K+V werving selectie interim management

Sensitief, communicatief, natuurlijk gezag

Oosten van het land
Organisatie |

Maatschappelijke organisatie (Welzijn)

Een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening en bevordert de actieve deelname aan de samenleving van kinderen, jongeren, volwassenen en vrijwilligers. Ontwikkelt zelfregie en sociale cohesie. Daarmee voorkomt zij voor de opdrachtgevers -gemeenten, particuliere bedrijven, woningcorporaties, fondsen en onderwijsinstellingen- zwaardere zorg, veiligheidslast en armoedelast. De welzijnsmarkt is de afgelopen jaren flink door elkaar geschud. Gewend om als enige aanbieder in de markt opereren, werd de organisatie geconfronteerd  met een marktomslag naar  meerdere aanbieders. Om te overleven was het noodzakelijk om de organisatie flexibeler en effectiever te maken. De afgelopen jaren is de organisatie structuur gewijzigd, is er flink gesneden in management en staf en heeft relatiemanagement zijn intrede gedaan. De organisatie staat er  financieel en technisch goed voor. Echter de markt staat niet stil en al de wijzigingen hebben veel van het personeel gevraagd.

Functie | Interim Directeur

Opdracht

Het betreft hier een overbruggingsopdracht met als speerpunten:

  1. Het ontwikkelen van veiligheid en vertrouwen; door aandacht te geven, te horen en zien wat er speelt en wat men vraagt. De interim directeur stuurt het proces gericht op het in hun kracht zetten van medewerkers en is in contact met de medewerkers.
  2. Stakeholders management; het behouden en verbeteren van de vele goede en nog te ontwikkelen relaties met betrekking tot aanbestedingen die dit jaar komen.
  3. Bedrijfsvoering
  4. Sparringpartner en adviseur zijn met de Raad van Toezicht.

Mens en procesgericht Communicatief en natuurlijk leider

Profiel
  • Eindverantwoordelijk en succesvolle ervaring als directeur/bestuurder aan een welzijnsorganisatie.
  • Kennis en ervaring met het aangaan en onderhouden van relaties met diverse stakeholders zoals gemeenten, particuliere bedrijven, woningcorporaties, fondsen en onderwijsinstellingen.
  • Expertise op het gebied van strategie- en netwerkvorming, cultuur en leiderschap, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
  • Sensitief, Ondernemend, actief, Stuwend en regisserend.

Beschikbaarheid: Per 1 juni beschikbaar voor minimaal 3 dagen per week.
Duur opdracht: minimaal tot 1 oktober 2019.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk maandag 6 mei te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06 513 101 78 ). Frank begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Interim Directeur
Interim
Minimaal 24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.