Strategische bruggenbouwer

Delft
Organisatie |

Stichting BIM Loket

De organisatie van de Stichting BIM Loket is in 2015 ontstaan als uitvoeringsorganisatie van destijds de BouwInformatieRaad. Deze Raad is overgegaan in de Bouwdigitaliseringsraad, de BDR. In 2019 hebben 40 partijen hun handtekening gezet onder de Digideal voor de gebouwde omgeving, waardoor vele versnellingsprojecten en nieuwe ontwikkelingen zijn geïnitieerd. Dit alles heeft ook geresulteerd in de start van een omvangrijk DSGO programma om door digitale samenwerking sneller  de maatschappelijke opgave te realiseren. De BDR stimuleert de komende jaren de inzet van digitalisering in de Nederlandse ontwerp, bouw-, techniekketen en beheer en onderhoud (assetmanagement) langs drie lijnen:

 • Betere beschikbaarheid van data in de keten (de standaardisatie-functie, het BIM Loket)
 • Veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data door het ontwerp en de implementatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (het DSGO-programma)
 • Actieve stimulering van ontwikkeling en gebruik van nieuwe toepassingen (de aanjaagfunctie, samenwerking tussen digiGO programma en het BIM Loket).

Voor meer informatie over BIM loket en DSGO zie www.bimloket.nl en www.digigo.nu.

Het BIM Loket ondergaat de komende maanden een organisatiewijziging naar een nieuw bestuur, dat  zal gaan bestaan uit drie toezichthoudende bestuursleden vanuit de BDR en twee uitvoerende bestuurders; te weten de programmadirecteur van DSGO en de directeur van het BIM Loket. Recent is de directeur van het BIM Loket opgevolgd door een interim directeur en met de start van het nieuwe DSGO programma vormt dit de aanleiding tot een heroriëntatie op de governance en structuur. Doelstelling is hierbij om meer vanuit één organisatie te opereren en het financieel beheer en de projectadministratie te versterken. De IT-, communicatie- en secretariaatsfuncties ondersteunen de gehele organisatie. Het BIM Loket is een compacte organisatie van een tiental medewerkers, nu nog gehuisvest op de Bouwcampus van de Technische Universiteit Delft. Er wordt nauw samengewerkt in een netwerkorganisatie met enkele tientallen experts uit de sector in verschillende gremia.

Het zakelijk netwerk van het BIM Loket bestaat uit diverse samenwerkingspartners (o.a. de Bouwcampus, digiGO, de Bouw agenda, BTIC en kennisinstellingen) en wordt met name gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Schiphol, Bouwend Nederland, BNA, NLIngenieurs, Techniek Nederland en enkele gemeenten en provincies.

Functie | Directeur

De directeur BIM Loket is primair verantwoordelijk -samen met de programmadirecteur- voor het ontwikkelen en concretiseren, zichtbaar en voelbaar maken van digitaal samenwerken in de Ontwerp-, Bouw-, Techniekketen en Beheer en Onderhoud (assetmanagement). De directeur werkt samen met het bestuur aan het doelmatig samenwerken met alle partners in de bouwketen. Je bent intern en extern zichtbaar in het effectief participeren in de relevante netwerken. Iedereen in de keten snapt de noodzaak van standaardiseren en digitaliseren voor het versnellen van de uitvoering van de huidige bouwopgave, voor de kostprijs van de bouw, onderhoud en beheer en voor de samenwerking. Jij kunt als directeur met slimme verleiding er ook urgentie aan geven. In realisatie, vastgoedbeheer en -onderhoud.

Samen met de programmadirecteur en in overleg met het bestuur stelt de directeur de strategie op, maakt deze concreet door deze te vertalen naar een programmatische aanpak en bijbehorende begroting. Hierdoor wordt de aanjaagfunctie geconcretiseerd, worden er pilots opgezet en krijgt de samenwerking gestalte.  Op basis van een energieke, originele aanpak inspireer je de professionals in de organisatie en het netwerk om nieuwe vorm en inhoud aan de diensten en producten te geven.

Daarnaast verbind je als directeur het BIM Loket met stakeholders, partners en aanpalende organisaties om uiteindelijk effectief slimmer en sneller samen te bouwen en te beheren en zo bij te dragen aan onze maatschappelijke (bouw)opgave.

Strateeg Inspirerend Origineel Politiek-bestuurlijk-sensitief Zelfstarter Communicator Spin-in-het-web Initiator Bruggenbouwer Netwerker

Profiel

Je snapt de uitdaging een eenduidige gedigitaliseerde basis te leggen om vervolgens snelheid, creativiteit en bouwkracht de ruimte te geven. Jij hebt affiniteit met de digitale uitdaging, maar meer nog ook de inspiratiekracht om anderen mee te nemen om die aandacht er ook echt op te krijgen. Jij hebt de creativiteit om mensen die willen bouwen ook te verleiden om de basis (opnieuw) te standaardiseren. Voorbeelden kun je gemakkelijk en goed overbrengen. De materie simpel en begrijpelijk maken voor de bestuurders en tegelijk de professionals aanspreken om de (complexe) pilots succesvol uit te voeren. Futurelabs creëren, experience centers, de digitale wereld inzetten om alle betrokken ondernemingen erbij te krijgen. Kortom: jij!

 • Een academisch werk- en denkniveau (bijv. bedrijfskunde)
 • Ervaring met het leggen van duurzame relatie met stakeholders en concretisering van de strategie
 • Inzicht in grote lijnen en anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin de kansen verzilveren
 • In staat om binnen een complexe keten de verbindingen te leggen, samenwerken en verantwoordelijkheden delen en tot daadwerkelijk (ook financieel) commitment te komen
 • Nieuwsgierig van aard, communicatief zeer vaardig en blijvend gericht op persoonlijke ontwikkeling net als de ontwikkeling van de bouwketen als die van experts en boardrooms
 • Communicatief op inhoudelijk en bestuurlijk/managementniveau
Aanbod

Je bent per direct hartelijk welkom! Welkom op het best denkbare moment om dat te doen: met focus, een ambitieus digitaliseringsprogramma om echt het verschil in de sector te gaan maken. Als je houdt van maatschappelijke opgaven die echt complex zijn,  met een grote variëteit aan opdrachtgevers en opdrachtnemers en hun onderlinge relaties.  Het BIM Loket biedt:

 • Een mooie werkweek met een gemiddelde inzet van drie – vier dagen
 • Een veelzijdige en uitdagende functie binnen een innovatieve netwerkorganisatie, die de komende jaren echt het verschil gaat maken vooraan in de maatschappelijke opgave
 • Diverse ontwikkelmogelijkheden
 • Een goede bijbehorende beloning
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in maart 2022 af te ronden en rond april/mei te starten.
De selectiecommissie bestaat uit twee bestuursleden (waaronder de voorzitter) en daarna vindt er een klikgesprek plaats met de programmadirecteur van DSGO.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij jouw reactie zo snel mogelijk tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-22 698599) of Johannes Arets (06 – 10260480).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Uiteraard worden alle RIVM-richtlijnen in acht genomen tijdens deze rondes.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.