Directeur

's-GRAVENHAGE
Organisatie |

Werkgeversservicepunt Den Haag (WSP)

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) is binnen de Haagse gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. SZW begeleidt mensen naar werk, biedt advies en voorzieningen en verstrekt tijdelijke financiële bijstand voor mensen met een laag inkomen. SZW helpt deze mensen in het zoeken naar een baan of maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk.

Den Haag streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt. Daartoe worden de krachten binnen de gemeentelijke organisatie gebundeld en worden de Haeghe Groep (HGR) en het Werkgeversservicepunt (WSP) geïntegreerd tot één Gemeentelijk Werkbedrijf (GWB) binnen SZW. Door het oprichten van één Gemeentelijk Werkbedrijf (circa 2.000 medewerkers) wordt eenduidige en centrale regie beoogd op zowel beleid en uitvoering van de Participatiewet alsmede de uitvoering en afbouw van de Wsw. Expertise, infrastructuur en netwerken van beide organisaties zullen beter benut worden en de verbinding met de rest van de uitvoering in het sociaal domein versterkt.

De werkgeversbenaderingen van de HGR en WSP zullen worden geïntegreerd en evenzo de op de kandidaat gerichte aanpakken van beide organisaties.

Gekozen is voor een zorgvuldige en geleidelijke aanpak. Per 1 januari j.l. is hiertoe binnen SZW een Tijdelijke Organisatie GWB ingericht. HGR en WSP zijn integraal ondergebracht in het GWB. In de overgangssituatie krijgen beide organisaties ruimte en tijd om met alle betrokkenen de transformatie te realiseren terwijl ‘de winkels gewoon open blijven’. Na de periode van maximaal twee jaar (eind 2019) volgt omzetting van de Tijdelijke Organisatie in een definitieve organisatie GWB binnen SZW.

Ten behoeve van de integratie is vorig jaar een verkenningsonderzoek uitgevoerd. Het hierop betrekking hebbende rapport waarin kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de nieuwe organisatie zijn beschreven is inmiddels vastgesteld en vormt dus ‘het spoorboekje’ voor de integratie.

KV_Opdrachten_Haeghe-groep
Functie | Directeur Gemeentelijk Werkbedrijf

De directeur van de Tijdelijke Werkorganisatie heeft als belangrijkste opdracht om de hierboven genoemde veranderopgave te realiseren. Als eindverantwoordelijke draagt u naast de algemene leiding van de organisatie met name de zorg voor een zorgvuldig en succesvol herstructureringsproces om de Haeghe Groep en WSP te integreren tot één Gemeentelijk Werkbedrijf. De integratie omvat zowel beleidsintegratie, integratie van processen en systemen als van organisatie- en managementstructuur.

Op strategisch niveau maakt u verbinding met de markt van werkgevers, opdrachtgevers en andere externe relaties en legt u de basis voor samenwerking en allianties. Intern en extern bent u het boegbeeld van de organisatie. U opereert op verschillende velden en niveaus als directeur, kan schakelen en vooral verbinden.

Een belangrijk aspect bij de integratie is het oog hebben voor de verschillen tussen beide organisaties HGR en WSP, die tot dusver altijd vanuit verschillende opdrachten – en daarmee ook verschillende paradigma’s, dienstverleningsmodellen en organisatieculturen – hebben geopereerd. Het is daarom van belang te investeren in de samenwerking tussen professionals van HGR en WSP, om elkaar én elkaars werk beter te leren kennen en waarderen. Vanuit de nieuw te ontwikkelen visie en strategie voor het GWB, werken de professionals toe naar één primair proces voor het GWB en naar nieuwe vormen van dienstverlening voor kandidaten en werkgevers.

Functieprofiel

  • Ruime leidinggevende ervaring met een grootschalige uitvoeringsorganisatie op het snijvlak van de publieke en private sector.
  • Ruime ervaring met de implementatie van complexe fusietrajecten en reorganisaties in de publieke sector.
  • Aantoonbare affiniteit en/of ervaring met de brede dienstverlening op het gebied van sociaal werkgeverschap; bijvoorbeeld met een sw-bedrijf of een sociale dienst als uitvoerder van de Participatiewet.
  • Academisch denk- en werkniveau.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken wij kandidaten die enerzijds de visiedriveenergie en daadkracht hebben om een dergelijke complexe veranderopdracht in het gemeentelijk domein binnen de gestelde kaders te realiseren en die, juist vanwege deze specifieke omgeving, tevens beschikken over inlevingsvermogenoprechte interesse in mensen en hun drijfveren, (politiek-bestuurlijke) sensitiviteit en een oorspronkelijke manier van werken.

Andere belangrijke persoonlijke kwaliteiten zijn:

  • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
  • Integer, transparant en koersvast
  • (Ver-)verbindend en boeiend vermogen
  • Schakelvermogen tussen visie, strategie en operatie
  • Koersvast met respect voor (inter-)persoonlijke belangen
  • Communicatief en netwerkvaardig
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Directeur Gemeentelijk Werkbedrijf

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.