Zakelijke spin in het web

Dordrecht
Organisatie |

Zorginstelling Boba Groep

Zorginstelling Boba Groep (hierna Boba) biedt zorg aan mensen met autisme. De kern van de activiteiten wordt gevormd door ambulante coaches, die coaching bieden aan hun cliënten. De overige activiteiten bestaan uit Onderzoek en Behandeling, Passend onderwijs en de Boba Academie. Boba levert maatwerk, doet wat nodig is en kleurt buiten de lijntjes als dat kan en moet. Ondernemend met lef, nieuwsgierigheid en flexibiliteit als gedeelde waarden.

Boba is een onderneming in de zorg, een BV, en is hard gegroeid de afgelopen jaren. Op dit moment worden 3.000 cliënten bediend door meer dan 300 medewerkers met focus op de Randstad, met drie ankergebieden te weten Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden. Boba wordt gefinancierd vanuit de WMO (voor het grootste deel), de jeugdwet en de zorgverzekering. Er zijn overeenkomsten met meer dan 50 gemeenten. De verschillende financieringsstromen en de afzonderlijke contracten rondom de inzet en verantwoording van uren brengen de nodige complexiteit met zich mee. De omzet bedraagt circa € 20 miljoen per jaar.

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie, in de bezetting van functies, systemen, processen en informatievoorziening. Verder is gewerkt aan een gezond financieel perspectief voor de komende jaren. Vanuit deze basis kan en moet verder worden gebouwd aan moderne en professionele bedrijfsvoering, passend bij de toegenomen omvang en het risicoprofiel van de organisatie. Een belangrijke opdracht om daarmee het fundament te leggen voor de groei ambitie van Boba in het sociale domein.

Het Managementteam bestaat uit de Bestuurder (tevens eigenaar), de drie Regiomanagers, de Manager HR en Academie en de Directeur Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend Bestuurder. De Directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan 20 medewerkers op Planning & Control, Zorgadministratie, Contractbeheer, Kwaliteit & Veiligheid, Financiële Administratie, Personeels- en salarisadministratie, ICT, Facilitair en receptie. Gezien de sterke verbinding met het primair proces valt HR in de portefeuille van de Bestuurder.

Functie | Directeur Bedrijfsvoering

De functie van Directeur Bedrijfsvoering is nieuw binnen Boba. Vanuit deze positie kun jij dus hèt verschil maken en is er volop ruimte de rol zelf verder vorm te geven.

Voor de Directeur Bedrijfsvoering liggen de volgende opgaven:

Sturing op financiën – Je fungeert als zakelijke businesspartner voor de Bestuurder en de managers en ziet toe op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid. Je richt je op het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel, omvangrijke investeringen en het gewenste rendement. Je geeft vorm aan risicomanagement, een effectieve planning- en controlcyclus en state-of-the-art business intelligence. Je monitort en bespreekt de liquiditeitspositie en de financiële resultaten, in samenwerking met business control en de verantwoordelijke managers. Je bent op deze punten eerste aanspreekpunt voor de financiers, de contractpartners, de externe accountant en de Raad van Commissarissen. 

Organisatieontwikkeling – Als lid van het Managementteam ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen van Boba. Samen de verschillende afdelingen vertaal je de strategische beslissingen naar operationele diensten en zorg je ervoor dat de processen optimaal wordt ingericht en vormgegeven zodat de medewerkers hun werk met plezier en hoge mate van professionaliteit en kwaliteit kunnen uitvoeren. In een organisatie met een maatschappelijke context, die in een snel tempo verandert en zal blijven veranderen. Deze dynamiek spreekt jou aan. Onder jouw verantwoordelijkheid ontstaat de daarvoor benodigde flexibele ondersteuning in de volle breedte op aspecten van bedrijfsvoering.

