K+V werving selectie interim management

Strategisch en verbindend leider

Arnhem
Organisatie |

Cultuur Oost

Cultuur Oost is een eigentijds expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie, -participatie en talentontwikkeling dat als voornaamste werkgebied Gelderland heeft. De organisatie werkt veelal in opdracht van de provincie Gelderland, en ook voor andere opdrachtgevers. Een onderdeel van Cultuur Oost is het CultuurCollege voor scholing van de cultuur- en erfgoedsector. Cultuur Oost is zichtbaar in de provincie, deelt kennis, werkt samen en is altijd gericht op de verdere ontwikkeling als eigentijds cultuurbedrijf. Cultuur Oost is een flexibele organisatie die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

De medewerkers zijn experts op hun werkterrein en de organisatie heeft een sterk profiel richting landelijke stakeholders. De missie is om kunstenaars en cultuurinstellingen te betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, zorg en welzijn, bedrijfsleven en gemeenten. Met advies, kennis, netwerken en scholing vergroot Cultuur Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst. Bij Cultuur Oost werken circa 30 professionals. De begroting bedraagt circa 3,5 miljoen euro waarvan ruim 1,9 miljoen subsidie van de provincie Gelderland is. Cultuur Oost is op zoek naar een Directeur-Bestuurder die de ingeslagen weg verder wil voortzetten.


Abonneren

Functie | Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van Cultuur Oost. De Directeur-Bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie als innovatief en ondernemend expertisecentrum binnen de provinciale en landelijke cultuursector. De Directeur-Bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Visie Omgevingssensitief Delegerend-Leidinggeven Innovatief Lef Boegbeeld Coach Strateeg Verantwoordelijk Autonoom Verbinder Ondernemend Relaties-aan-kunnen-gaan Samenwerken

Profiel | Mensgerichte leider en strateeg

De Directeur-Bestuurder die Cultuur Oost zoekt is een mensgerichte leider en een strateeg die intern en extern verbindend is en een zichtbare rol vervult. Een leider die op inspirerende en coachende wijze leiding geeft, gericht op eigenaarschap en eigen regie van de medewerkers. Je verbindt de medewerkers door het stellen van gemeenschappelijke en duidelijke doelen. Als Directeur-Bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie; strategisch, beleidsmatig, inhoudelijk, financieel, mensen en middelen. Je werkt samen met de manager bedrijfsvoering en de overige leden van het management team. Je zorgt voor een goede interne organisatie, waarin rollen en verantwoordelijkheden helder zijn en waar mensen binnen kaders samen kunnen werken aan de uitvoer van de plannen. Je zet het MT en medewerkers in hun rol.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de dienstverlening op alle terreinen, voor de positionering van de organisatie in de provincie en de sector. Deze positionering moet aangescherpt worden de komende tijd en dient in alle geledingen vorm te worden gegeven.

Je hebt als Directeur-Bestuurder een externe focus, je bent het boegbeeld. Je bent als cultureel en maatschappelijk ondernemer in staat om Cultuur Oost te verbinden aan de stad, de provincie en het veld. Je weet Cultuur Oost van betekenis te laten zijn voor verschillende doelgroepen en marktgebieden en verbindingen te leggen met andere sectoren en inspireert hen met de kracht van kunst. Je zorgt voor uitstekende contacten met overheden, onderhandelt met hen over de financiële middelen en werkt aan een positieve positionering en stevige verankering van Cultuur Oost in de relevante gremia.

Je zet de lijnen uit voor innovatie en beleidsontwikkeling in samenspraak met de medewerkers. Het beleid wordt gekenmerkt door haalbare doelen met afgesproken financiële kaders. In samenwerking met de manager bedrijfsvoering draag je zorg voor een financieel gezonde organisatie, bewaak je de budgetten, je stelt de begroting en de jaarrekening vast, als cultureel en maatschappelijk ondernemer creëer je kansen voor additionele inkomsten en ben je strategisch en ondernemend toekomstgericht bezig.

Je werkt volgens de Governance Code Cultuur en rapporteert op transparante wijze aan de Raad van Toezicht.

Aanbod | Kracht van kunst centraal

Een prachtige rol waarin de kracht van kunst centraal staat in een dynamische omgeving in met name Gelderland. De code diversiteit en inclusie draagt Cultuur Oost een warm hart toe en we hopen dat een ieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert. De aanstelling heeft een omvang van 1 fte (bij voorkeur 36 uur per week, 32 uur is bespreekbaar). De functie wordt gewaardeerd conform schaal 13 van de CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur.
Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gespreksrondes in Deventer. De eerste gespreksronde is op vrijdag 6 maart en de tweede gespreksronde op vrijdag 13 maart.
Hierna volgt een voordracht met een gesprek met medewerkers en een afrondend gesprek rond de arbeidsvoorwaarden.

Je kunt via K+V reageren tot en met 9 februari aanstaande.

Geïnteresseerd | Ben jij de Directeur-Bestuurder die Cultuur Oost zoekt?

Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan zien wij graag uiterlijk 9 februari jouw reactie tegemoet. Dat kan door je cv en motivatiebrief te uploaden bij ‘solliciteer direct’. Inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Roel Roelfzema, partner, 06 438 73 326. Natuurlijk is Roel bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.