Met focus verbinden en realiseren

Amstelveen
Organisatie |

Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB)

Wil je werken in een sportieve omgeving aan de prachtige Bosbaan in Amstelveen waar topprestaties en werkplezier samen komen onder één dak? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB).

Vandaag de dag zijn er 123 roeiverenigingen met ruim 40.000 roeiers bij de KNRB aangesloten. De KNRB is een gezonde sportorganisatie en verbindt, vernieuwt en vertegenwoordigt de roeisport in al haar verschijningsvormen. Hiermee is de roeibond hét overkoepelend orgaan van de roeisport in Nederland. De KNRB richt zich op verenigingen, commerciële partners, toproeiers en recreatieve roeiers. Steeds meer mensen van alle leeftijden ontdekken de roeisport en onze toproeiers behoren tot de wereldtop. Op de Olympische Spelen in Tokyo werden vijf medailles gewonnen door de Nederlandse roeiers.

De ambitie van de KNRB is om haar impact op de sport te vergroten en tevens de waarde voor de maatschappij door een grotere omvang, het beste te presteren en zich vooruitstrevend te ontwikkelen als moderne vereniging. De kernwaarden van de KNRB zijn: eerlijkheid, integriteit, teamwork, inclusiviteit, innovatie en milieubewustzijn. De visiepunten en thema’s voor de komende jaren zijn door het bestuur vastgesteld en vragen om verdere uitwerking in een meerjarenplan 2022+ ter goedkeuring van de Algemene Vergadering.

De KNRB zoekt een algemeen directeur die de komende jaren zorgt voor verbinding en executie.

Functie | Directeur

Een verbindend leider met executiekracht

De directeur is eindverantwoordelijk voor de bondsorganisatie en legt verantwoording af aan het bondsbestuur en is voorzitter van het Management Team (MT). Je bent het boegbeeld van de bondsorganisatie en trekt hierbij op met het bondsbestuur en MT om de ambities met elkaar waar te maken. Je bent een inspirerende directeur die de organisatie als team optimaal laat functioneren. Je handelt met oog voor gezamenlijke belangen en je bezit sterke communicatieve -en verbindende vaardigheden. Als ondernemende professional werk je samen met tal van commissies, wedstrijdorganisaties, (top)sportcollega’s, en sta je ook actief in contact met andere collega-sportbonden, NOC*NSF en aanverwante stakeholders.

De uitdagingen voor de komende jaren zijn gericht op het finaliseren van het meerjarenplan en het waarmaken van deze geformuleerde ambities en doelstellingen. Zo liggen er uitdagingen op sponsorgebied en op het gebied van nieuwe lidmaatschapsvormen. Hierin heb je een voortrekkersrol. Daarnaast zorg je voor een goede werksfeer en een efficiënte organisatie op het bureau aan de Bosbaan.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het leiding geven aan het bondsteam (een twaalftal medewerkers) waaronder het aansturen van het Management Team. Dit laatste omvat ook het scheppen van de randvoorwaarden zodat het MT als team opereert. Het MT bestaat uit de technisch directeur, manager sportparticipatie, financieel manager en teamleider sponsoring / communicatie).
 • Het verder ontwikkelen van de bureauorganisatie waardoor het initiatief voor het handelen meer bij het bureau en minder bij het bestuur komt te liggen (‘bestuur op afstand’) en daarbij focus aanbrengen op de zaken die het meeste impact hebben op het Nederlandse roeien.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleidsplan van de roeibond (meerjarenplan 2022+), het licentiesysteem (met name de instructeurs, algemene en fan-licenties) en het in ontwikkeling zijnde ICT-systeem door FOYS (fase 3). Over de werkzaamheden en voortgang rapporteer je open en transparant aan het bestuur.
 • Zorgen voor de opstelling van de begroting, het jaarplan, de afrekening en het jaarverslag zoals vereist binnen de beleidscyclus van de roeibond. Het (doen) uitvoeren van het jaarplan en het bewaken van de begroting en het zo nodig bijsturen. Het voorbereiden van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, alsmede het uitvoeren van de daar genomen besluiten.
 • Aanjagen van speerpunten, zoals bijvoorbeeld een veilig sportklimaat, inclusiviteit, coastal rowing en de aanwas van junioren en het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen o.a. door het ontwikkelen van netwerken met marktorganisaties die de positie van de roeibond kunnen versterken (w.o. sponsors).
 • Het managen en onderhouden van (internationale) relaties met stakeholders binnen de sportwereld, zoals de FISA, NOC*NSF, Nederlandse Loterij, Topsport Amsterdam en het ministerie van VWS.

Communicatief Initiatiefrijk Sturend Doelgericht Strateeg Relaties opbouwen Service gericht Delegerend leidinggeven Plezierig&Stevig Realiseren Politiek Bestuurlijk-sensitief

Profiel | Wie zoeken wij?

Ben jij een positief en gedreven boegbeeld met verbindende kwaliteiten en resultaatgericht?

 • Je hebt leidinggevende ervaring als (eind)verantwoordelijke in een (commerciële) organisatie.
 • Je hebt een enthousiasmerende werking op je omgeving, bent ondernemend en pro actief en draagt de waarden van de roeibond op natuurlijke wijze uit.
 • Je hebt affiniteit met de sportwereld en bent thuis in de moderne verenigingswereld. Je hebt ervaring in en gevoel voor de (internationale) bestuurlijke context.
 • Je beschikt over goede financiële kennis en bent bekend met de werkwijze van overheden (o.a. subsidies).
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
Aanbod
 • Een prachtige rol in het hart van de roeisport in Nederland in een gezonde organisatie die zich verder ontwikkelt naar een moderne vereniging.
 • Een bijzonder sportieve omgeving en prachtige werkplek op het Olympisch Trainingscentrum in Amstelveen.
 • Een roeigemeenschap waar verenigingen, leden, vrijwilligers, medewerkers en liefhebbers trouw, kritisch en enthousiast zijn.
 • Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie en werkervaring, op basis van de CAO Sport. We starten met een contract voor een jaar.
 • Een uitdagende fulltime functie met vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Flexibele werktijden en gedeeltelijke thuiswerkmogelijkheden.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en start met een kennismaking in Veenendaal of digitaal. Hierna volgen bij geschiktheid een drietal rondes met het bestuur en de medewerkers. We willen de procedure graag eind januari afronden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren, uiterlijk 12 januari door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner K+V (06 438 73 326). Roel begeleidt deze opdracht. Bel gerust om te sparren over deze mooie rol in de sport.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.