Ondernemende en zichtbare leider

Lelystad
Organisatie |

Sportbedrijf Lelystad

NV Sportbedrijf Lelystad is de zelfstandige uitvoeringsorganisatie sport van de gemeente Lelystad, die de inwoners stimuleert om recreatief en sportief in beweging te komen en te blijven: een organisatie met passie voor sport, bewegen en gezonde leefstijl/vitaliteit. Daarnaast geeft het bedrijf uitvoering aan het sportaccommodatie- en stimuleringsbeleid en ondersteunt zij de sportverenigingen. Zij zorgt voor moderne, veilige, duurzame en schone sportvoorzieningen, om jong en oud in beweging te krijgen en te houden. Momenteel werken er 90 medewerkers (46 formatieplaatsen) verspreid over zes accommodaties. 58 verenigingen en 69 sportvelden zijn er voor de inwoners van Lelystad en zo’n 300.000 bezoekers op jaarbasis gaan naar het zwembad, omzet € 8.2 mln., eigen vermogen van € 10 mln. en een balanstotaal van € 19 mln. De inkomsten bestaan een mix van subsidies, derde-geldstromen en eigen inkomsten. De gemeente Lelystad is 100% aandeelhouder.

Begin 2020 is de strategische koers van het Sportbedrijf vastgesteld < link naar Samen naar een vitaal Lelystad>, waarbij de organisatie kiest voor de rol van een dynamische en ondernemende sociaal-maatschappelijk partner. Lelystad heeft de ambitie om als stad te groeien, waarbij de sportinfrastructuur mee gaat groeien. De impact van sport is groot, waarbij het Sportbedrijf -gebaseerd op cijfers en onderzoek- samen met de sportverenigingen, met de welzijn-, zorg-, cultuur-, onderwijsorganisaties èn het bedrijfsleven een ambitieus sport- en beweegbeleid heeft opgezet. De kracht van sport en bewegen wordt tevens ingezet in wijken, waar inwoners te maken hebben met armoede, eenzaamheid of een ongezonde leefstijl.

Met haar visie en missie stimuleert het Sportbedrijf om Lelystad te ontwikkelen tot een stad met vitale inwoners: ondernemend, samen en inwonersgericht. Samen met publieke en private samenwerkingspartners wil het Sportbedrijf bijdragen aan een actieve en vitale samenleving. Het Sportbedrijf wil zelf de vitale organisatie zijn, die het goede voorbeeld geeft. Om het goede voorbeeld van een vitale organisatie te zijn, richt het Sportbedrijf zich op professionele dienstverlening, die aansluit op de behoefte van de inwoners, een organisatie, die sport zichtbaar op de agenda houdt en die met slim gebruik van nieuwe technologie, sociale media de deelname van de inwoners aan sport en bewegen bevordert. In algemene zin het stimuleren van sport, bewegen & vitaliteit zelf en via (maatschappelijke) organisaties en bedrijven.

Functie | Directeur-bestuurder

De dagdagelijkse sturing van de organisatie en het managementteam is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Als directeur-bestuurder ben je WOR-bestuurder en eerste aanspreekpunt voor de OR. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële prestaties van het Sportbedrijf. Je vervult de rol van secretaris van de Raad van Commissarissen (RvC) en zorgt voor een goede voorbereiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan de RvC.

De directeur-bestuurder heeft naast de interne rol, een belangrijke externe focus: zo leg, ontwikkel en onderhoud je veel externe contacten met de lokale en regionale overheden, samenwerkingspartners, verenigingen, belangengroepen , media, klantgroepen, branche- en sportkoepelorganisaties en collega-sportbedrijven.
Je draagt bij aan een actieve, betrokken en vitale samenleving, waarbij je een goede balans vindt tussen het uitvoering geven aan de opdracht van de gemeente èn de rol van maatschappelijk ondernemer.

