Doortastende leider, sensitief en samenwerkingsgericht

Emmen
Organisatie |

SWV Sterk VO ZO-Drenthe

Een passende onderwijsplek voor iedere leerling op een zo regulier mogelijke school. Dat is de missie van het Samenwerkingsverband Sterk VO ZO-Drenthe. Het SWV draagt er met de scholen zorg voor dat alle leerlingen in de regio staan ingeschreven op een school en daar onderwijs volgen. Het SWV wil een krachtige netwerkorganisatie zijn, waarin scholen (9) en schoolbesturen in de regio optimaal en transparant samenwerken om expertise en middelen doelmatig in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Dit betekent dat zij zich inzetten om binnen het regulier voortgezet onderwijs, waar nodig met arrangementen of in speciale voorzieningen, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning plaatsvindt in de groep in de school.

Het SWV bestrijkt de regio Zuidoost-Drenthe met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Westerwolde (vm Vlagtwedde), Emmen en gaat soms over de landsgrenzen heen.

Functie | Directeur-Bestuurder

In 2020 heeft het SWV een koersverandering ingezet. Terug naar de bedoeling van Passend Onderwijs: een passende onderwijsplek voor iedere leerling op een zo regulier mogelijke school. Het SWV functioneert daarbij als een netwerkorganisatie met focus op de wettelijke taken. Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe staat voor de complexe opdracht om met veel verschillende partners samen te werken. Na de reorganisatie van 2021 is het samenwerkingsverband met elkaar een nieuwe fase ingegaan waarin de ontwikkeling van expertise- naar professionaliseringsmodel verder ter hand wordt genomen. Met betrekking tot de gemeenten is een gezamenlijke agenda afgesproken om te komen tot de gewenste ontwikkeling. Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe zet in de komende periode in op het bestendigen van een goede overlegstructuur met de scholen om de gewenste ontwikkeling planmatig op te pakken. Daarnaast staat de uitvoering van het ondersteuningsplan 2022-2026 centraal. Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt verwacht dat zij/hij de ingezette koers en het ondersteuning plan verder oppakt, doorzet en werkelijkheid laat worden.

Daarbij staan de volgende vijf thema’s centraal:

 1. Preventie en inclusiever onderwijs op school en in de klas
 2. Kwaliteit van de basisondersteuning
 3. In stand houden netwerk van (specialistische) voorzieningen
 4. Het SWV Sterk VO ZO-Drenthe als netwerkorganisatie
 5. De verbinding tussen onderwijs en gemeente

Daarnaast spelen ook de volgende vraagstukken en ontwikkelingen de komende jaren een belangrijke rol:

 • Duidelijke profilering; wie zijn we en waar staan we voor? Welke positie nemen we in of willen we innemen in de grote maatschappelijk opgaves als het gaat om inclusief onderwijs en kansengelijkheid en hoe zijn we zichtbaar?
 • Welke keuzes moeten we maken en hoe zorgen we dat uitval van leerlingen voorkomen wordt en scholen aan de zorgplicht kunnen voldoen?
 • Versterken van elkaars krachten, op allerlei niveaus; tussen de scholen, met (jeugd)zorg en met de gemeenten.
 • Bijdragen aan de betekenis van samenwerkingsverbanden en passend onderwijs landelijk en in de regio.
 • Tekorten aan de juiste professionals, handelingsverlegenheid van de scholen en het oplopen van de wachtlijsten, met als gevolg een hoog risico op thuiszitters.
 • De continue ontwikkeling van passend onderwijs en de daarbij behorende (ondersteunende) dienstverlening.

De RvT heeft de statutaire verplichting van de Algemene Ledenvergadering (ALV) om voor de directeur-bestuurder als werkgever op te treden. Daarnaast is medezeggenschap vorm gegeven via de ondersteuningsplanraad (OPR). Het SWV zelf kent een klein team met diverse specialisten en professionals.

Doorzetter Communicatief Toegankelijk Ambitieus Gecommitteerd Oplossingsgericht Teamspeler Betrokken Doelgericht
Profiel | Doortastende leider, sensitief en samenwerkingsgericht

Doortastende leider

Als een ondernemer durf je het anders te doen, vast te houden aan de gemaakte keuzes waarbij je blijft staan voor de kwaliteit en zorgvuldigheid die je wilt leveren. Je daagt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten. Je hebt het lef om het ambitieniveau voor intern en extern ter discussie te stellen en daagt uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende resultaten. Je bent goed in het contact, uitnodigend voor medewerkers en relaties. De maatschappelijke ambitie vraagt uithoudingsvermogen. Als leider kun je dat overbrengen, elke dag met passie, plezier en openheid. Je zet strategische lijnen en kaders uit zonder dat de ander ruimte en vrijheid verliest. Daarbij breng je samenhang, overzicht en focus. Als leider ben je een natuurlijke teamspeler die gelooft dat samen meer is dan de losse delen. Koers houdt als het even tegen zit en dan ook zelf meedoet, altijd doelbewust en betrouwbaar.

Sensitief

Je bent niet alleen zelf bevlogen, maar ook op zoek naar de passie en drijfveren van anderen. Je ben oprecht geïnteresseerd in de ander. Wat de leerling, jouw omgeving en het onderwijs nodig heeft, wil je in jouw vezels hebben en dit door vertalen naar de juiste dienstverlening.

Samenwerkingsgericht

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk en jouw collega’s, proactief, stimulerend en realiserend. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop. Je luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig zodat je wordt gezien als de natuurlijke autoriteit en vanzelfsprekende gesprekspartner. Hierdoor geef je jezelf en het SWV een duidelijke positie en een onderscheidend vermogen.

Wat breng je mee?

Een eigen manier van werken, authentiek, verbindend en efficiënt, heb jij inmiddels ontwikkeld. Je gelooft in groei voor iedereen, het kind, jouw collega en jouw stakeholders. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe ervaringen en werkwijzen zonder dat dit jouw autonomie aantast. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld en ben je communicatief sterk. Je hebt stevige integrale leidinggevende ervaring in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor kind en jeugd duidelijk zichtbaar en bezit je bestuurlijke kwaliteiten. Deze mogen ook nog verder te ontwikkelen zijn.

Aanbod | Stimulerende rol met impact

Omarm jij de opdracht van het samenwerkingsverband en ben jij gedreven om daaraan te willen bijdragen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, een unieke positie om verschil te maken en maatschappelijke impact te hebben. De functie is voor 32-40 uur. SWV Sterk VO ZO-Drenthe hanteert de CAO VO.

Procedure | ontmoeten, onderzoeken en kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een ontmoeting met verschillende mensen en (interne) stakeholders van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op dinsdag 31 januari waarin je in drie korte gesprekken met kleine commissies kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op donderdag 2 februari waarin ruimte is voor de dialoog en diepgang.
Show op woensdag 8 februari 30 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor de voorjaarsvakantie 2023 af te ronden.

Geïnteresseerd | Ontwikkeling voor iedereen?

Ben je geïnteresseerd in deze mooie uitdaging? We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 23 januari tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie, maar geniet wel van een kerstvakantie tot 5 januari.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Directeur-Bestuurder
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.