Klantgericht verbeteren – De belangrijkste opdracht ligt in het optimaal en proactief ondersteunen van het primair proces van Boba. In jouw rol sta je in nauw contact met de Bestuurder en de managers en hebt een sterk gevoel voor de wijze waarop zij hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Processen worden ingericht vanuit het perspectief van de cliënt en zo veel als mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en geautomatiseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen. In jouw rol bewaak je en stuur je op het totale niveau van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende afdelingen in de back-office. Je bent realistisch in je doelen en maakt waar wat is afgesproken. 

Leiden en managen – Als Directeur Bedrijfsvoering ben je de generalist tussen de specialisten, waaraan je tevens leidinggeeft.  Als eindverantwoordelijke voor de ondersteuning van het primair proces moet je ervoor zorgen dat je met elkaar de juiste dingen goed doet. Je geeft het goede voorbeeld en stimuleer je en spoor je de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten. Je spart waar mogelijk en stuurt waar nodig. Met de komst van de nieuwe Directeur Bedrijfsvoering wordt ingezet op de gewenste en noodzakelijke verzakelijking van cultuur, doelstellingen en omgangsvormen. Je herkent jezelf in een dergelijke rol, voegt soepel in en weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier met jouw kracht te beïnvloeden en te versterken.

empowerment analytisch structurerend verantwoordelijk

Profiel

Wij komen graag met jou in contact als je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je bent door middel van opleiding en ervaring bedrijfskundig ontwikkeld. Je hebt affiniteit en kennis van ICT en BI tools. Je hebt de ervaring, bagage en het overzicht om op te treden als kartrekker van het beleid op met name Financiën en Automatisering, waarbij je gebruik maakt en ruimte geeft aan de inhoudelijke experts binnen je eigen organisatieonderdeel maar ook in staat bent om mee te werken en problemen op te lossen. Dit vermogen om te organiseren en processen te verbeteren toon je aan met aansprekende resultaten.

Tevens beschik je over de vereiste ervaring als leidinggevende van professionals en ben je gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren. Je hebt bewezen ervaring als manager van veranderingsprojecten in dienstverlenende organisaties.

Verder herken je jezelf in de volgende typering van je persoonlijkheid:

 • Autonoom maar prima in staat om leiderschap of positie te delen;
 • Onafhankelijk, besluitvaardig en gericht op het halen van resultaten;
 • Natuurlijk overwicht, dat gepast en effectief wordt ingezet;
 • Energieke uitstraling, fris en positief dat inspirerend en motiverend werkt;
 • Een sterke antenne voor wat er leeft waarbij oprechte interesse wordt getoond;
 • Scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen;
 • Flexibel en in verbinding, waarbij iedereen in waarde wordt gelaten;
 • Representatief.

We laten ons graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere dienstverlenende sectoren, die zich herkennen in het profiel en blijk geven van affiniteit met de zorg.

Aanbod

Ben jij die manager met ervaring en gevoel voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, die graag een cruciale rol inneemt bij de toekomstige ontwikkeling van deze zorgorganisatie? Die in complexiteit een uitdaging ziet? En die successen ziet als een teamprestatie en daarbij voorrang geeft aan de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers?

Dan biedt Boba jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals bijdraagt aan mooie opgaven.

 • Een fulltime dienstverband;
 • Jouw salaris is conform de CAO Zorg & Welzijn (Sociaal Werk), met een maximum van € 8.175 bruto per maand op basis van een fulltime functie;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget van 18,81% van het brutosalaris en de mogelijkheid van een lease-auto;
 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie;
 • Een gemotiveerd en betrokken team.

Gestart wordt met een jaarcontract, met als doel om de samenwerking om te zetten naar een overeenkomst met perspectief voor de lange termijn. Hierbij worden aanvullende afspraken gemaakt, in de vorm van een prestatiebonus bij behaalde doelstellingen en/of de wens tot en mogelijkheid van participatie.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op 20 april waarin je in korte gesprekken met drie commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op 22 april waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op 25 april waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 mei 2022 af te ronden.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met dinsdag 12 april a.s. de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de Speeddag wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel.

Directeur Bedrijfsvoering
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.