Directeur-Bestuurder voor BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Passionele onderwijsondernemer en inspirerende leider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning

Mensen die je raken

Onderwijs en vorming gaan ons aan het hart. We willen ultiem bereiken dat door onze inzet kinderen en jongeren worden gestimuleerd om zich optimaal te ontplooien, zodat ze leren leren, hun geluk nastreven en respectvol met elkaar samenleven. Die ambitie verwezenlijken geeft ons werk betekenis. Met het verleggen van een paar steentjes in de rivier hebben we invloed en creëren we impact. Dat is waar we in geloven. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat we graag omdenken. Niet blijven hangen in onmogelijkheden of belemmeringen, maar kijken naar wat er wél kan.

Dit is wat we doen
Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning vraagt om dagelijkse betekenisvolle verandering waarbij kwaliteit altijd voorop staat. Een uitdaging die we graag met jou aangaan. Wij ondersteunen door coaching, advisering, training, scholing, behandeling en interim management.

BCO adviseert voorschoolse instellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen), stichtingen en scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten ten aanzien van veranderprocessen. Het vernieuwen en innoveren van leren en leerprocessen in brede zin en de begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongvolwassenen met ondersteuningsbehoeften. Daarnaast de diagnose en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie (ED).

De activiteiten richten zich op:

  • het ondersteunen van bestuurlijke/strategische vraagstukken (strategisch beleidsplan, visietrajecten, schoolplan, implementatieplannen)
  • het vergroten van het vakmanschap van de professional in onderwijs en opvang en het versterken van de schoolorganisatie als geheel door middel van specifieke maatgerichte verbeter- en vernieuwingstrajecten, het versterken van leiderschap, het oplossen van (school)organisatorische vraagstukken
  • het ondersteunen van leraren en ouders met betrekking tot ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongvolwassenen
  • diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie
  • logopedische ondersteuning voor ouders en professionals bij vroegsignalering van spraak-/taalproblemen

Het werkgebied van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning is Zuid-Nederland (Limburg, Zuid/Oost Noord Brabant en een deel van Gelderland).

De omzet bedraagt circa € 7 miljoen en het aantal medewerkers is rond de honderd.

Functie

Directeur-Bestuurder

Groeistrategie

Groei is nodig, nodig in omvang, kwaliteit, duurzaamheid en wendbaarheid. Groeien met behoud van de bestaande kracht, de BCO-gedachte en de BCO-cultuur. In dit schooljaar 2022-2023 worden nu kleine belangrijke stappen gemaakt en wordt gezorgd voor stabiliteit en rust in de organisatie, na twee hectische ‘coronajaren’ én om nieuwe adviseurs goed te laten ingroeien. Het borgen van de goede continuïteit van het bedrijf is het begin van toekomstbestendigheid. Groeistrategie is het middel om het hogere doel (kansrijke toekomst kinderen) te bereiken.

Groei in kwaliteit, groei in duurzaamheid, groei in omvang, groei in wendbaarheid en flexibiliteit. Dat is de opdracht voor de nieuwe directeur-bestuurder, samen met de adjunct-directeur en samen met het totale team van BCO.

Een stevige ondernemende en maatschappelijke opdracht en dat vraagt een verbindende leider die bindt en inspireert. Medewerkers vasthoudt en aantrekt. Iemand die samenwerkt en waar je als medewerker, partner en relatie graag mee en voor werkt.

De directeur-bestuurder richt zich op marktontwikkelingen en heeft een heldere visie op de verdere ontwikkeling en positionering van BCO. Is bij uitstek in staat creativiteit en ondernemerschap onder de professionals te stimuleren en om te zetten in aansprekende proposities in de markt. Heeft een heldere en duidelijke visie op het adviesvak. De directeur-bestuurder heeft goed financieel inzicht en is in staat samen met de adjunct-directeur de bedrijfsvoering te optimaliseren (bewezen ervaring en kennis). Kan de ondersteunende werkprocessen verder stroomlijnen en verbeteren en in de werkwijze van de teams en de staf borgen. Zit met de controller ‘dicht’ op financiën en begrijpt heel goed de commerciële kant van de maatschappelijke ambitie van BCO. De directeur-bestuurder is een boegbeeld (intern en extern), toont de gewenste leiderschapsstijl (coachend en zakelijk), zet mensen aan in hun professionele kracht en gunt anderen het podium. Is intern en extern zichtbaar als communicatieve leider, verbinder en inspirator.

De nieuwe directeur-bestuurder omarmt de besturingsfilosofie (zelforganisatie-Rijnlandse gedachtegoed-familie). Houdt vast aan de gekozen groeistrategie en geeft hier een succesvolle eigen invulling aan samen met de adjunct-directeur. Weet ook wat de onderwijsadviesbranche inhoudt en durft te ondernemen. Kiest voor samen, pakt door en maakt ook pas op de plaats wanneer dat nodig is. En tot slot: een leidinggevende die complementair is in het directieteam.

Ondernemend Sensitief Innovatief Communicatief Toegankelijk Vernieuwend Vasthoudend Zakelijk Professioneel Teamspeler Betrokken Scherp

Profiel

Passionele onderwijsondernemer en inspirerende leider

Passionele onderwijsondernemer

Jij begrijpt dat BCO de vernieuwende speler kan zijn die het onderwijs en de opvang kan helpen naar de volgende stap. Als adviseur in dit boeiende speelveld durf jij voor te gaan en de kwaliteiten van BCO’rs in te zetten voor deze uitdagende opdracht. Jouw energie en passie bindt de professionals aan BCO en trekt klanten aan om mee te doen. Soms is de stap klein en soms is de stap groot maar jij helpt en denkt en handelt vooruit. Je passie voor onderwijs voor het kind en de jongvolwassene, het geloof dat onderwijs hun én onze wereld maakt, dat straal jij uit.

Inspirerende leider

Als inspirerende leider creëer je ruimte voor de ander. Stimuleer en luister je en stel je de goede vragen. Je zorgt voor vertrouwen en uitdagingen. Een fijne omgeving om vanuit te werken en ondersteuning voor de professional om te kunnen groeien. Jij snapt dat onderwijs en opvang beter en aantrekkelijker maken start bij je eigen omgeving lerend en nieuwsgierig te maken en te houden. Je bent eerlijk en oprecht. Communicatief sterk en een heel prettige sparringpartner voor de ander. Je legt makkelijk het contact, gaat de professionele relatie aan en verbindt echt.

Je hebt en brengt ervaring mee als adviseur in het werkveld onderwijs/kinderopvang/jeugd/jongeren, hebt de verantwoordelijkheid gedragen en gevoeld voor mensen en middelen. Je hebt ook de spanning van de commerciële markt beleefd. Je voelt je thuis in de regio’s van BCO.

Aanbod

Prachtige rol voor een passionele onderwijsondernemer

Voel jij je aangesproken en pas jij bij BCO? Dan ben jij wellicht de nieuwe directeur-bestuurder. De werkomgeving, autonomie en de uitdaging is al een beloning en ook de beloning zelf is marktconform binnen een maatschappelijke commerciële onderwijsspeler.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op maandag 8 mei. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op vrijdag 12 mei. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op dinsdag 16 mei. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de passionele onderwijsondernemer en inspirerende leider bent.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor 1 juni af te ronden. Startdatum is 1 september.

Geïnteresseerd

Wil jij een bijdrage leveren aan BCO en aan het onderwijs?

Ben jij geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 30 april 2023 onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie en sparring.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.