Directeur-Bestuurder voor Sportservice De Vallei

Professioneel en ondernemend
Locatie: Ede
Organisatie |

Sportservice De Vallei

Sportservice Ede is al bijna 25 jaar de uitvoeringsorganisatie voor sport en bewegen in de gemeente Ede. Na het overnemen van verschillende taken binnen de gemeente Ede, zoals het beheer en exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties, is de organisatie sinds 2013 actief in Wageningen en sinds 2015 in Rhenen. Om groei in de regio Foodvalley vorm te geven werd in 2020 Sportservice Ede B.V. opgericht en ondergebracht in een holding: Sportservice De Vallei B.V. Het bestuur van deze holding vormt de raad van commissarissen voor de onderliggende B.V.’s. De aandelen zijn ondergebracht in Stichting Sportservice De Vallei. De wethouders Financiën van de deelnemende gemeenten waar de afzonderlijke B.V.’s actief zijn, vormen het bestuur. Op dit moment is alleen de gemeente Ede bestuurder van de stichting.

Sportservice De Vallei is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die inwoners stimuleert om recreatief en sportief in beweging te komen en te blijven: een organisatie met passie voor sport, bewegen en gezonde leefstijl/vitaliteit. Daarnaast is Sportservice De Vallei verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties in Ede, onderhoud van de sportvelden in Ede en Wageningen en voor beheer en exploitatie van Zwembad De Peppel in Ede. Ook is zij uitvoeringspartner voor het sportstimuleringsbeleid van gemeenten, verzorgt zij het bewegingsonderwijs op basisscholen en ondersteunt zij sportverenigingen. Zij zorgt voor moderne, veilige, duurzame en schone sportvoorzieningen en buitenruimtes, om jong en oud in beweging te krijgen en te houden. Momenteel werken er ongeveer 150 medewerkers. De jaarlijkse omzet is ongeveer € 10 mln. De inkomsten bestaan uit een mix van subsidies, derdengeldstromen en eigen inkomsten.

Mede door de Coronapandemie is de belangstelling voor een gezonde leefstijl en vitaliteit in een stroomversnelling geraakt. Vanuit Sportservice De Vallei is een regiobrede samenwerking met organisaties binnen het speelveld sport, bewegen, voeding en leefstijl verder uitgebouwd. Met de kennis en middelen van Sportservice De Vallei wordt ingezet op gezonde voeding en preventie door sport, bewegen en spelen om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen. Ook sport als doel, i.s.m. de sportaanbieders, is een van de speerpunten van de organisatie. Met meerdere gemeenten wordt gesproken over bijdragen aan de lokale beleidsdoelstellingen op het gebied van sport, bewegen en preventie. De Foodvalley is een groeiregio waarbij de sportinfrastructuur mee groeit. De impact van sport is groot, waarbij Sportservice – gebaseerd op cijfers en onderzoek – samen met de sportverenigingen, de welzijn-, zorg-, cultuur-, onderwijsorganisaties én het bedrijfsleven een ambitieus sport- en beweegbeleid opzet, dat lokaal en regionaal wordt uitgevoerd.

Sportservice wil zelf dé vitale organisatie zijn, die het goede voorbeeld geeft en de juiste mensen op de juiste plekken heeft. Samen en zelfstandig werken zij aan een professionele dienstverlening, vanuit een gezonde bedrijfsvoering, die aansluit op de behoefte van de inwoners.

Voor deze dynamische organisatie zoeken wij een directeur-bestuurder. Een ondernemende en professionele leider.

Functie | Directeur-Bestuurder

De dagelijkse sturing van de organisatie en het managementteam is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Als directeur-bestuurder ben je WOR-bestuurder en eerste aanspreekpunt voor de OR. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële prestaties van het sportbedrijf. Je vervult de rol van secretaris van de Raad van Commissarissen (RvC) en zorgt voor een goede voorbereiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan de RvC.

De directeur-bestuurder heeft naast de interne rol, een belangrijke externe focus: zo leg, ontwikkel en onderhoud je veel externe contacten met de lokale en regionale overheden, samenwerkingspartners, verenigingen, belangengroepen, media, klantgroepen, branche- en sportkoepelorganisaties en collega-sportbedrijven.

Je draagt bij aan een actieve, betrokken en vitale samenleving, waarbij je een goede balans vindt tussen het uitvoering geven aan de opdracht van de gemeentes én de rol van maatschappelijk ondernemer.

