Directeur-Bestuurder voor Samenwerkingsverband PO Midden-Limburg

Ondernemende, nieuwsgierige leider met lef
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

SWV Passend Onderwijs PO 31.02 Midden-Limburg

Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed en waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31.02 Midden-Limburg is het SWV dat voor alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren werkt.

Binnen het SWV werken 14 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 60 basisscholen, 3 SBO-scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) die voor ongeveer 12.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

Functie

Directeur-Bestuurder

In verband met het vertrek van de huidige Directeur-Bestuurder zijn Raad van Toezicht (RvT), Algemene Vergadering en Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband op zoek naar een nieuwe Directeur-Bestuurder. De onafhankelijke RvT treedt op als werkgever. De Directeur-Bestuurder opereert in een complex en uitdagend netwerk van het Samenwerkingsverband en werkt daarnaast nauw samen met de Ondersteuningsplanraad. Het Samenwerkingsverband is in drie regio’s actief is, die op onderdelen verschillend werken. Er is veel invloed als persoon vanuit de rol. Dit alles vereist dus veel samenwerking, sensitiviteit, tact maar ook vastberadenheid. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het Samenwerkingsverband en medeverantwoordelijk voor de realisatie van de te behalen doelstellingen, het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan, de jaarplannen, de jaarverslagen, de begrotingen en het aansturen van de medewerkers in dienst van het samenwerkingsverband.

De nieuwe bestuurder ziet de toegevoegde waarde van het Samenwerkingsverband. Je hecht belang aan het onvermoeibaar ontmoeten van mensen t.b.v. de realisatie van de doelstellingen van het Samenwerkingsverband. Je bent gericht op de verbinding en het samen verder komen. Je zorgt voor input vanuit en draagvlak bij de schooldirecteuren en -besturen.  Je zoekt naar manieren waarop ze elkaar kunnen ontmoeten op inhoud en stimuleert om out of the box te denken en bij andere samenwerkingsverbanden te kijken en daarvan te leren.

Nieuwsgierig Communicatief Toegankelijk Integer Bereikbaar Moedig Teamspeler Adaptief Inspirerend Vastberaden

 

 

Profiel

Nieuwsgierige leider met lef

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden, maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen en als vakmens. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je bent koersvast. Met de stip op de horizon haal je onderweg met anderen jullie successen. Je wilt de ander voor je winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Wendbaar in denken. Zonder oordeel altijd oprecht nieuwsgierig naar de ander en je gelooft dat samen beter is dan alleen. Je hebt oog voor verschillen, geeft duwtjes en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen. Zo ontstaat ruimte voor creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Mensen zien jou als een authentiek en inspirerende leider.

Je hebt respect voor wat er binnen het samenwerkingsverband is opgebouwd de afgelopen jaren en de plannen die er liggen. Tegelijkertijd kijk je waar het beter kan en zoek je steeds naar kansen. Je bent niet bang om te ondernemen. Intern en extern leg je makkelijk de verbinding en het contact. Altijd met de bedoeling en de ambitie om het verschil te willen maken voor elk kind. Je bent niet bang om het goede gevecht aan te gaan voor het kind en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, bereikbaar, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Je organiseert en faciliteert slim en handig. Soms met een kleine omweg, maar altijd gericht op samen realiseren. Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om veranderingen die nodig zijn door te voeren. Daarbij geef je kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo. Waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt.

Wat breng je mee? 

De omvang en reikwijdte van het Samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit vragen om een kandidaat met (vakmanschap en) aantoonbare leiderschapskwaliteiten en kennis van de onderwijscultuur. Er worden mooie verwachtingen gesteld aan de nieuwe Directeur-Bestuurder, zoals een heldere visie op onderwijs, politieke sensitiviteit en brede programma-managementvaardigheden. Je kunt bogen op goede ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of het sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor de ontwikkeling van kind en jeugdige duidelijk zichtbaar en bezit je bestuurlijke kwaliteiten.

Aanbod

Stimulerende rol met impact

Omarm jij de opdracht van het samenwerkingsverband en ben jij gedreven om daaraan te willen bijdragen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, een unieke positie om verschil te maken en maatschappelijke impact te hebben. De functie is voor 32-36 uur. Inschaling is conform CAO PO, B4.

Voor de Samenwerkingsverbanden is de inschaling conform CAO PO en VO nog niet gereed. Deze definitieve inschaling wordt dit voorjaar verwacht.

Procedure

Ontmoeten, onderzoeken en kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie en de RvT. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we in de middag verder met een diepgaand gesprek. Eventueel is daarna nog ruimte voor verdere diepgang of een vervolgstap.

De selectiedag zal plaatsvinden op 14 april. Het streven is de procedure voor 1 mei af te ronden maar vooral met zorg en aandacht voor iedereen.

Geïnteresseerd

Werken aan kansengelijkheid?

Ben je geïnteresseerd in deze mooie uitdaging? We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 3 april tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.