K+V werving selectie interim management

Ondernemende leider, bevlogen, dichtbij en communicatief

Grubbenvorst
Organisatie |

Kinderopvang 't Nest

’t Nest is een bevlogen organisatie voor kinderopvang, werkzaam in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. De organisatie levert alle vormen van kinderopvang vanuit het principe “gewoon en toch  bijzonder”. De medewerkers van ’t Nest werken elke dag met veel inzet en passie aan de zorg en ontwikkeling van jonge kinderen, uiteindelijk gericht op het verwerven van een volwaardige plek in de wereld van de toekomst.

De kernwaarden van ’t Nest zijn:

 • Ieder kind mag er zijn
 • Vallen en opstaan
 • Samen sterk voor de kinderen
 • Werken vanuit hart én hoofd
 • Dichtbij en betrokken

De organisatie heeft in de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt zowel in omvang als in professionaliteit. Wij staan in voor ruim 2.500 kinderen verspreid over 30 locaties in beide gemeentes en voor een kwalitatief hoogwaardige en gewaardeerde kinderopvang.

‘t Nest streeft ernaar dat haar pedagogisch verantwoorde kinderopvang een wettelijk verankerde basisvoorziening wordt, die de ontwikkeling van kinderen stimuleert en het voor ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren. ‘t Nest gelooft ook sterk in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) waar kinderopvang, onderwijs en welzijn een gelijkwaardige plek innemen en belangrijk zijn in de lokale samenleving.

Functie | Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het strategisch beleid en daaruit voortvloeiende doelstellingen, alsmede voor de kwaliteit van de kinderopvang en de financiële resultaten. Hij/zij stuurt de clustermanagers aan die integraal verantwoordelijk zijn. Hij/zij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Als directeur-bestuurder vervul je de volgende rollen:

 • Een leider die vanuit een duidelijke toekomstvisie de organisatie in de juiste richting verder brengt, medewerkers motiveert, uitdaagt om hun verantwoordelijkheid te pakken en stimuleert om vanuit eigenaarschap resultaten te bereiken.
 • Een manager die werkprocessen aanstuurt en zich richt op uitvoering van de kaders zoals vastgelegd in het Koersplan en in het meerjarige financiële beleidsplan.
 • Een creatieve strateeg die als boegbeeld van de organisatie opereert in externe netwerken zoals onderwijs en lokale overheid en die in staat is om ook de clustermanagers hiertoe in de goede positie te brengen. Daarnaast de vanzelfsprekende sparringpartner is van de OR, de managers en de RvT.
 • Een ondernemer die waarde hecht aan verantwoord maatschappelijk ondernemen en aan duurzame ontwikkelingen in de brede zin, de organisatie financieel gezond houdt en positieve resultaten, behoudens een gezonde reserve, herinvesteert in kwaliteit.

De koers zal de komende jaren gericht zijn op het realiseren van de volgende strategische doelen:

 • Continueren en intensiveren van lokale samenwerking resulterend in de vorming van integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarbij is het belangrijk dat IKC vorming bij voorkeur plaatsvindt op de onderwijslocaties van het primair onderwijs en op basis van een gelijkwaardige positie.
 • Ontwikkelen van innovatieve dienstverlening, kwaliteit inzetten en zichtbaarheid van de organisatie vergroten. Een accent leggen op het pedagogisch beleid en dit herkenbaar uit te voeren, zodat de meerwaarde van opvang duidelijk wordt uitgedragen en door ouders zo wordt ervaren.
 • Duidelijke positionering en profilering. Laten zien waar het ‘t Nest voor staat naar buiten toe en intern de communicatie helder en transparant houden als het gaat om ontwikkelingen en doelstellingen.
 • Het verder ontwikkelen van de professionele cultuur waarbij eigenaarschap, feedback geven en aanspreken vanzelfsprekend is. Een cultuur stimuleren van hulp bieden maar ook vragen en oplossingsgericht werken. Duidelijkheid in processen en opbrengsten. Keuzes maken, dit helder communiceren en vervolgens ook uitvoeren.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Ondernemend, bevlogen en dichtbij

Ondernemende leider

We zoeken een directeur-bestuurder die gelooft in de eigen organisatie en staat voor de kwaliteit van de kinderopvang. Iemand die innovatief vermogen heeft en dit ook bij anderen naar boven brengt. Zodat je de organisatie blijft ontwikkelen en professionaliseren, nu maar ook in de toekomst. Je kan sturen in een conjunctuurgevoelige sector en boekt aansprekende resultaten. Daarbij zet je zorgvuldig het bedrijfsbelang af tegen de kwaliteit en wat nodig is voor medewerkers en kinderen. Je bent een echte netwerker waardoor je blijft oppikken wat er speelt en je creëert win-win situaties, nieuwe samenwerkingen en je ziet kansen. Je zorgt ervoor dat je niet verrast wordt door externe ontwikkelingen en dat jouw organisatie de afspraken kan waarmaken.

Bevlogen

Je hebt inhoudelijke ambities, straalt dit uit en biedt nieuw perspectief. Je hebt visie op de kinderopvang, het pedagogische beleid, de IKC-vorming en de (toekomstige) maatschappelijke rol die ’t Nest vervult. Je hebt affiniteit met onderwijs en passie voor de ontwikkeling van het kind. Je weet wat de toekomst gaat betekenen en hoe je hierop inspeelt. Daarbij ben je realistisch in wat voor nu kan én wat voor morgen moet. Je kunt op een prettige manier vasthoudend en duidelijk zijn en medewerkers, ouders en stakeholders meenemen in de keuzes en de consequenties.

Dichtbij en communicatief

Je bent transparant en drempelloos benaderbaar. Je durft ook kwetsbaar te zijn. Mensen meenemen in processen, zorgen delen en helder communiceren. Zeker bij veranderingen. Mensen voelen zich veilig bij jou en durven bij jou aan te kloppen. Als persoon sta je dichtbij de mensen. Je haalt makkelijk op bij de ander en weet wat veranderingen en ontwikkelingen betekenen voor het primaire proces. Je bent nieuwsgierig naar wat er speelt op de werkvloer, je geeft ruimte aan de ander en stimuleert om het samen te willen doen.

Aanbod | Mooie rol met maatschappelijke impact

Een uitdagende functie in een dynamische en veranderende omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en conform de CAO kinderopvang. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is fulltime.

Procedure | Data gespreksrondes

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur en vindt plaats vanaf week 14. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever en commissies in de omgeving van Grubbenvorst. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 15 april en in week 17 volgt een vervolggesprek. Het streven is de procedure af te ronden voor de meivakantie (24 april).

Geïnteresseerd | Ben jij een ondernemende bestuurder?

Ben je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner, 06-5060 3351. Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder
Vast
Fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.