Directeur Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)

Mensgericht leider met daadkracht
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Regio Gooi en Vechtstreek

De regio Gooi en Vechtstreek is uniek gelegen tussen de grote steden in de Randstad. Het is een prachtige regio en de kwaliteit van de leefomgeving is groot. De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren hebben een aantal uitvoeringstaken ondergebracht in de gezamenlijke organisatie Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast werken gemeenten ook samen op beleidsmatig vlak, met verschillende opgaven in het sociaal en fysiek domein. De resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) van de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) uit de Regio Gooi en Vechtstreek, inmiddels 65 jaar actief, wordt nu vanuit vier verschillende locaties bediend voor de zeven gemeenten.
De missie van GAD is om samen met inwoners en gemeenten in Gooi en Vechtstreek te werken aan schone en toekomstbestendige inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dat de wereld van afval volop in beweging is, is bekend. Afvalscheiding en het verwerken van grondstoffen staan aan de basis van een circulaire economie. Dit brengt een andere manier van denken en werken met zich mee. Grondstoffen en de wijze waarop grondstoffen hoogwaardig verwerkt kunnen worden, zijn steeds belangrijker in het behalen van de landelijke en Europese doelstellingen. Op dit gebied is er voor de GAD nog volop winst te behalen, de duurzaamheidsambities zijn hoog!
De prioriteiten liggen vooraleerst bij de al lopende trajecten en veranderopgaven, met als thema’s primaire processen, de bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling. De directeur GAD volgt de interim directeur op. Dit is een mooi moment om de organisatie met ambitie en focus verder door te ontwikkelen, samen met alle gepassioneerde medewerkers.

Functie

Directeur Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)

Wat ga je doen?
Als directeur GAD geef je integraal leiding samen met twee teammanagers -en ondersteund door staf- aan zowel de afdeling uitvoering als bedrijfsvoering (ongeveer 125 medewerkers). Zij zijn werkzaam bij Overlaad- en Scheidingsstations, Inzameling, Planning, Bedrijfsbureau, Communicatie en Klantcontactcentrum, Coaching Toezicht en Handhaving en een Projectteam OVC.
Je ontwikkelt een visie op bedrijfsvoering en je zorgt voor een goede uitvoering en realisatie van de ontwikkelopgaves van de teams. De organisatie wil in control zijn en blijven en zet in op de verdere professionalisering van de ontwikkelagenda. De GAD vervult hierin een belangrijke, adviserende en ondersteunende rol richting gemeenten. Als directeur snap je hoe je je positioneert in het politieke speelveld. Vanuit een bedrijfseconomische invalshoek optimaliseer je de samenwerking tussen de verschillende ondersteunende vakdisciplines en organisatieonderdelen. Je draagt een competentiegericht HR-beleid uit waarmee de Regio als werkgever niet alleen een aantrekkelijke, maar ook een flexibele en ontwikkelgerichte werkomgeving aan medewerkers biedt, waar afspraken worden nagekomen.

De GAD staat voor een aantal opgaven:

 • Het maken van keuzes in het accommodatiebeleid (nu werkzaam vanuit 4 vestigingen).
 • Data gedreven werken zodat het primaire proces (uren, inzet, routeplanning, fysieke en werkbelasting) in kaart wordt gebracht en hierin blijven innoveren.
 • Duurzame inzetbaarheid: rust brengen, aandacht hebben en houden voor elkaar met waardering. Trotse, vitale werknemers die respect voor elkaar hebben.
 • Adequate bedrijfsvoering, grip houden op kostenontwikkeling en goed contractmanagement.
 • Fundamentele keuzes met betrekking tot het leveren van de juiste dienstverlening aan de inwoners tegen de juiste kosten.
 • De relaties met de gemeenten verdiepen zodat er meer begrip en draagvlak ontstaat.
Daadkracht Verbinder Ambitieus Bruggenbouwer Besluitvaardig Analytisch Empathisch Overtuigingskracht Initiatiefrijk Hands-on Creatief Inlevingsvermogen Omgevingssensitief

Profiel

Verbindend en bouwer

 • HBO+ werk- en denkniveau met bijvoorbeeld een bedrijfskundig of logistiek profiel.
 • Je beschikt over ruime managementervaring in een dynamische, veranderende omgeving in operations, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening of in het fysieke domein. Je bent in staat om vanuit een visie strategische keuzes te vertalen naar tactisch en operationeel niveau.
 • Je hebt kennis van overheidsfinanciën.
 • Je hebt politiek bestuurlijke sensitiviteit.
 • Verbindend leiderschap, creativiteit en innovatief denkvermogen passen bij jou.
 • Ervaring in de afvalbranche is geen must – wel een pre.

Aanbod

Een veelzijdige, eindverantwoordelijke functie

Je krijgt een veelzijdige, eindverantwoordelijke functie bij de GAD, onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, het samenwerkingsverband van zeven gemeenten. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval voor 115.000 huishouden. En richt zich op verduurzaming van haar bedrijfsvoering en het realiseren van een efficiëntere inzameling.

Een brutosalaris van maximaal € 8.023, – bruto op basis van 36 uur (maximaal schaal 14). Een IKB-budget van 17,05%, een pensioenregeling bij ABP. Je start op basis van een jaarcontract met de intentie om deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.

Procedure

Op 20 juni zijn de gesprekken met twee commissies op kantoor van de GAD in Bussum. Op 24 juni is er ruimte voor een additioneel verdiepend gesprek. Er worden referenties gecheckt en het is de bedoeling om de procedure voor 1 juli succesvol af te ronden.
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure (na 1 juli).

Geïnteresseerd

Ben jij de juiste kandidaat met ambitie? Dan zien we graag je reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 4 juni 2024 bij solliciteer direct je CV en motivatie te uploaden. Micha van Aart (06-4639 0312) begeleidt deze procedure, bel haar als je meer informatie wenst.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.