Vacature Airsoft Sport

Tactisch en verbindend leider

Geldermalsen
Organisatie |

De Nederlandse Airsoft Sportbond

De NABV kent een verenigingsrechtelijke structuur met een bestuur en een ledenraad. De ledenraad is als toezichthouder, verantwoordelijk voor de controle op het functioneren van het bestuur namens de leden. Zij stelt het door het bestuur voorgestelde jaarplan en begroting vast, toetst deze en benoemt de bestuurders. Binnen de NABV werken beroepskrachten en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze samen. De medewerkers van het verenigingsbureau staan onder leiding van een directeur die aangesteld is door het bestuur. Het verenigingsbureau voert de dagelijkse werkzaamheden uit in opdracht van het bestuur.

Het bestuur van de NABV bestaat uit vijf personen en draagt eindverantwoordelijkheid voor de NABV. Door de groei van de sport is de samenwerking tussen ledenraad, bestuur en bureau in transitie. Ieders rol en verantwoordelijkheid is helder en samen zijn de geledingen verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de sport.

Logo De Nederlandse Airsoft Sportbond
Functie | Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de leden, het functioneren van het verenigingsbureau en is (mede) verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Dit alles binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen alsook door de ledenraad vastgestelde budgettaire en reglementaire kaders.

De directeur is gericht op de volgende vijf hoofdtaken:

 • Bureau: als directeur van de NABV geef je leiding aan de verenigingsbureau (negen medewerkers), stimuleert groei en ontwikkeling door richting en verantwoordelijkheid te geven aan de medewerkers. De directeur is duidelijk in verwachtingen, maakt resultaten bespreekbaar en stelt middelen beschikbaar die nodig zijn om de beoogde doelen en resultaten te realiseren. Het resultaat is, dat je de organisatie in beweging houdt waardoor werknemers vrijheid en eigenaarschap ervaren die past bij hun positie als professional.
 • Beleid: je bent in samenspraak met het bestuur verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en hoofdverantwoordelijk voor de beleidsuitvoering binnen het vastgestelde budget, en voor de kwaliteit van dienstverlening aan de leden. Het meerjarenplan is een belangrijke leidraad voor de bond.
 • Budget: de directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en de begroting, het zorgdragen voor het budget en een gezond financieel beleid voor de airsoftbond.
 • Bestuur: de directeur vervult secretariële werkzaamheden voor het bestuur en zorgt voor een volledige, open en transparante informatievoorziening van en naar het bestuur.
 • Buitenwereld: de directeur is samen met het bestuur het gezicht van de NABV en kan de NABV vertegenwoordigen in de media. De directeur vertegenwoordigt de organisatie actief in relevante netwerken en op een effectief niveau. De NABV wordt daarmee sterk en zichtbaar gepositioneerd in het belang van de sport. Ook buiten de eigen sportsector, waardoor de belangen van de airsoftsport worden verzekerd. Daarbij gaat het om het onderhouden van de relaties met onder andere het Rijk, provincies en gemeenten en de politie.

De komende jaren kent een aantal heldere opgaven en uitdagingen voor de sport en hierin speelt de directeur een belangrijke rol. Zoals bijvoorbeeld: ontwikkelingen in de milieuwetgeving, ledenbinding, het waarborgen van legale en veilige sportbeoefening en het vinden van balans tussen lid-organisaties en leden.

Samenwerker Servicegericht  Verenigingservaring Denken&doen Communiceren Enthousiast Realiseerder Financieel onderlegd Belangenbehartiger Mensgericht-leider  Innovatief  Strateeg

 

Profiel | Hands on strateeg

De directeur van de NABV is een authentieke leider en beschikt over uitstekende management-skills. Door de erkenning van de Minister heeft de airsoftbond een belangrijke taak de sport op verantwoorde wijze te ontwikkelen. Het is belangrijk vanuit deze gedachte te opereren. De directeur is strategisch en tegelijkertijd een echte realiseerder en operationeel bezig. De directeur is actief in netwerken, met de lange termijn en tegelijkertijd een-op-een coachend op de werkvloer. Gericht op de ontwikkeling van  medewerkers en vrijwilligers en het succesvol laten zijn van anderen. Vanuit een heldere visie en met overtuigingskracht aan het werk gaan is belangrijk. Tegelijkertijd altijd open staan voor de ideeën en meningen van anderen.

De persoon die wij zoeken dient te beschikken over een hoge mate van politiek-bestuurlijke en organisatie sensitiviteit, en weet ook de vaart in de veranderingen en in de groei te houden. De directeur moet ongeduld voelen om vooruit te willen en tegelijkertijd respect hebben voor het verleden en begrip op kunnen brengen voor complexe besluitvormingsprocessen èn de bedoeling van de airsoftbond. Een perfect gevoel voor timing dus.

Kortom, wij zoeken een strategisch sterke directeur, authentiek, goed in communicatie en thuis is, of snel thuis raakt, in de wereld van deze sport en de sportsector. Een prachtige rol waarbij je samenwerkt met veel mensen die de sport een warm hart toe dragen. Een ultieme combinatie van denken en doen, sturen en loslaten, versnellen en vertragen.

De functie-eisen

 • Meerjarige leidinggevende ervaring behorend bij de verantwoordelijkheid van de positie
 • Vaardigheid om verschillende managementstijlen te hanteren om de juiste resultaten te bereiken. Overtuigend voorbeeldgedrag van een sterk besef van eigen moraliteit en verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een samenwerkende stijl waar ruimte wordt gecreëerd om tussen de verschillende belangen en meningen op te treden en aandacht te vragen en de moed om ‘lastige zaken’ aan de orde te stellen
 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring met organisatieveranderingsprocessen
 • Ervaring met complexe besluitvormingsprocessen binnen het publieke domein
 • Kennis en ervaring met de dynamiek binnen een vereniging/vrijwilligersorganisatie
 • Een energiek, pragmatisch en optimistisch karakter.
 • Communicatief vaardig en de wil anderen te laten schitteren
 • Ervaring in en zicht op actuele thema’s binnen de(ze) sport.
 • Affiniteit met belangenbehartiging
 • Een uitgesproken marktoriëntatie en weet welke wegen je moet bewandelen om deze kansen (direct) te benutten of ze te beïnvloeden.
Aanbod

Als directeur ga je fulltime aan de slag op het Nationaal Airsoft Centrum te Geldermalsen. Ook voor de Covid pandemie werd hier al hybride gewerkt.

 • Een op de functie en sector afgestemd salaris en arbeidsvoorwaardenpakket vergelijkbaar met schaal 14 CAO Sport.
 • Beschikking over een leaseauto.
 • Een dienstverband, we starten met een jaarcontract.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V. Samen met het bestuur zoeken we de beste kandidaat voor deze rol. Na een kennismaking met K+V volgen, bij geschiktheid, gespreksrondes bij de NABV met het bestuur en een afronding. De procedure is erop gericht om begin mei 2022 een nieuwe directeur te laten starten. Bij indiensttreding hoort een VOG verklaring en lidmaatschap van de vereniging.
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Geïnteresseerd | Ben jij de tactische leider?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren (uiterlijk 21 februari) door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner bij K+V (06 438 73 326). Roel begeleidt deze opdracht. Bel vooral om meer te weten te komen over deze rol en sport.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur
Vast dienstverband
fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.