Transparante ondernemer die beweging creëert

Huizen
Organisatie |

Kinderopvang Huizen

Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) is in 1984 ontstaan en uitgegroeid tot de grootste kinderopvangorganisatie in Huizen, Eemnes, Laren en Blaricum met 3 kinderdagverblijven, 11 peuter- en 11 buitenschoolse opvang locaties voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar! Medewerkers van Stichting Kinderopvang Huizen werken vanuit het hart, met passie en enthousiasme, en ze zijn trots op hun werk en de organisatie. Daarbij dragen zij een gezamenlijke ambitie uit: “Wij bieden ruimte voor ontwikkeling aan kinderen, ouders en medewerkers”

De stichting heeft geen winstoogmerk. De “winst” wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling of (bij)scholing van de medewerkers. De organisatie kent een platte organisatiestructuur, met korte lijnen. SKH wordt door haar medewerkers gezien als een warme organisatie waar waardering en je mogen uitspreken centraal staan. Een kleine en flexibele organisatie die vasthoudt aan de kwaliteit, ruimte geeft aan de eigenheid van de locaties en dichtbij blijft. Bijvoorbeeld door in elke school aanwezig te zijn, veel activiteiten te organiseren en wordt veel belang gehecht aan een goede relatie met de klanten. SKH vindt het belangrijk dat de medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en uitgedaagd worden om actief mee te denken over het beleid en de dienstverlening.

Functie | Directeur-Bestuurder

Het dagelijks bestuur en de eindverantwoordelijkheid is in handen van de Directeur-Bestuurder die direct leiding geeft aan de Team- en Unitmanagers. De Teammanagers geven ieder leiding aan de pedagogisch medewerkers van een aantal opvanglocaties en de Unitmanagers sturen een team aan op het Servicebureau, waar zich disciplines als Klantcontact, Personeelszaken, Financiën en Kwaliteit & Pedagogiek bevinden. Gezamenlijk vormen de Team- en unitmanagers het managersoverleg, waar de koers wordt bepaald. Daarnaast overlegt de Directeur-Bestuurder regelmatig met de Raad van Toezicht aan wie zij/hij verantwoording aflegt.

Samensturing

De afgelopen jaren is een traject van “Samensturing” ingezet. Samensturing is een organisatiefilosofie voor het organiseren en veranderen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Samensturing biedt de organisatie een structuur voor het inrichten van een gezamenlijk leer- en veranderproces, dat leidt tot een duurzame verandering van de organisatiecultuur. Het invoeren van samensturing gaat in verschillende fases. SKH is onderweg maar de eindfase is nog niet bereikt. Dat betekent met elkaar mogen ontdekken en onderzoeken wat werkt en welk tempo past bij de organisatie. Welke beslisruimte krijgt een ieder en wanneer maakt controle plaats voor loslaten? Communiceren en informeren, goed blijven uitvragen en ruimte voor reflectie en blijft daarbij belangrijk.

Naast de verdere implementatie van samensturing, welke de komende tijd de veranderagenda mede bepaalt, zijn er ook andere interne en externe uitdagingen die de nieuwe bestuurder samen met de organisatie mag oppakken. De wet- en regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de sector hebben continue aandacht nodig. Ook het behouden van de goede financiële positie, de externe profilering, samenwerking met onderwijs en ketenpartners, het vasthouden van de kwaliteit en de vertaling van pedagogische ontwikkelingen naar een toekomstbestendig aanbod zijn belangrijk. Om vooraan te blijven staan en de concurrentiepositie te behouden.

Sensitief Ondernemend Energiek Vasthoudend Professioneel Analytisch Betrokken Inspirerend

Profiel | Transparante ondernemer die beweging creëert

Transparante ondernemer

Als bestuurder geloof je in de eigen organisatie en sta je voor de kwaliteit van de kinderopvang. Als ondernemer durf je anders te kijken, te stimuleren en goede ideeën te omarmen. Je hebt innovatief vermogen en weet dit ook bij anderen naar boven te brengen. Zodat je als organisatie blijft ontwikkelen en professionaliseren, nu en in de toekomst. Soms anticiperend en soms vooruitlopend, stap voor stap. Je kan sturen in een conjunctuurgevoelige sector en bezit executiekracht. Daarbij zet je zorgvuldig het bedrijfsbelang af tegen de kwaliteit en wat nodig is voor medewerkers en kinderen. Als natuurlijke netwerker blijf je ophalen wat er speelt en creëer je nieuwe samenwerkingen en kansen. Je zorgt dat je niet verrast wordt door externe ontwikkelingen en dat jouw organisatie de afspraken kan waarmaken.

Als leider kun je dat overbrengen, elke dag met passie, plezier en openheid. Je zet duidelijk lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest. Je brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Je blijft betrokken, transparant en zorgt dat het eerlijke gesprek gevoerd kan worden. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Proactief delen, uitleggen, meenemen en verbinden, intern (inclusief RvT) en extern.

Beweging creëren

Je vindt het leuk om sturing te geven aan veranderprocessen, ook als deze al zijn ingezet, en je weet wat er nodig is om een cultuurverandering ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Bewegen als organisatie doe je samen. Je weet wat er speelt, over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open op te stellen. Bewegen en wendbaar worden is ontwikkelen en ruimte geven. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Dit kan en wil je niet alleen doen. Je durft hulp te zoeken, blijft vragen stellen en faciliteert de samenwerking. Je bent creatief in wat echt haalbaar is en geeft aan hoe je het met elkaar gaat doen. Want bewegen is ook uitvoeren wat is afgesproken. Daarbij spreek je anderen aan en ben je zelf ook aanspreekbaar.

Wat heb je in huis?

We zijn op zoek naar een persoonlijkheid die dichtbij blijft, ook als het moeilijk wordt. Je gelooft in ontwikkeling voor iedereen en biedt ruimte voor reflectie en eigenaarschap. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, ben je sensitief en een goede netwerker (intern en extern). Jouw passie voor het kind is zichtbaar, je kent het DNA van de sector of wilt deze zo snel mogelijk leren kennen. Je hebt bestuurlijke kwaliteiten en aantoonbaar teams naar een hoger plan gebracht.

Aanbod | Waardevolle positie

Geloof jij in kleinschaligheid, samenwerken en de dialoog? Heb je de ambitie om een rol te vervullen waarbij je jouw maatschappelijke relevantie kan vormgeven en ga je veranderingen als bestuurder graag aan? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je bij SKH.

De functie is voor 32-36 uur en ingeschaald in schaal 15 volgens de CAO kinderopvang. Daarnaast biedt SKH een ruime reiskostenvergoeding (tot 30 km per enkele reis), collectieve ziektekostenverzekering, thuiswerkmogelijkheden en flexibele werktijden als dat nodig is.

Procedure | onbevangen ontmoeten en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Het proces is transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Speed op donderdag 14 oktober waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op dinsdag 19 oktober waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op dinsdag 26 oktober waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 november 2021 af te ronden. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | verbindende bestuurder

Ben jij deze directeur-bestuurder die sterk verbindend is en samensturing onderschrijft? Dan zien wij graag uiterlijk 5 oktober jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127). Natuurlijk zijn Martine en Gerard bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.