Ondernemende, nieuwsgierige leider met lef

Heythuysen
Organisatie |

SWV Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg

Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed en waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg is het SWV dat voor alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren werkt. Binnen het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 64 basisscholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) die voor ongeveer 13.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

Het SWV wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoeften en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuis nabij mogelijk. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs waar het nodig is.

Functie | Directeur-Bestuurder

In verband met het vertrek van de huidige Directeur zijn Bestuur en personeel van het Samenwerkingsverband op zoek naar een nieuwe Directeur-Bestuurder. Al eerder is er nagedacht over de governance van het Samenwerkingsverband en deze gelegenheid gaf het moment om over te stappen naar een Directeur-Bestuurder en een (onafhankelijke) Raad van Toezicht (2-tier model). De Directeur-Bestuurder opereert in een complex en uitdagend netwerk van het Samenwerkingsverband dat in drie regio’s actief is. Drie regio’s die op onderdelen verschillend werken. Er is veel invloed als persoon vanuit de rol. Het is een klein team en het vereist dus veel samenwerking, sensitiviteit, charme en tact. Als Directeur-Bestuurder ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het samenwerkingsverband, het vaststellen van het ondersteuningsplan, de jaarplannen, de jaarverslagen de begrotingen en het aansturen van de medewerkers die voor het samenwerkingsverband taken uitvoeren.

De nieuwe Directeur-Bestuurder ziet de toegevoegde waarde van het Samenwerkingsverband en is een “liefhebber” van bijeenkomsten. Onvermoeibaar mensen ontmoeten hoort bij de functie. Je bent gericht op de verbinding en het samen verder komen. Je zorgt voor input vanuit de schooldirecteuren. Zoekt naar manieren waarop de schooldirecteuren elkaar kunnen ontmoeten op inhoud. Je stimuleert om bij andere Samenwerkingsverbanden te kijken en daarvan te leren.

Nieuwsgierig Communicatief Toegankelijk Integer Bereikbaar Moedig Teamspeler Adaptief Inspirerend

Profiel

Nieuwsgierige leider met lef

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen en als vakmens. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je bent koersvast. Met de stip op de horizon haal je onderweg met anderen jullie successen. Je wil de ander voor je winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Wendbaar in denken. Zonder oordeel altijd oprecht nieuwsgierig naar de ander en gelooft dat samen beter is dan alleen. Je hebt oog voor verschillen. Geeft duwtjes en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen. Zo ontstaat ruimte voor creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Mensen zien jou als een authentiek en inspirerende leider.

Je hebt respect voor wat er binnen het Samenwerkingsverband is opgebouwd de afgelopen jaren en kijkt waar het beter kan. Je zoekt steeds naar kansen. Denkt daarbij out of the box. Je bent niet bang om te ondernemen. Intern en extern leg je makkelijk de verbinding. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop en de ambitie om het verschil te willen maken voor elk kind. Je luistert goed en hebt moed. Je bent niet bang om het goede gevecht aan te gaan voor het kind. Je durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, bereikbaar, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Je organiseert en faciliteert slim en handig. Soms met een kleine omweg maar altijd gericht op realiseren, binnen de kaders, creatief, met alle relevante partners. Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt.

De omvang en reikwijdte van het Samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit vragen om een kandidaat met vakmanschap en aantoonbare leiderschapskwaliteiten. Er worden hoge verwachtingen gesteld aan de nieuwe Directeur-Bestuurder, zoals een heldere visie op onderwijs, bestuurlijke en politieke sensitiviteit en brede programmamanagementvaardigheden. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en je kunt bogen op goede ervaring als leidinggevende (directie, stevig programmamanagement) in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of het sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor het kind in alles wat je doet, duidelijk zichtbaar.

Aanbod

Wil jij je inzetten voor het dynamische Samenwerkingsverband en werken “vanuit de bedoeling”? Wil jij werken in een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan kinderen? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken in het onderwijs in deze regio.

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op dinsdag 14 december in de avond. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis met de diverse aandachtsgebieden van de functie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jouw persoonlijkheid.

Slow op maandag 20 december in de avond. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang.

Show op woensdag 22 december in de avond. Jij laat zien en laat ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Werken in een dynamische omgeving?

Ben je goed in samenhang en samenwerking creëren en doen mensen graag met jou mee? Geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor de functie? Dan vragen wij je zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 6 december, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden.
Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur-Bestuurder
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.