K+V werving selectie interim management

Overtuigend boegbeeld en nieuwsgierige leider

Amsterdam
Organisatie |

NVRG

De NVRG  is de beroepsvereniging en het kwaliteitsregister voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

De NVRG is ervan overtuigd dat psychische gezondheid onlosmakelijk verbonden is met de sociale, relationele en culturele context waarbinnen mensen leven en dat deze context een cruciale rol speelt bij de hulpverlening. De NVRG streeft dan ook naar een brede toegankelijkheid van de systeemtherapeutische aanpak binnen de zorg- en welzijnssector, uitgevoerd door professionals geregistreerd in het kwaliteitsregister van de NVRG. Dit doet zij door verspreiding van het systemische gedachtegoed en door zich sterk te maken voor erkenning van het vakgebied en vergoeding van systeemtherapie.

De NVRG heeft een verenigingsstructuur. Als directeur werk je met een bestuur op afstand. De meeste taken van het bestuur zijn gedelegeerd aan de directeur. Je werkt nauw samen met de verschillend adviescommissies die bestaan uit actieve leden van de vereniging. In Amsterdam zetelt het zelfstandig werkend verenigingsbureau met 6 medewerkers (parttime). De NVRG is een dynamische en groeiende vereniging met op dit moment rond de 2.200 leden.

De NVRG

 • bewaakt de kwaliteit van de opleiding en nascholing van systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers;
 • bevordert het systemisch denken en handelen binnen een brede maatschappelijke context;
 • organiseert congressen, studiedagen en workshops;
 • stimuleert theorievorming en wetenschappelijk onderzoek en publicaties over systeemtherapie;
 • geeft het tijdschrift Systeemtherapie uit;
 • biedt een netwerk voor contact met vakgenoten via verenigingsactiviteiten en social media;
 • behartigt de belangen van haar leden als beroepsgroep.
Functie | Directeur

De NVRG is met ingang van 1 januari 2020 op zoek naar een nieuwe directeur. De afgelopen zes jaar is de vereniging geprofessionaliseerd waardoor er nu een slagvaardige vereniging staat. De NVRG gaat een nieuwe fase in. Dit vraagt om een directeur die de opgebouwde relaties met de stakeholders voortzet en uitbouwt, zoals bijvoorbeeld met de politiek zowel landelijk als op gemeentelijk niveau.

Als directeur ben je eindverantwoordelijk (ook  financieel) en moet het bestuur op jou kunnen bouwen. De directeur heeft drie belangrijke rollen richting leden, bestuur, externen en bureau.

 • Verbinder. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de identiteit en de koers van de vereniging die wordt bepaald door de leden. Je weet wat er speelt binnen en buiten de vereniging en weet eenheid binnen verscheidenheid van de verschillende belangen te creëren.
 • Vertegenwoordiger van de NVRG. Als directeur vertegenwoordig jij de NVRG en zorg je dat de belangrijkste omgevingen weten wie jij bent en waar de vereniging voor staat. Vooral bij de politiek, binnen de zorg- en welzijnssector en alle andere voor de vereniging relevante partijen. De vereniging heeft de ambitie om haar wetenschappelijke activiteiten een nadere invulling te geven en contacten met universiteiten uit te bouwen.
 • Leidinggevende van en eindverantwoordelijk voor het bureau.

In deze rol als directeur zorg je dat de strategie wordt uitgevoerd en doelstellingen worden gehaald en waar nodig stuur je bij.  Daarbij houd je overzicht over de resultaten, stimuleer en inspireer je de medewerkers van het bureau en de leden van de adviescommissies en zorg je voor (creatieve) nieuwe invalshoeken en kansen.

De medewerkers van de organisatie zijn zeer verbonden met het werk en de doelgroep, de organisatie is stabiel en financieel gezond. Het DNA van de vereniging zorgt dat er altijd forse uitdagingen liggen op het gebied van identiteit en positionering. Hier ligt constant de focus op zodat de vereniging proactief kan inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de juiste toegevoegde waarde kan leveren aan de leden en haar stakeholders. Hiervoor zijn de volgende speerpunten geformuleerd voor de komende jaren.

