Lobbyist

NIEUWEGEIN
Organisatie |

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht (SWV VO Zuid-Utrecht) beslaat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik. Het SWV VO Zuid-Utrecht speelt een belangrijke rol bij het realiseren van passend onderwijs. Alle scholen in de betrokken gemeenten werken met elkaar samen om iedere leerling een passende plek te kunnen bieden. De school waar de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, zorgt voor een passende plek voor de leerling. Daarnaast werkt iedere school aan het verstevigen van de basis, om zoveel mogelijk leerlingen binnen boord te kunnen houden. De rol van het SWV is dienstverlenend, faciliterend en ondersteunend. Daarnaast is het van belang dat het samenwerkingsverband zich inzet om de samenwerking tussen de scholen (VO en VSO) te bevorderen en initiatieven neemt om het dekkend aanbod en de kwaliteit voor leerlingen te verbeteren.

Concreet gaat het dan om:

  • Doelmatige inzet en toekenning van de middelen
  • Goede overlegstructuur en cultuur, waarbij onderwerpen worden geagendeerd die ertoe doen
  • Inspirerende ideeën aandragen
  • Ondersteunen in het terugdringen van thuiszitters
  • Ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van een dekkend aanbod
  • Ondersteunen en faciliteren bij het professionaliseren van de teams en docenten

Met een klein vast team, veel expertise en een groot netwerk, lukt het SWV VO Zuid-Utrecht om haar taak goed uit te voeren.

KV_Opdrachten_samenwerkingsverband-utrecht-zuid
Functie | Directeur Bestuurder

De functie van de directeur bestuurder is gericht op de kwaliteit van het werk dat verricht wordt voor de leerling en op de kwaliteit van het netwerk als geheel als maatschappelijke omgeving voor de leerling, ouders, school en zorg. Dat vergt geen doorsnee bestuurder maar meer een passionele lobbyist met een goed bestuurlijk gevoel.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Lobbyist met passie voor de leerling

Wij zijn op zoek naar die lobbyist met passie voor de leerling die ertoe doet. De onderwijs vakman of -vrouw die slim is, het spel snapt en er vol durft in te gaan zonder op tenen te staan. Een directeur bestuurder die flexibel is in stijl om doelen te bereiken en dat liever samen doet dan alleen. Die het fijn vindt om zich transparant te verantwoorden in heldere cijfers. Iemand waarmee het prettig is te werken en voor wie deuren opengaan.

Kortom een mens waar je blij van wordt. Onderwijservaring is wel heel mooi meegenomen en een academische achtergrond ook. 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.