K+V werving selectie interim management

Nieuwe functie in grote welzijnsorganisatie

Den Haag
Organisatie |

Xtra

De (welzijns-)organisaties JongLeren, MOOI, VÓÓR Welzijn, Xtraplus, Xtra werk, Zebra en MEE ZHN hebben hun krachten gebundeld en worden centraal ondersteund door Xtra.

De missie van Xtra is een samenleving waarin iedereen meetelt en mee doet. Xtra is volop in beweging, mede als gevolg van de vele maatschappelijke ontwikkelingen, door de verschillende transities en de omvorming van de verzorgingsstaat naar de participatie-samenleving.  Xtra is actief in Den Haag, de regio Haaglanden en Zuid Holland Noord.

Xtra is een ambitieuze organisatie waar in de werkmaatschappijen zo’n 1500 medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en stagiaires continu bezig zijn met innovaties op het gebied van maatschappelijke projecten en diensten.  Op het hoofdkantoor van Xtra werken nog eens circa 100 mensen, waarvan zo’n 80 medewerkers op de verschillende afdelingen van het Servicebureau.

Volgend op de strategische koers voor de komende jaren is een aantal wijzigingen aangebracht in de structuur van de organisatie en is besloten om een Directeur Bedrijfsvoering aan te stellen, een nieuwe functie in de top van de organisatie.

Voor meer achtergrond en beeld wordt verwezen naar de informatieve website van Xtra. Kandidaten die worden uitgenodigd ontvangen nadere, en deels vertrouwelijke, informatie.

Functie | Directeur Bedrijfsvoering

De Directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan het Servicebureau. Hieronder vallen de afdelingen Financiële Zaken, HRM, ICT en Facilitaire Zaken. Het Directieteam Xtra bestaat uit de Raad van Bestuur, de directie van de werkmaatschappijen, de controller en de Directeur Bedrijfsvoering. Voor de Directeur Bedrijfsvoering liggen de volgende opgaven:

  • Organisatieontwikkeling

Als lid van het Directieteam ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen van Xtra als totale groep. Samen met jouw seniors van de verschillende afdelingen vertaal je de strategische beslissingen naar operationele diensten en zorg je dat jouw organisatie optimaal wordt ingericht en vormgegeven zodat de medewerkers hun werk met plezier en hoge mate van professionaliteit en kwaliteit kunnen uitvoeren.

Deze opdracht voer je uit met een organisatie in een maatschappelijke context, die in een snel tempo verandert en zal blijven veranderen. Deze dynamiek van een organisatie, die werkt aan risicospreiding, wil innoveren en alert is op het benutten van kansen, spreekt jou aan. Onder jouw verantwoordelijkheid ontstaat de daarvoor benodigde flexibele ondersteuning op alle genoemde disciplines.

  • Leiden en managen

Als Directeur Bedrijfsvoering ben je de generalist tussen de specialisten, waaraan je tevens leiding geeft.  Als eindverantwoordelijke van het Servicebureau moet je ervoor zorgen dat je met elkaar de juiste dingen goed doet. Daarbij stimuleer je en spoor je de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten. Je spart waar mogelijk en stuurt waar nodig.

Met de komst van de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering wordt ingezet op de gewenste en noodzakelijke verzakelijking van cultuur, doelstellingen en omgangsvormen. Je herkent jezelf in een dergelijke rol, voegt soepel in en weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier met jouw kracht te beïnvloeden en te versterken.

  • Klantgericht verbeteren

De belangrijkste opdracht van het Servicebureau ligt in het optimaal en proactief ondersteunen van de verschillende werkmaatschappijen van Xtra, ieder met hun eigen kenmerken en wensen. In jouw rol sta je in nauw contact met de interne klant en hebt een sterk gevoel voor de wijze waarop de managers hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Processen worden ingericht vanuit het perspectief van de klant en zo veel als mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en geautomatiseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen. In jouw rol bewaak je en stuur je op het totale niveau van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Servicebureau. Je bent realistisch in je doelen en maakt waar wat is afgesproken.

Autonoom, besluitvaardig en doelgericht

Profiel

Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende beschrijving.

  • Persoonlijke match

Uit jouw CV en sollicitatiebrief blijkt en spreekt een academisch werk- en denkniveau, waarbij je kunt aantonen dat je door middel van opleiding en ervaring ook bedrijfskundig bent ontwikkeld en overzicht kunt houden op alle onderdelen van het Servicebureau. Je beschikt over de vereiste ervaring als leidinggevende van een grote groep professionals en bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren.

Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet waardoor je mensen bindt en boeit. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners. In de gesprekken laat je zien flexibel te zijn. Je blijft daarbij steeds in verbinding, laat iedereen in waarde en toont aan dat je kunt variëren in gespreksstijlen.

  • Motivatie

Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor deze functie bij Xtra. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in jouw kennis van de welzijnssector en de betrokkenheid die je hierbij voelt. Je maakt hiermee duidelijk dat de vacature en jouw ambitie naadloos samenvallen.

Je hebt een realistisch zelfbeeld en bent open over je persoonlijke doelstellingen en ontwikkelpunten. Graag worden we meegenomen in de feedback die je zowel zakelijk als privé hebt gekregen, de lessen die je hebt geleerd en de beste opbouwende kritiek die je tot dusver hebt mogen ontvangen.

  • Leiderschapsstijl

In jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie.

Wij zoeken een Directeur met een sterke antenne voor wat er leeft en oprechte interesse toont. Tegelijkertijd ben je scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen. Je bent onafhankelijk en durft besluiten te nemen. Waar nodig overwin je weerstanden en houd je het doel voor ogen. Je werkt vanuit jouw eigen autonomie maar kan leiderschap of positie prima delen.

Aanbod

Een prachtige kans om de stap te maken naar een spilfunctie functie bij Xtra en met deze organisatie de toekomstvisie te realiseren in een dynamische omgeving. Fulltime functie.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze cao kent een individueel keuze budget t.b.v. vakantietoeslag, dertiende maand en extra verlofdagen alsmede een persoonlijk opleidingsbudget.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Directeur Bedrijfsvoering in de maand januari 2020 af te ronden. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Xtra in Den Haag.

  • SPEED op donderdag 23 januari a.s. (15.00 – 21.00 uur, 1 uur per kandidaat) waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW op maandag 27 januari a.s. (13.00 – 17.00 uur, 1 uur per kandidaat), dat is een gesprek met een commissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • SHOW op donderdag 30 januari (15.00 – 17.00 uur, 1 uur per kandidaat), een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Met de gekozen kandidaat vindt op 31 januari 2020 om 9.00 uur het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd bent, heb je tot en met vrijdag 17 januari 2020 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Let op: voor de SPEED dag worden maximaal 10 kandidaten uitgenodigd. Op dinsdag 7 januari 2020 wordt een eerste selectie gemaakt; reacties na die datum worden in behandeling genomen voor zover er nog ruimte is in het programma.

Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Bedrijfsvoering
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.