 • Profilering en Positionering: Brede maatschappelijke bekendheid van het systemisch gedachtegoed en de meerwaarde van systeemtherapie.
 • Belangenbehartiging: Behartigen van de belangen van de systeemtherapeut en de systeemtherapeutisch werker op politiek en beleidsniveau.
 • Kwaliteitsbewaking: Bewaking van de kwaliteit van de opleidingen en deskundigheidsbevordering van de leden zodat de NVRG wordt herkend en erkend als dé aanbieder in Nederland van systemische nascholing.
 • Wetenschap: Wetenschappelijk onderbouwing van de effectiviteit van systeemtherapie en verwerven en verspreiden van wetenschappelijk kennis over systeemtherapie.
 • Ledenwerving en ledenbinding: Groei van het aantal leden, met name systeemtherapeutisch werkers, behoud en hogere betrokkenheid van bestaande leden.
 • Diversiteit: Verjonging van het ledenbestand, aansluiting van systeemtherapeuten met een migratieachtergrond en intensivering van de aandacht voor diversiteitsvraagstukken.

Verbindend, communicatief, overtuigend, sensitief, proactief, zakelijk, creatief

Profiel

Overtuigend boegbeeld

Je draagt systeemtherapie een warm hart toe, je bent overtuigd van de kracht van systeemtherapie en weet dit zo uit te dragen dat anderen daar ook overtuigd van raken. Daarbij ben je sensitief, sta je open voor de ander met het besef dat resultaat belangrijk is. Je bent hierbij zichtbaar, transparant en toonaangevend. Je durft daarbij besluiten te nemen en richting te geven en weet dit goed en duidelijk over te brengen. Intern binnen de organisatie, naar de leden toe en extern naar de politiek, de zorg- en welzijnssector en de belangrijke maatschappelijke spelers. Hierdoor geef je jezelf, de vereniging en de leden een onderscheidend vermogen. Daarnaast weet je de (social) media goed in te zetten ten behoeve van het gedachtegoed van de vereniging.

Jouw kennis, passie en geloof in systeemtherapie en de vereniging is duidelijk. Deze bevlogenheid breng je enthousiast over aan jouw omgeving. Dat maakt dat je welkom bent in relevante netwerken en samenwerkingen en wordt je gezien als de natuurlijke autoriteit en vanzelfsprekende sparringpartner, ook voor de medewerkers op het bureau.

Nieuwsgierige leider

Van nature ben je geïnteresseerd en heb je vertrouwen in de ander, jouw omgeving, de mensen om je heen-binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Daarbij zoek en breng jij de verbinding. Dit doe je door vragen te stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen met anderen te werken aan verdere verdieping. Dat doe je onder meer door open te staan en te delen, door zelf zichtbaar te zijn en anderen zichtbaar te maken. Zowel intern als extern weet je wat er speelt en welke consequenties dit heeft. Daardoor ben je in staat win/win situaties te creëren en kansen te benutten. Je blijft daarbij ook nieuwsgierig naar jezelf, wie ben ik ten opzichte van de ander?

Kennis & ervaring

 • Academisch niveau
 • Scherpe blik op – en ervaring met -financiën
 • Schakelkracht tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Ervaring met behartigen van verschillende belangen
 • Ervaring in een politiek sensitieve organisatie of complex speelveld
 • Kennis van de zorg- en welzijnssector is een pré
Aanbod

Een zelfstandige en afwisselende functie met impact en ruimte voor eigen initiatief voor 24-32 uur. Het fulltime salaris bedraagt maximaal € 6.188,– bruto per maand, conform carrièrepatroon schaal 70 CAO GGZ. Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring.  De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

 • Speed op maandag 14 oktober waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jou.
 • Slow op donderdag 17 oktober waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op maandag 28 oktober waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij een overtuigende en nieuwsgierige leider? Geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 7 oktober jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Frank Wolff, partner (06-1595 4079) en Martine van der Velpen, partner (06-5060 3351). Natuurlijk zijn Martine en Frank bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.