Werken bij het best bewaarde geheim van Roermond!

Roermond
Organisatie |

Swalm en Roer

Montessoribasisschool Roermond is een geweldige school, waar ieder kind van harte welkom is. Verschillen en eigenheid zijn uitgangspunten. Door de zorg voor elkaar en voor de omgeving, belangrijke uitgangspunten van het montessorionderwijs, leren kinderen samenleven. Montessori Roermond is onderdeel van de onderwijsstichting Swalm & Roer. Zij is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs: 22 basisscholen en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs.

Binnen Montessoribasisschool Roermond staat een team klaar met gepassioneerde medewerkers die over het algemeen al een lange tijd aan de school verbonden zijn en die zich daar heel erg thuis voelen. De groeiende school is gewild en kinderen, ouders en medewerkers voelen zich er thuis. Het team wil in een open, communicatieve sfeer met wederzijds respect en vertrouwen, kwalitatief goed Montessorionderwijs verzorgen. De afgelopen jaren is het team vernieuwend bezig geweest. Er is nu een periode aangekomen van bestendigen en rust creëren binnen de school. Samen trots zijn op de stappen die gezet zijn. Een interim directeur heeft weleens gezegd: “Dit is het best bewaarde geheim van Roermond!” En op deze mooie plek is nu een plek vrijgekomen voor jou als directeur!

Functie | Directeur Montessoribasisschool Roermond

Als directeur geef je sturing aan het team, ben je eindverantwoordelijk en leg je die verantwoording af aan het College van Bestuur van Swalm & Roer, maar meer nog leg je verantwoording af aan de kinderen en aan de ouders/verzorgers. Samen met het team zorg je voor de eigen warme sfeer van welkom. Open, transparant en zichtbaar. Met goede verbindingen tussen de verschillende bouwen en ruimte voor het inzetten van het talent wat er al aanwezig is binnen de school. Want talent ga je zeker terugzien op deze school!

Uitdagingen voor jou als directeur zijn vraagstukken aanpakken rondom pedagogisch klimaat, rekenonderwijs, verbinding maken met team, leerlingen en ouders en vraagstukken rondom de groei van de school. Denk hierbij aan het gebouw, inzetten van personeel en de groepsgrootte. Samen met je team zet je de ingezette ontwikkeling voort naar kwalitatief goed Montessorionderwijs. Daarbij zoek je actief de samenwerking op met onder andere de BSO van Korein die gebruikmaakt van de school als locatie. Daarnaast zorg je dat je buiten de school de juiste samenwerkingen en verbindingen aangaat. Je verstevigt en draagt de visie van de school uit, binnen Swalm & Roer en daarbuiten met alle samenwerkingspartners.

Binnen Swalm & Roer wordt gewerkt met de volgende omschrijving voor leidinggeven:

Leidinggeven bij Swalm & Roer is vanuit een voorbeeldrol leidinggeven aan talentontwikkeling van kinderen en medewerkers. De directeur is een authentiek leider die mensen inspireert, motiveert, kennis en ontwikkelingen verbindt en tegenstellingen overbrugt. De directeur is een maatschappelijk ondernemer. Hij/zij werkt vanuit visie en vertaalt deze met zijn team in een heldere ambitie. Hij/zij behaalt meetbare en merkbare resultaten en legt hierover transparant verantwoording af. Als onderwijskundig leider geeft de directeur ruimte, maar grijpt in waar dat nodig is. De directeur staat voor de eigen school, maar houdt altijd oog voor het collectieve belang. De directeur maakt deel uit van het directeurenoverleg waarin wordt samengewerkt tussen de scholen via kennisdeling, netwerken en sparring. Van de directeur wordt een actieve houding gevraagd om elkaar sterker te maken. De directeur heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het College van Bestuur, vastgelegd in het managementstatuut en opereert binnen vastgestelde kaders van de stichting.

Zichtbaar Empathisch Energiek Coachen Daadkrachtig Montessoriaan Besluitvaardig Sturen Inspirerend Probleemoplossend Positief
Profiel

Balans tussen coachen en sturen
Je maakt de verbinding door te werken vanuit waarden. Daarbij staat het gedachtegoed van het Montessorionderwijs centraal. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren en legt uit waarom, zichtbaar naar je gehele omgeving, zodat draagvlak ontstaat. Met trots draag je intern en extern uit waar de school voor staat en bestendig je alle mooie ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Je zorgt steeds voor een mooie balans tussen coachen en sturen.

Bevlogen en zichtbaar
Jij bent de directeur die bij de poort staat. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij jou terecht. Je bent niet alleen zichtbaar op school, maar ook in de samenwerkingen intern en extern ben jij er. Je bent bevlogen, maar ook op zoek naar de talenten en drijfveren van anderen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander, staat open voor nieuwe initiatieven, volgt het tempo van het team, herkent de kwaliteiten en geeft ruimte om te groeien. In vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk gestelde kaders. Je stimuleert anderen om verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeenschappelijk belang en persoonoverstijgend te werken. Je bent koersvast en houdt mensen aan hun afspraken, maar bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol.

Wat breng je mee?

We zijn op zoek naar een sterke en empathische persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan. Iemand die zelf verantwoordelijkheid draagt maar ook anderen hierop durft aan te spreken. Je omarmt het Montessori-gedachtegoed, kent dit en bent in staat dit snel verder eigen te maken. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld en ben je een goede netwerker. Je ziet kansen en weet deze te benutten, omdat je vanuit nieuwsgierigheid altijd weet wat er intern en extern speelt. We zoeken een leider met een onderwijskundige/pedagogische achtergrond, die ook zelf blijft ontwikkelen.

Aanbod | Warm hart voor het Montessorionderwijs?

Werken bij Montessoribasisschool Roermond betekent je inzetten voor optimale groei en bloei van de kinderen die hier naar school gaan. Een baan waar je echt iets kan betekenen! Je komt in een bevlogen en betrokken organisatie in een rol met veel afwisseling én ruimte voor groei. Voor jezelf, collega’s én de kinderen. Een dynamische werkomgeving waar je wordt gewaardeerd om jouw expertise. De functie is ingeschaald in salarisschaal 12 van de CAO-PO.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op woensdag 15 maart. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.
Slow op maandag 20 maart. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.
Show op dinsdag 28 maart. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. De bedoeling is om de procedure voor 1 april af te ronden.

Geïnteresseerd

Herken jij je in het profiel? We leren je graag kennen. Want jouw talent telt! Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Dat bespreken we graag. Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 9 maart tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk is Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Directeur Montessoribasisschool Roermond
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.