ondernemende directeur met hart voor de zaak

Nieuwegein
Organisatie |

MOvactor

MOvactor is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Nieuwegein, die met bewoners(organisaties) en professionele partners werkt aan een sociale omgeving die toekomst heeft. MOvactor werkt vanuit de overtuiging dat iedere bewoner – jong en oud – iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. Om de leefbaarheid in buurten en wijken te vergroten, biedt MOvactor diensten op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie en ontwikkeling. MOvactor heeft een uitgebreid netwerk van bewoners, activiteiten en locaties in de wijken en creëert een veilige en warme omgeving waar iedereen zich welkom voelt.

MOvactor bestaat uit een klein kernteam (ca. 20 medewerkers) dat zich richt op basisdiensten ten behoeve van het sociaal cultureel opbouwwerk, kinder- en jongerenwerk. Daarnaast biedt MOvactor specifieke diensten gericht op inwoners met een kwetsbaarheid (recreatieve en sociaaljuridische dienstverlening) en exploitatie van vier buurtpleinen (maatschappelijk vastgoed). De staftaken zijn grotendeels uitbesteed. De organisatie kent een ‘informele werkcultuur’. Zie voor meer informatie: www.movactor.nl.

De gemeente Nieuwegein heeft recentelijk een meerjaren opgave 2020-2024 opgesteld, die de basis vormt voor een meerjaren opdracht aan MOvactor. Actuele kansen en uitdagingen hierbij zijn:

 • Het aantal zelfstandig wonende ouderen neemt toe. De toenemende vraag vanuit deze doelgroep vereist zorg, aandacht en passende activiteiten en diensten dicht bij huis. Om in hun behoeften te voorzien wordt in samenspel met zorgaanbieders van dagbesteding een programma recreatieve dagbesteding aangeboden in de wijk. Een eerste pilot is in ontwikkeling. De gemeente verwacht dat er 800 ouderen gebruik van zullen gaan maken in de komende vier jaren;
 • We willen het jongeren- en kinderwerk nog meer op de kaart zetten, waarbij de nadruk ligt op jongerenparticipatie. Het samenspel en de verbinding met de gemeente en andere partners als het gaat om veiligheidsvraagstukken vraagt ook aandacht;
 • Het exploiteren van de buurtpleinen willen we meer door inwoners uit de wijk laten plaatsvinden. Onze rol verandert van beherend naar Deze overgang is nog niet afgerond;
 • Samen met maatschappelijke organisaties het samenspel tussen professionals in de wijk zodanig vormgeven dat dit effectief is en bewoners ‘gezichten en namen’ kennen.
Functie | Directeur

Als directeur draag je zorg voor de dagelijkse leiding van de organisatie, onder eindverantwoordelijkheid van een toezichthoudend bestuur dat een groot deel van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden heeft gedelegeerd aan de directeur.

Je bent het boegbeeld van de organisatie. Zichtbaar en transparant, open en toegankelijk, iemand die snel een relevant en duurzaam netwerken opbouwt en gericht is op samenwerking. Daadkrachtig, resultaatgericht en verbindend met gevoel voor de markt. Daarnaast ben je benaderbaar en toegankelijk. Het is van belang dat je zowel onderdeel bent van de organisatie, bestuurlijk kan opereren en in staat bent op alle niveaus open en helder te communiceren. Tenslotte hecht je aan en organiseer je medezeggenschap, zowel intern als extern en heb je de kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel staan.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Een bevlogen en verbindende directeur

We zoeken:

 • Een bevlogen en verbindende directeur die hart heeft voor de belangen van de doelgroep en producten, visie ontwikkelt en sterke betrokkenheid voelt bij de (leefbaarheid in) de wijken / de gemeente.
 • Een vernieuwende directeur die beseft wat de huidige tijdgeest vraagt van een dienstverlenende organisatie. Iemand die een open mind heeft ten opzichte van de veranderingen in de maatschappij en daar op een adequate en flexibele manier op anticipeert .
 • Een inspirerende leidinggevende die mensen meekrijgt, vertrouwen geeft en door voorbeeldgedrag medewerkers meeneemt in nieuwe ontwikkelingen, zowel op inhoud als op gedrag. En die medewerkers ondersteunt in hun ontwikkeltraject en in staat is de medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten.

Je beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Kennis van en visie op de ontwikkelingen binnen de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de specifieke doelgroepen daarbinnen
 • Affiniteit ten aanzien van bedrijfsvoering en financiën
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
Aanbod | een inspirerende werkomgeving

MOvactor biedt een inspirerende werkomgeving. De activiteiten bieden ruimte voor zowel organisatorische als persoonlijke ontwikkeling. Het betreft een functie voor gemiddeld vier dagen per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten.

Procedure | Reageren voor maandag 8 februari

De procedure is gericht op benoeming eind februari / begin maart en start begin april. De reactietermijn sluit op maandag 8 februari. Oriënterende gesprekken met K+V zijn gepland op maandag 15 februari en dinsdagochtend 16 februari. Gesprekken met MOvactor vinden plaats op vrijdag 19 februari en vrijdag 26 februari. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd | Ben jij de Directeur die MOvactor zoekt?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan snel – maar uiterlijk tot maandag 8 februari – door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Michiel van Wessem (06 5200 8834).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.