De komende periode staan er in essentie twee belangrijke opgaven op de agenda:

  •  Intern is het van groot belang om de organisatie meer te sturen op de missie, visie en kernwaarden en vanuit heldere jaarplannen de doelstellingen te realiseren waarbij een brede samenwerking tussen de afdelingen wordt gestimuleerd. De interne structuur moet op orde zijn om de ambities in de regio verder vorm te geven. Hierbij is specifieke aandacht gevraagd voor de governance, bedrijfsvoering, vastgoedstrategie en een strategisch HR beleid waarbij iedereen vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen.
  • Externe betrokkenheid en zichtbaarheid en sturing in de politiek-bestuurlijke omgeving en in de regionale samenwerking is essentieel. In deze context moet Sportservice meegroeien met de ambities en invulling en uitvoering geven aan gemeentelijk sportbeleid (waarbij onder andere de koppeling met het sociaal domein relevant is), de uitgangspunten van de aandeelhouder en toegevoegde waarde bieden aan een vitale regio met sport en bewegen vanuit een heldere visie, missie en meerjaren strategie. De verbinding met andere domeinen als zorg en onderwijs is hierbij relevant.
Schakelvermogen Besluitvaardig Enthousiast Samenwerker Innovatief Visie   Mens- en omgevingsgericht Ondernemend Verbindend Zichtbaar Communicator Strateeg Relaties opbouwen Professioneel
Profiel

Met jouw drive en charisma zorg je voor en borg je de strategische koers, implementeer je en houd je visie op de brede functie van Sportservice De Vallei, waarbij je mede invloed hebt op de sportvisie van de gemeente(n). Je weet de organisatie, haar producten en diensten sterk te positioneren vanuit een heldere structuur met een gezonde bedrijfsvoering én een sterke HR component. Je hebt ervaring in het leidinggeven aan verschillende niveaus, hands-on waar nodig. Je spreekt de taal van het bestuur, van managers en medewerkers, je bent een bruggenbouwer en je smeedt je teams naar meer eenheid, waar jij zelf een voorbeeld voor bent. Samen werken aan vitaliteit staat voorop. Je hebt een goed inlevingsvermogen, hebt affiniteit met Ede en de Foodvalley. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende gemeenten en het betrekken en laten aansluiten van gemeenten is een opgave voor je als directeur-bestuurder. Je zet je in om Sportservice sterker te verbinden aan andere organisaties in de regio. Je bent zichtbaar bij de verschillende teams, medewerkers en accommodaties. Je bent er, je bent het gezicht en zorgt voor eigenaarschap bij je mensen!

Functie-eisen:

  • WO-werk- en denkniveau, met eindverantwoordelijke ervaring in een organisatie.
  • Je hebt ervaring in het leidinggeven aan veranderingen en groei, je bent organisatorisch sterk, je bent besluitvaardig.
  • Je bent uitstekend in staat de organisatie intern verder te professionaliseren én extern strategisch te opereren.
  • Je hebt een ondernemingsgezinde instelling, geïnteresseerd in samenwerkingspartners.
  • Je hebt kennis van het werkveld van de sport (landelijk en in de regio).
  • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, een scherpe antenne.
  • Uitstekende sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
  • Je hebt flair en een gezonde dosis humor, je bent een echte netwerker en zet je netwerk in voor het nastreven van de missie van de organisatie.
Aanbod

Een uitdagende en eindverantwoordelijke positie als statutair bestuurder in een organisatie met ambitie, die met hart en ziel voor sport en bewegen staat en gaat. In een groeiende en ambitieuze regio met kansen en ontwikkelmogelijkheden.

Met bijbehorende salariëring. Sportservice De Vallei biedt een brede functie voor bepaalde tijd (conform de governance) voor de duur van vier jaar (met een optie tot verlenging met vier jaar); fulltime (i.c. 36 uur). Volgens de CAO Vermo met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen (ABP).

Procedure

Ben jij de directeur-bestuurder, die we zoeken? Herken je je in het profiel en proef je de uitdaging? Intern en extern? De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv en een gesprek bij K+V.
Ga je door in de procedure, dan zijn er twee gesprekken met de selectiecommissie en met de adviescommissie op dinsdagavond 13 september.
De RvC draagt de directeur-bestuurder na een positief advies van de OR en aandeelhouder voor ter benoeming aan de AVA.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren, uiterlijk 31 augustus aanstaande, door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner via: 06-4387 3326. Roel begeleidt deze procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure. Voor indiensttreding is een VOG nodig.

Directeur-Bestuurder
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.