K+V werving selectie interim management

Natuurlijk leider: daagt uit tot eigenheid en nodigt uit tot verbinding

Etten-Leur
Organisatie |

Avoord

Omdat een eerste selectieproces niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd wordt de procedure opnieuw open gesteld en zijn inzichten en ervaringen verwerkt in een aangescherpte opdrachtbeschrijving en profiel.

Avoord is een lokale ouderenzorgorganisatie in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zij biedt een breed palet aan zorg; in de wijk en op haar locaties. Avoord kent een informele werksfeer; warm en betrokken. Haar medewerkers zijn ondernemend en denken mee in kansen en mogelijkheden om dat te doen wat de cliënt belangrijk vindt. En omdat Avoord zowel groot als klein tegelijk is (‘goedschaligheid’), biedt zij zowel uitdaging in het werk op de inhoud als ook zakelijkheid én warmte in de onderlinge contacten. De cultuur is daarmee professioneel, betrokken, warm, menselijk en direct met korte lijnen. Avoord heeft een omzet van ruim 50 miljoen, ruim 1.000 medewerkers en 650 vrijwilligers.

Functie | Directeur Bedrijfsvoering

Het MT van Avoord wordt gevormd door de bestuurder, de directeur bedrijfsvoering en de directeur zorg (onlangs gestart) en de eerste geneeskundige, ondersteund door een bestuurssecretaris. De directeur bedrijfsvoering en de directeur zorg hebben een gezamenlijke directieverantwoordelijkheid. Hierbinnen heeft elke directeur zijn eigen aandachtsgebied. Uiteraard moet met jouw komst de samenwerking en afstemming nog worden fijn geslepen. Als directeur bedrijfsvoering ga je leidinggeven aan de verschillende afdelingen binnen bedrijfsvoering waarbij op al die onderdelen een manager zit: P&O (20 medewerkers), ICT (6 medewerkers), Finance (inclusief financiële administratie 10 medewerkers), Control (3 medewerkers), Horeca & Evenementen (3 bedrijfsleiders met zo’n 70 medewerkers), Vastgoed & Facilities (60 medewerkers), Kwaliteit (3 medewerkers) en Marketing & Verkoop (25 medewerkers inclusief cliëntadministratie).

Avoord is innovatief en ondernemend. Daartoe worden de teams, zowel binnen de zorg als binnen de staf, een grote mate van eigen verantwoordelijkheid toegekend. Die ruimte vraagt professionele eigenheid en zelfreflectie, actie en onderlinge verbinding zodat kansen en ideeën ook daadwerkelijk benut worden. Een innig en goed samenspel tussen lijn en staf is daarvoor een vereiste.

Als nieuwe directeur bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor heldere kaders (strategie en koers), natuurlijke samenhang (verbinding en afstemming) en toegevoegde waarde van de staf op de zorg (kwaliteit van dienstverlening). Als directeur geef je zichtbaar en inspirerend impuls aan de invulling van businesspartnerschap met de zorg, zowel inhoudelijk als in gedrag. Vanuit overzicht en zonder over te nemen stuw je daartoe eigen initiatief en innovatie door stafdiensten en medewerkers uit te nodigen hun eigen expertise met een gezonde dosis overtuiging en enthousiasme in te zetten. Daarbij daag je medewerkers uit om vanuit eigen rollen en in directe verbinding met management en zorgteams van toegevoegde waarde te zijn voor de kwaliteit van zorg. Onvoldoende kwaliteit in vakmanschap of professioneel handelen maak je manifest en breng je op orde door verbetertrajecten, waarbij wanneer nodig je noodzakelijke interventies niet schuwt.