De komende periode staan er belangrijke in- en externe opgaven op de agenda:

  • Intern is het van groot belang om de samenwerking en de organisatie meer te sturen, de ambitie en personele bezetting in lijn te brengen en de wederzijdse kennis van projecten en activiteiten te vergroten om de kernwaarden en de visie gestructureerd te implementeren en echt vorm te geven.
  • Het vergroten van de verbinding en versterking van de organisatie door zichtbaar en nabij te zijn, op de verschillende locaties, overdag, in de avond- en weekenduren. Door een goede interne communicatie kunnen medewerkers meer en beter worden geïnformeerd en betrokken worden bij het gehele Sportbedrijf om zo samen te groeien.
  • Externe betrokkenheid en zichtbaarheid in de politiek-bestuurlijke omgeving is essentieel. In deze context moet het Sportbedrijf meegroeien met de ambities van de stad en invulling en uitvoering geven aan gemeentelijk sportbeleid en de uitgangspunten van de aandeelhouder (denk daarbij aan financieel gezond, doelmatigheid van subsidies, dossiers -zoals VPB, BTW- oplossen en uitgangspunten voor de (juridische vorm van de) organisatie).
  • Gelet op financieel gezond worden (met meer verenigingen, een hogere bijdrage en andere geldstromen) en het behoud van een stabiele organisatie ligt het vraagstuk voor of het Sportbedrijf om keuzes te maken over het bedrijfsmodel, nieuwe verdienmodellen, samenwerking met andere organisaties.

Functie-eisen:

  • WO-werk- en denkniveau, met eindverantwoordelijke ervaring in een organisatie.
  • Je hebt ervaring in het leidinggeven aan veranderingen.
  • Je hebt een ondernemingsgezinde instelling, geïnteresseerd in samenwerkingspartners.
  • Je hebt kennis van het werkveld van de sport (landelijk en in de regio) met goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, scherpe antenne.
  • Uitstekende sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
  • Je hebt flair en een gezonde dosis humor, je bent een echte netwerker.

Sportief Schakelvermogen Lef Besluitvaardig Enthousiast Samenwerker Innovatief Visie Mens- en omgevingsgericht Ondernemend Verbindend Zichtbaar Toegankelijk Slagvaardig Authentiek Communicator Zakelijk

Profiel

Met jouw drive en charisma borg je de strategische koers, implementeer je en houd je visie op de brede functie van het Sportbedrijf, waarbij je aansluit bij de (toekomstige) Sportvisie van de gemeente. Je weet de organisatie, haar producten en diensten sterk te positioneren. Je hebt ervaring in het leidinggeven aan verschillende niveaus, hands-on waar nodig. Je spreekt de taal van het bestuur, van managers en medewerkers, je bent een bruggenbouwer en je smeed je teams naar meer eenheid, waar jij zelf een voorbeeld voor bent. Je hebt een goed inlevingsvermogen, hebt affiniteit met Flevoland en met Lelystad. Je zet je in om het Sportbedrijf sterker te verbinden aan andere organisaties in de regio. Je bent zichtbaar bij de verschillende teams, medewerkers en accommodaties, ook ‘s avonds en in het weekend. Je bent er, je bent het gezicht!

Aanbod

Een uitdagende en eindverantwoordelijke positie als statutair bestuurder in een organisatie met ambitie, die met hart en ziel voor Flevoland en Lelystad staat en gaat. Mooie stad gelegen aan het water en aan de rand van een gevarieerd natuurgebied, een stad met veel (groei)ambitie, kansen en ontwikkelmogelijkheden.

Met bijbehorende salariëring. Het Sportbedrijf Lelystad biedt een brede functie voor bepaalde tijd (conform de governance) voor de duur van vier jaar (met een optie tot verlenging met vier jaar); fulltime -i.c. 36 uur- . Volgens de CAO Vermo, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen (ABP).

Procedure | GESPREKKEN IN JANUARI/FEBRUARI 2022

Ben jij de directeur-bestuurder, die we zoeken? Herken je je in het profiel en proef je de uitdaging? De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv en een gesprek bij K+V. Ga je door in de procedure, dan zijn er twee selectiegesprekken met de Selectiecommissie en een tweede ronde met een Adviescommissie. De planning is de tweede helft van januari. Beoogd is de procedure af te ronden voor medio februari 2022. De RvC draagt de directeur-bestuurder na een positief advies van de OR en aandeelhouder voor ter benoeming aan de AVA.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren, uiterlijk maandag 3 januari aanstaande, door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99) en Roel Roelfzema (06 43 87 33 26). Zij begeleiden je in deze procedure. 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een ontwikkelassessment is onderdeel van de procedure.

Directeur-bestuurder
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT