortabele kan worden besproken op een eerlijke en ontwikkelingsgerichte manier; je bent een persoon die servicegerichtheid ademt en leeft;
 • Met jouw (persoonlijk) leiderschap blijf je ook onder druk in positie, in dialoog en in evenwicht; je bent in staat de hulpvragen van onze in- en externe klanten te duiden en vanuit realisme en eerlijkheid oplossingen aan te dragen; je kunt ook begrenzen met behoud van de relatie en het gevoel van geholpen zijn;
 • Je bent in staat de integraliteit te bewaken door bedrijfsvoeringsvraagstukken te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Daarbij help je om vraagstukken te vertalen naar de diverse disciplines waaraan je leiding geeft;
 • Niet onbelangrijk: werken moet leuk zijn en dat straal je uit! Je maakt zaken licht, viert successen en kan makkelijk relativeren zonder de focus op doelrealisatie te verliezen;
 • Je hebt een bedrijfskundige of economische achtergrond en academisch werk- en denkniveau.

natuurlijke-leider uitdagend uitnodigend oplossingsgericht katalysator verbindend evenwichtig werkplezier dialoog klantgericht servicegericht procesdenker

Organisatie |

Amaris Zorggroep

De organisatie – Amaris biedt zorg thuis, revalidatie & herstelzorg en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Door ons brede aanbod spelen we snel in op de veranderende zorgvraag of dat nu bij cliënten thuis is of ‘thuis bij Amaris’. De regie blijft bij de cliënt en het omringende netwerk. Amaris ondersteunt dit netwerk en maakt gezamenlijk heldere afspraken.

Binnen Amaris zijn zo’n 2.250 medewerkers werkzaam. We bieden onze dienstverlening aan in onze dertien woon-zorglocaties, een locatie voor revalidatie & herstelzorg, achttien wijkteams en andere ambulante zorgverlening. Amaris wil de juiste zorg op de juiste plek leveren, het liefst zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Hierbij ligt de focus op zelfredzaamheid en eigen regie. We nemen op dit onderdeel een centrale rol in en zijn aanjager van vernieuwing. Dit betekent dat Amaris als VVT-organisatie een belangrijke rol in de gehele zorgketen op zich neemt en bijdraagt aan de optimalisatie van de samenwerking binnen de keten.

De organisatie is financieel gezond, heeft een goed en integer imago en is een belangrijke werkgever in het werkgebied. De komende jaren zetten we vanuit die basis in op innovatie van zorg en dienstverlening, onder meer via samenwerking, focus op de kwaliteit van zorg en uitbreiding met vernieuwende concepten en dienstverlening.

Visie – Amaris ondersteunt bewoners en cliënten zodat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. De geleverde zorg sluit aan op de zorg- en ondersteuningsbehoeften en -wensen van de cliënten en hun directe omgeving. Wij werken waardegedreven. Christelijke waarden waarmee wij historisch verbonden zijn, zijn daarbij een inspiratie. Onze medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en werken vanuit een intrinsieke motivatie voor cliënten.

Amaris wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen graag willen werken. Dit moet leiden tot voldoende instroom van medewerkers en lager verloop. Om dit te bereiken zetten we in op het vergroten van duurzame inzetbaarheid, er is veel aandacht voor begeleiding, coaching en ontwikkeling van medewerkers. Ook investeren we in goed en professioneel capaciteitsmanagement.

Strategische thema’s en ambitie van Amaris – Onze ambitie is om, passend bij onze omvang, verantwoordelijkheid en impact, een vooraanstaande partner in de regio te zijn voor ouderen en hun naasten wanneer zij hulp zoeken. In het strategisch plan zijn onderstaande thema’s benoemd en reeds ingezet:

 • Verbeteren van zorg door betere samenwerking in de keten. Deze samenwerking (zowel intern als in de regio) is van essentieel belang om de stijgende vraag naar zorg in de buurt te kunnen blijven aanbieden. We kijken daarbij naar het bundelen van expertises;
 • Ondersteunen van cliënt en netwerk om de zorgbehoefte anders in te vullen. We kiezen voor een soepele overgang tussen herstelzorg, zorg thuis en woonzorglocaties;
 • Inzetten op het gebruik van (technologische) innovaties als onderdeel van het zorgaanbod voor iedere cliënt, gezien de zorgvraag en de tekorten.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (36 uur). De functie is ingeschaald in FWG 75 cao VVT en kent ruime secundaire arbeidsvoorwaarden volgens vigerende cao.

Procedure

K+V helpt Amaris met de werving voor deze mooie rol, de selectie doet Amaris zelf.

De procedure is ingericht op een zo spoedig mogelijke indiensttreding. Naar verwachting vindt de eerste gespreksronde plaats op maandag 13 juni en de vervolgronde op donderdag 16 juni aanstaande. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk 3 juni aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacqueline van der Loo, directeur bedrijfsvoering en aankomend bestuurder, T 06 51 10 66 29.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Barbara Grift, corporate recruiter, T 085 021 31 20 of 06 25 40 13 39.

Directeur Bedrijfsvoering
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.