Warme leider die vakmanschap ziet

Dronten
Organisatie |

Kinderopvang Dronten

Kinderopvang Dronten bestaat uit 17 locaties in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Ongeveer 2.500 kinderen tussen 0-13 jaar oud maken gebruik van de opvang. Zo’n 160 medewerkers, 40 vrijwilligers en 20 stagiaires zetten zich dagelijks in voor goede kindzorg. De medewerkers hebben een dienstverlenende houding en een duidelijke visie op opvang, begeleiding en ontwikkelingsgerichte ondersteuning.

Kinderopvang is meer dan opvang alleen. Daar is iedereen zich bewust van en daar worden de locaties ook op ingericht. Betrouwbare en ontwikkelingsgerichte opvang bieden die goed aansluit bij wat ouders vragen en wat kinderen nodig hebben is erg belangrijk. Uit alles wat de medewerkers doen, blijkt dat ze een groot hart hebben voor kinderen. De omgang met de kinderen en de activiteiten die ze organiseren zijn er op gericht om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten.

De opvang wordt bewust alleen in de gemeente Dronten aangeboden en is vertegenwoordigd in de drie kernen: Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. De kinderopvang heeft geen winstoogmerk. De inkomsten zijn gericht op het in stand houden en verder ontwikkelen van het aanbod én de pedagogische kwaliteit van onze opvang. Daar zetten de medewerkers zich elke dag vol passie voor in!

Functie | Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en het gezicht naar buiten. In de regio Dronten is de organisatie de grootste speler op dit moment. Als directeur-bestuurder zie je dit als een groot goed en koester je dit. De organisatie heeft een goede basis van betrokken, professionele medewerkers met een groot hart voor het vak. De vervolgstap is professionaliseren op verschillende fronten.

Voor de komende jaren zijn er een aantal interne en externe uitdagingen die de aandacht verdienen. Intern kan de organisatie een slag maken met het vastleggen en protocolleren van afspraken die er zijn en de basis op orde brengen. Vormgeven van cyclische processen ten behoeve van de kwaliteit, krapte op de arbeidsmarkt, het binden en boeien van medewerkers en de ontwikkelingen in de sector zijn komende jaren speerpunten. Ook het behouden van de goede positie in de regio wordt gezien als belangrijk de komende jaren. Kinderopvang Dronten wil bekend blijven staan om haar krachten en kwaliteiten.Daarbij ook aandacht voor het toekomstig bestendig maken van een kwalitatief sterke BSO. Uiteraard zijn het vergroten van de kwaliteit en de vertaling van pedagogische ontwikkelingen naar een toekomstbestendig aanbod belangrijk.

De organisatie zoekt een directeur-bestuurder die medewerkers kan inspireren bewust te zijn van de eigen talenten en hen kan motiveren deze in te zetten. Anderzijds nodigt de bestuurder medewerkers ook uit kritisch te kijken naar het eigen handelen en hierop te reflecteren. Je stimuleert een gezamenlijke cultuur waarin iedereen in zijn kracht staat. De komende jaren geef je ook veel aandacht aan externe contacten en de profilering van de organisatie door bijvoorbeeld social media te versterken en de juiste partner te zijn op het gebied van kindontwikkeling. Je zorgt voor het optimaliseren van de professionele samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, basisscholen en zorgpartners. Als directeur-bestuurder wil je samenwerkingen op blijven zoeken met stakeholders, nodig je uit en ben je zichtbaar trots, zodat de organisatie zich steeds verder kan ontwikkelen en profileren.

Verfrissend Boegbeeld Koersvast Energiek Vasthoudend Warm Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Warme leider die vakmanschap ziet
Als leider schenk je vertrouwen aan je medewerkers. Je geeft ruimte. Toont betrokkenheid door te doen wat je zegt en zegt wat je doet. Jij snapt dat medewerkers zich gezien en gehoord moeten voelen. Je geeft aandacht. Een echte warme leider. Het vakmanschap haal je in je medewerkers naar boven. Toont je waardering en zorgt dat medewerkers trots zijn en gezien worden. Je hebt een duidelijke focus, maar staat altijd open voor andere ideeën. Andere perspectieven intern of extern zie je als verfrissende kansen en mogelijkheden om situaties op een andere manier te bekijken. Externe partijen zien je als een boegbeeld van de organisatie. Met politieke sensitiviteit en positiviteit verwerf je makkelijk een positie en inspireer je mensen. Met jou wil je graag samenwerken.

Je hebt een duidelijke lange termijn visie voor de organisatie. Je bent loyaal en wil je voor langere tijd inzetten voor deze organisatie. Koersvast in het nemen van besluiten en maakt de juiste vertaalslag van besluitvorming naar uitvoer op de werkvloer. Je durft risico’s te nemen, stelt bij, legt uit en neemt mensen mee in dit proces. Hierdoor creëer je draagvlak.

Aanbod | De kans om kinderopvang verder te brengen!

Wil jij een bijdrage leveren aan de grootste speler in de Kinderopvang in Dronten? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor kinderopvang in de regio! De functie is ingeschaald in schaal G.

Procedure | Flexibel en secuur

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie leert kennen.

Speeddates op 12 april:
We starten met korte ontmoetingen waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow op 14 april:
In de tweede ronde vinden de ontmoetingen plaats waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op 20 april:
In de laatste ronde is er ruimte voor een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij bestuurt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Warme, koersvaste leider met passie voor kindontwikkeling?

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie met een maatschappelijke relevantie? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 6 april 2022 tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Martine en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (speeddates) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur-Bestuurder
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.