Directeur-Bestuurder voor Stichting Binding

Inspirerend boegbeeld en ambassadeur, die samenwerkt en verbindt
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting Binding

Stichting Binding is hèt centrum voor Zorg en Welzijn van de gemeente Wijk bij Duurstede, waar ruim 300 vrijwilligers en 45 medewerkers samen werken aan de missie van Binding: inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen!

Het takenpakket is de laatste jaren flink gegroeid, met taken op het gebied van welzijn, WMO, Jeugd en Participatie. Voor de doelgroep van 0 – 100 jaar biedt Binding op diverse terreinen hulp en ondersteuning, zorgt ze voor ontmoetingen meedoen, voor mobiliteit en vervoer. De organisatie kent veel betrokken medewerkers met veel expertise, die het verschil voor (kwetsbare) inwoners van Wijk bij Duurstede willen maken. Eén gezin en één plan vanuit één locatie daar geeft Binding al jaren invulling aan. Voor medewerkers is er veel ruimte voor professionele doorontwikkeling. Veel vrijwilligers sluiten zich aan bij de Stichting, die samen met de professionals een fantastisch aanbod heeft en mogelijkheden tot verbinding biedt.

Binding werkt zoveel mogelijk samen met maatschappelijke organisaties, het lokale netwerk van hulpverlening en voorzieningen, ondernemers en onderwijs. De organisatie is laagdrempelig en toegankelijk. De organisatie wordt ondersteund door ruim 300 vrijwilligers die zich graag inzetten voor hun stadsgenoten. De medewerkers zijn er vooral trots op om stabiliteit, vertrouwen en structuur te bieden aan die mensen die dat nodig hebben.

De gemeente Wijk bij Duurstede is opdrachtgever voor de werkzaamheden die de stichting zelfstandig uitvoert. Dit betekent dat Stichting Binding in het sociale domein de schakel en samenwerkingspartner is in het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Het gemeentelijk beleid wordt door de stichting vertaald naar operationele taken.
De directeur-bestuurder opereert binnen de bestuurlijk-politieke context van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dat vereist partnerschap, samenwerking en afstemming tussen de gemeente en de stichting Binding, waarbij ook professionele adviezen worden gegeven.

Functie

Directeur-Bestuurder

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk en stuur je de organisatie aan. Je rapporteert aan de raad van toezicht. Jaarlijks worden resultaatafspraken gemaakt over kerntaken, resultaatsgebieden en competenties.

Je bent de spil tussen de organisatie, de omgeving en de opdrachtgevers en de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor het nemen van investerings- of commerciële beslissingen waaraan de organisatie voor langere tijd gebonden is. Als eindverantwoordelijke van de organisatie zet je de juiste instrumenten in om de doelen van de organisatie te realiseren en samenhang te creëren.

De kerntaken zijn:

 • Strategische (her)positionering.
 • Verbinden van de verschillende domeinen (Welzijn, WMO, Jeugd en Participatie).
 • Bevorderen van participatie in de netwerken.
 • Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering.

Recent is een QuickScan uitgevoerd waarin de strategische positionering van Stichting Binding centraal staat. De komende periode is het zetten van vervolgstappen relevant mede omdat de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente eind 2023 afloopt.

De belangrijke opgaven zijn grofweg:

 • Leiding geven aan de transitie waarin de organisatie zich bevindt. In het licht hiervan bepaal je de koers om de toekomst van de organisatie te waarborgen. Je maakt strategische keuzes in samenspraak met het management, de raad van toezicht en opdrachtgevers.
 • Een duidelijk kader scheppen zodat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende geledingen binnen de organisatie duidelijk zijn.
 • Doorgroeien naar integrale samenwerking en uitvoering binnen de organisatie onder andere door het verbinden van de verschillende domeinen.
 • Uitvoering geven aan het recent gehouden belevingsonderzoek om bestaande patronen te doorbreken en de sturing te versterken.
 • Zorgen dat Stichting Binding goed in beeld is bij politieke partijen en maatschappelijke organisaties.
 • Verstevigen van de relatie met de gemeente Wijk bij Duurstede als opdrachtgever, zowel bestuurlijk als politiek: opgavegericht werken met duidelijke effectmeting en doelstellingen.
VISIONAIR SPARRING PARTNER VERANDERAAR INNOVATIEF STEVIG INSPIREREND NETWERKER COMMUNICATOR POLITIEK-BESTUURLIJK SENSITIEF EMPATHISCH

Profiel

 • Een WO/HBO-werk en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van sociaal domein.
 • Je bent in staat een duidelijke visie te formuleren en deze inspirerend over te brengen.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met leidinggeven aan en bouwen van een multidisciplinair team.
 • Je bent in staat de coördinatoren verantwoordelijkheid te laten nemen passend binnen de toegekende taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat organisatieveranderingen door te voeren.
 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Je bent gericht op samenwerking, maakt je sterk voor de medewerkers en je draagt zorg voor eenheid en een veilige werkomgeving.
 • Je bent in staat relaties, allianties en coalities te ontwikkelen en onderhouden. Je verstevigt de samenwerking met de gemeente en de andere externe partijen.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, reflecteert op je eigen handelen en je bent van de open communicatielijnen.

Aanbod

Een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende positie bij een maatschappelijke organisatie met zeer betrokken medewerkers, grote expertise en een fantastische portfolio. De functie kent veel verantwoordelijkheden en biedt ruimte voor eigen initiatief en het aanbrengen van kleur in de organisatie.

De CAO Sociaal Werk is van toepassing, waarbij het salaris afhankelijk is van ervaring bij (36 uur; schaal 13). Bovenop dit salaris beschik je over een individueel keuzebudget (IKB) waarmee 26 bovenwettelijke uren, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering omgezet kunnen worden naar geld, scholing of vrije tijd.

Je krijgt daarnaast een aanstelling voor 1 jaar, met zicht op vaste aanstelling en veel individuele ontwikkel-mogelijkheden.

Procedure

De procedure is gericht op afsluiting voor het einde van maart

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie en de Raad van Toezicht ontmoet.

 1. Speeddates op maandag 13 maart. Hierin maak jij in twee commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken vooral ook kennis met jou.
 2. Slow op donderdag 16 maart. Hier is ruimte voor meer aandacht, diepgang en vraag en antwoord.
 3. Show op dinsdag 21 maart. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij het stokje overneemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. We ronden af voor het eind van de maand maart.
Beoogd is de nieuwe directeur-bestuurder te laten starten in mei/juni 2023.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij je reactie graag uiterlijk zondag 5 maart aanstaande tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599) en Micha van Aart (06- 4639 0312).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is verplicht.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.