Zakelijke en eigentijdse regisseur

Lelystad
Organisatie |

Coloriet

Coloriet is dé specialist in wonen en zorg voor senioren in Dronten, Lelystad en Zeewolde. Met meer dan 1.400 cliënten en hun familieleden, ruim 1.200 medewerkers en 600 vrijwilligers geeft Coloriet samen kleur aan waardevol leven. De jaarlijkse omzet bedraagt circa € 65 miljoen (met een resultaat van circa 1%). Coloriet levert gespecialiseerde zorg met als doel: zo lang mogelijk leven op de manier waarop de cliënt dat wenst. Coloriet biedt wijkzorg in de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde en heeft 5 woonzorgcentra en een advies – en behandelcentrum. De kernwaarden van Coloriet zijn: vooruitstrevend, eigenwijs en verbindend.

De ouderenzorg ondergaat grote veranderingen. In de strategienota 2022-2025 heeft Coloriet de volgende, meest belangrijke uitdagingen geformuleerd voor de branche, de regio en de eigen organisatie:

 • Demografische ontwikkelingen: dubbele vergrijzing;
 • Zorgvraag ontwikkelingen: veranderende en toenemende vraag;
 • Arbeidsmarkt ontwikkelingen: toenemende tekorten in de formele en informele zorgverlening;
 • Technologische ontwikkelingen: geschikte oplossingen op de markt, maar door laag adoptievermogen worden deze oplossingen nog niet volledig benut;
 • Juiste zorg op de juiste plek ontwikkeling: voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg rondom de mens en vervangen van zorg door slimme zorgverlening;
 • Vastgoed/capaciteitsontwikkelingen: een grote bouwopgave tot 2040;
 • Betaalbaarheid van zorg: snelle en aanzienlijke stijging van de zorguitgaven;
 • De wet- en regelgeving, normen en kaders waaraan de ouderenzorg zich dient te conformeren: een sterke focus op kwaliteit.

Het Directieteam bestaat uit de Bestuurder, de drie Zorgdirecteuren, de Directeur Behandeling, de Directeur Bedrijfsvoering, de Bestuurssecretaris en de Concerncontroller. De Directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdelingen Administratie, ICT & Zorgtechnologie, Business Control, Zorgcontractering, HR, Leren & Ontwikkelen, Faciliteiten, Huisvesting & Vastgoed, Klantadvies, Kwaliteit en ondersteuning medezeggenschap, totaal 60 medewerkers. De Bestuurssecretaris is primaire adviseur van de Bestuurder en geeft leiding aan de strategische adviseurs Kwaliteit & Veiligheid, Vastgoed en HR en aan het team Communicatie.

Functie | Directeur Bedrijfsvoering

Als lid van het Directieteam is de Directeur Bedrijfsvoering medeverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen van de organisatie. Hij/zij ondersteunt en ontzorgt de Bestuurder en directieleden in de volle breedte op aspecten van bedrijfsvoering. Samen met de hoofden van de ondersteunende afdelingen, de adviseurs en de controllers vertaalt de Directeur Bedrijfsvoering de strategische beslissingen naar operationele diensten en zorgt ervoor dat de processen optimaal worden ingericht en vormgegeven zodat de medewerkers hun werk met een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit kunnen uitvoeren. In een organisatie met een maatschappelijke context, die in snel tempo verandert en zal blijven veranderen. Onder verantwoordelijkheid van de Directeur Bedrijfsvoering ontstaat de benodigde flexibele ondersteuning op alle genoemde disciplines.

De Directeur Bedrijfsvoering is de generalist tussen de specialisten, waaraan tevens leiding wordt gegeven. Als eindverantwoordelijke voor de ondersteuning van het primair proces zorgt hij/zij ervoor dat met elkaar de juiste dingen goed worden gedaan. De Directeur Bedrijfsvoering stimuleert en spoort de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten, spart waar mogelijk en stuurt waar nodig. Vanuit de functie van Directeur Bedrijfsvoering wordt een bepaalde mate van zakelijkheid verwacht in cultuur, doelstellingen en omgangsvormen. De Directeur Bedrijfsvoering herkent zichzelf in een deze rol en weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier te beïnvloeden en te versterken.

De belangrijkste opdracht van de ondersteunende afdelingen ligt in het optimaal en proactief ondersteunen van de verschillende directies, ieder met hun eigen kenmerken en wensen. De Directeur Bedrijfsvoering staat in nauw contact met hen en heeft een sterk gevoel voor de wijze waarop de directeuren hun integrale verantwoordelijkheid kunnen invullen. Processen worden ingericht vanuit het perspectief van de klant en zo veel als mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en geautomatiseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen. De Directeur Bedrijfsvoering bewaakt en stuurt op het totale niveau van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende afdelingen, met een goede balans tussen bedrijfsmatig werken en inspirerend leiderschap. Hij/zij is eerste aanspreekpunt, ook voor de Raad van Commissarissen, voor het beleid op Financiën, HR, ICT en de andere ondersteunende disciplines, is realistisch in de doelen en maakt waar wat is afgesproken.

Autonoom Besluitvaardig Doelgericht

Profiel

We komen graag met jou in contact als je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je bent door middel van opleiding en ervaring bedrijfskundig ontwikkeld. Je hebt de ervaring, bagage en het overzicht om op te treden als kartrekker van het beleid op Financiën, HR en ICT en de andere ondersteunende disciplines, waarbij je gebruik maakt en ruimte geeft aan de inhoudelijke experts en adviseurs, zowel op directieniveau als binnen je eigen organisatieonderdeel. Dit vermogen om te organiseren en processen te verbeteren toon je aan met aansprekende resultaten.

Tevens beschik je over de vereiste ervaring als leidinggevende van een grote groep professionals en het vermogen om te delegeren en ruimte te geven. Je bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren. Je hebt bewezen ervaring als manager van strategische veranderingsprojecten in grotere dienstverlenende organisaties met veel belanghebbenden, niet alleen op inhoud maar juist op het tijdens vernieuwing en verandering blijven verbinden.

Verder herken je jezelf in de volgende typering van je persoonlijkheid:

 • Autonoom maar prima in staat om leiderschap of positie te delen;
 • Onafhankelijk, besluitvaardig en gericht op het halen van resultaten;
 • Natuurlijk overwicht, dat gepast en effectief wordt ingezet;
 • Energieke uitstraling, fris en positief dat inspirerend en motiverend werkt;
 • Een sterke antenne voor wat er leeft waarbij oprechte interesse wordt getoond;
 • Scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen;
 • Flexibel en in verbinding, waarbij iedereen in waarde wordt gelaten;
 • Representatief.

We laten ons graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere dienstverlenende sectoren, die zich herkennen in het profiel en blijk geven van affiniteit met de zorg.

Aanbod

Ben jij die allround manager met ervaring en gevoel voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, die graag een cruciale rol inneemt bij de toekomstige doorontwikkeling van deze zorgorganisatie? Die in de complexiteit van de transitie een uitdaging ziet? En die successen ziet als een teamprestatie en daarbij voorrang geeft aan de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers?

Dan biedt Coloriet jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals bijdraagt aan mooie opgaven.

 • Een fulltime dienstverband;
 • Jouw salaris is conform de CAO VVT, met inschaling in FWG 75 (met een huidig maximum van € 8.390,86 bruto per maand);
 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Flexibele werktijden en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand januari 2022 af te ronden. Je start met een gesprek in Veenendaal bij K+V (eventueel online) voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gespreksrondes bij Coloriet, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijke volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met maandag 10 januari aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel.

Directeur Bedrijfsvoering
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT