Directeur-Bestuurder voor Cultuur Oost

Realiserend en verbindend leider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Cultuur Oost

Cultuur Oost is dé Gelderse advies- en ondersteunings-organisatie op het gebied van kunst en cultuur. Vanuit de creatieve kracht van kunst en onze kennis van de culturele infrastructuur werken wij aan een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de samenleving. Dit doen we door trends en ontwikkelingen te signaleren, overheden, culturele organisaties en het onderwijs te adviseren, en onze partners in regionale samenwerkingsverbanden te verbinden.

Alle inspanningen van Cultuur Oost zijn erop gericht om samen met de provincie, gemeenten, het onderwijs, de cultuursector en maatschappelijke partners de Gelderse infrastructuur te versterken, aan te sporen tot samenwerking, en voor te bereiden op de toekomst.

Cultuur Oost is een platte organisatie waar circa 40 professionals werken. Onderdeel van deze organisatie is een stafafdeling met daarin de teams deskundigheidsbevordering (met een eigen scholingshuis), onderzoek & effectmeting en communicatie. De begroting bedraagt circa 5 miljoen euro waarvan ruim 2,2 miljoen subsidie van de provincie Gelderland is. Voor de periode 2023-2026 wordt op 1 december 2022 een meerjarenbeleidsplan vastgesteld dat aansluit op de koers van de provincie. Cultuur Oost is daarom op zoek naar een directeur-bestuurder die de ingeslagen weg verder voortzet.

Functie

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van Cultuur Oost. De directeur-bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie als dé Gelderse advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van kunst en cultuur. De directeur-bestuurder is het gezicht van de vastgestelde koers naar buiten, maar weet ook intern medewerkers dagelijks te inspireren en stimuleren om de gezamenlijke doelen na te streven. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Omgevingssensitief Delegerend-Leidinggeven Boegbeeld Coach Strateeg Verantwoordelijk Autonoom Verbinder Ondernemend Relaties-aan-kunnen-gaan Samenwerken Realiseren Communiceren Vasthoudend

Profiel

Mensgerichte leider en strateeg

De directeur-bestuurder die Cultuur Oost zoekt is een mensgerichte leider, een strateeg die intern en extern verbindend is en een zichtbare rol vervult. Een leider die op inspirerende en coachende wijze leidinggeeft, gericht op eigenaarschap en eigen regie van de medewerkers.

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie: strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, financieel, mensen en middelen. Je geeft direct leiding aan het managementteam, het stafteam en de office manager/directiesecretaris. De aansturing van de operatie vanuit het managementteam is nog niet in beton gegoten en kan aangepast worden. Op dit moment is de manager bedrijfsvoering hiërarchisch leidinggevende van de overige medewerkers, bestaande uit de adviseurs van de programma’s en regio’s en de ondersteunende diensten.

Als directeur-bestuurder zorg je voor een goede interne organisatie waar mensen binnen kaders samen kunnen werken aan de uitvoer van de plannen. Het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 is uitgangspunt voor de koers van de organisatie. Op dit moment vindt er vooral consolidatie van de uitgewerkte visie en werkplannen plaats. Je begeleidt het MT en medewerkers in hun rol en houdt de organisatie op koers.

Je hebt als directeur-bestuurder een externe focus, je bent het boegbeeld van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de recent aangescherpte positionering van de organisatie en draagt deze zowel provinciaal als landelijk uit. Je bent als cultureel en maatschappelijk ondernemer in staat om Cultuur Oost te verbinden aan de stad, de provincie en het culturele veld. Je weet Cultuur Oost van betekenis te laten zijn voor verschillende doelgroepen en marktgebieden te verbinden met andere sectoren en inspireert hen met de kracht van kunst. Je zorgt voor uitstekende contacten met overheden, onderhandelt met hen over de financiële middelen en werkt aan een positieve positionering en stevige verankering van Cultuur Oost.

Ook intern weet je de koers van Cultuur Oost op inspirerende wijze uit te dragen. Je bent een verbindende factor tussen binnen en buiten. Medewerkers weet je te motiveren en te verbinden door de gemeenschappelijke doelen scherp te houden.

Je werkt verder aan de realisatie van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan waarin de belangrijkste inhoudelijke thema’s, Cultuur Educatie met Kwaliteit, Diversiteit en Inclusie, Jongerencultuur en Amateurkunsten zijn. In samenwerking met de manager bedrijfsvoering draag je zorg voor een financieel gezonde organisatie, bewaak je de budgetten, je stelt de begroting en de jaarrekening vast. Als cultureel en maatschappelijk ondernemer creëer je kansen voor additionele inkomsten en ben je strategisch en ondernemend toekomstgericht bezig. Je werkt volgens de Governance Code Cultuur.

Aanbod

Kracht van kunst centraal

Een prachtige rol waar de kracht van kunst centraal staat in een dynamische omgeving. De Code Diversiteit & Inclusie draagt Cultuur Oost een warm hart toe. De aanstelling heeft een omvang van 1 fte (bij voorkeur 36 uur per week, 32 uur is bespreekbaar). De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 13 van de CAO Sociaal Werk. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Procedure

K+V begeleidt deze procedure. Samen met de Raad van Toezicht zoeken we de beste kandidaat voor deze rol.  Na een kennismaking in Veenendaal met K+V volgen, bij geschiktheid, een aantal gespreksrondes waarvan de eerste op donderdag 19 januari is.

Geïnteresseerd

Ben jij de Directeur-Bestuurder die Cultuur Oost zoekt?

Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan zien wij graag zo snel mogelijk jouw reactie tegemoet, uiterlijk donderdag 5 januari. Via ‘solliciteer direct” kun je je cv en motivatie uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner bij K+V (06-43873326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.