In je rol als stafdirecteur begrijp en bewijs je dat je als staf de stap naar partnerschap dient te verdienen. Als boegbeeld laat je daartoe zien hoe je de dagelijkse dilemma’s die zich voordoen in de samenhang van zorg en bedrijfsvoering, in samenspraak oppakt en behandelt, ook al levert dat niet altijd finale of volledige oplossingen. In je stijl van leidinggeven stimuleer je het gebruik van eigen regelruimte, initiatief en vernieuwing en waardeer je uitleg achteraf boven vooraf toestemming vragen. Dat alles geldt ook voor de samenhang en samenwerking binnen en tussen de verschillende bedrijfsvoeringonderdelen. Zelf geef je op MT niveau het goede voorbeeld en in de verbinding met externe partijen zoals toeleveranciers, vastgoedpartijen, woningbouwcorporaties, etc. Je bouwt hierin het netwerk verder op en uit: gegund en intrinsiek gewaardeerd.

Met jouw visie op inrichting en functioneren van stafdiensten als natuurlijke partner van de zorg, zorg jij voor koers en structuur, zowel planmatig als projectmatig. Je verstaat de kunst om zowel kaders te stellen als ruimte te geven om invulling te geven aan de vraag van de zorg, die jij en jouw mensen kennen. Met humor en relativeringsvermogen toon je aan te beschikken over gevoel voor menselijke maat, die vaak en juist in de zorg het positieve verschil maakt.

Structureren en ruimte geven

Profiel
 • Uiteraard heb jij een stevige ervaring in bedrijfsvoering, maar niet noodzakelijk in de (ouderen)zorg. Zonder meer heb je affiniteit mét en een warm hart vóór de zorg. Je snapt haar cultuur en processen én jij weet dit ook te vertalen in gewaardeerde ondersteuning.
 • Je beschikt over ruime leidinggevende, bedrijfsvoerende en projectmatige ervaring en je beschikt over aantoonbare ervaring in procesverbetering, organisatie inrichting en organisatieverandering.
 • Je bent een natuurlijke sparringpartner van de bestuurder; je denkt en spreekt vanuit overzicht (strategisch) met duidelijke kennis van en inzichten in hoe het in de uitvoering toepassing krijgt (proces).
 • Je hebt een duidelijke visie op de inrichting en het functioneren van staforganisaties en weet die ook te vertalen naar een daadwerkelijke ontwikkeling tot businesspartnerschap.
 • Met jouw natuurlijke stevigheid blijf je in positie, in relatie en in evenwicht; waar nodig geef je tegengas of beweeg je mee, altijd open in de verbinding zonder te verbleken of te star te zijn.
 • Je hebt bewezen succesvol te zijn in het realiseren van verbeteringen en vernieuwing, op inhoud maar vooral ook op het tijdens de verandering in verbinding blijven met de belanghebbenden.
 • Je bent als het gaat om de vakinhoudelijke aspecten van bedrijfsvoering eerder een generalist dan een specialist; in ieder geval zijn de verschillende onderdelen binnen bedrijfsvoering jou door kennis en ervaring goed bekend.
 • Je bent verbindend zowel in- als extern en je werkt vanuit aandacht en presentie, waarbij je de kunst verstaat van het bij elkaar brengen van teams.
 • Je natuurlijke leiderschapsstijl is gezaghebbend (maar niet autoritair) en inspirerend; uitnodigend met een open en ontwikkelgerichte houding, uitdagend met een positief-kritische inslag; niet overnemend maar coachend, faciliterend, stuwend en versterkend. Een leider die als boegbeeld zelf het goede voorbeeld geeft en geniet van groei en succes van managers en medewerkers.
 • Als leider sta je voor je ideeën en opvattingen, maak je keuzes, kun je doorpakken en weet je ook af te maken.
 • Je hebt een bedrijfskundige achtergrond op academisch niveau.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). De functie is ingeschaald in FWG 75.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • De eerste selectieronde is op 24 juni in de ochtend, waarbij je een tweetal gesprekken hebt met de selectiecommissie en K+V
 • De tweede ronde is op woensdagochtend 26 juni, waar je een prestentatie gaat geven
 • Tenslotte is er op vrijdag de 28e een afsluitend gesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om de procedure voor eind juni af te ronden.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk woensdag 19 juni aanstaande voor 16.00 uur te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) en Chris Boven (06-10743267)

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Directeur Bedrijfsvoering
Vast
36

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.