Waardig leider en samenwerkende bouwer

Herten, Roermond
Organisatie |

Stichting Swalm & Roer

Elke stap is een sprong vooruit

De Stapsteen is een openbare basisschool en werkt volgens drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Gelijkwaardigheid Op onze school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid Op onze school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting Op onze school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Visie

De Stapsteen is een openbare basisschool die heel bewust in beweging is en blijft. Heel recent hebben we met elkaar onze visie herijkt en een gedragen toekomstperspectief neergezet:

Op OBS de Stapsteen werken professionals in een op basis van visie ingerichte leeromgeving aan de passende ondersteuning van de leerlingen. Ons op zorgvuldige analyse van resultaten, observaties en kindgesprekken gebaseerd onderwijsaanbod, doet recht aan de verschillen tussen deze leerlingen en daagt hen uit om zich te ontwikkelen vanuit eigen krachten en talenten. Wij stimuleren hierbij een zelfstandige leerhouding en mede-eigenaarschap van het eigen leerproces. Expertise vanuit de omgeving van de school wordt ingezet om ons aanbod te versterken.

Vanuit onze visie steken wij in op een stevige voorbereiding van onze leerlingen op hun plekje in de maatschappij en stemmen ons aanbod af op wat zij daarvoor nodig hebben. Hierbij is specifiek aandacht voor de sociale en digitale vaardigheden van de leerlingen.

De Stapsteen is onderdeel van de onderwijs stichting Swalm & Roer. Zij is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs; 22 basisscholen en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs.

Functie | Directeur OBS de Stapsteen

Openbare basisschool De Stapsteen ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt in schooljaar 2021-2022 ongeveer 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen, 35 medewerkers in vaste dienst, een groot aantal vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard. Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in en naast het gebouw een voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

De school heeft gewerkt met een directeur en adjunct-directeur en werkt nu met een Managementteam. De inzet is om met meer democratisch leiderschap te gaan werken. Eigenaarschap van de professional, gebruik maken van het talent van iedereen en samenwerking in de teams. Helemaal passend bij de eigen kernwaarden gelijkwaardig, vrijheid en ontmoeting. Gelijkwaardig en gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. Op de Stapsteen ben je als collega  jezelf en mag je je eigen stem laten horen. Je bent zelfstandig en kritisch naar jezelf en naar je collega. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Op school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze professionele omgeving.

Als directeur wil jij hier aan bouwen. Kan jij de kaders geven waarbinnen dit kan ontwikkelen en kan jij de school laten groeien, stappen laten nemen in de volgende fase. Jij kunt daarnaast netwerken en faciliteren. De ouders laten participeren en de stichting Swalm & Roer laten meedoen om ook daarin samen sterker te worden.

Binnen Swalm & Roer wordt gewerkt met de volgende omschrijving voor leidinggeven:

Leidinggeven bij Swalm & Roer is vanuit een voorbeeldrol leidinggeven aan talentontwikkeling van kinderen en medewerkers. De directeur is een authentiek leider die mensen inspireert, motiveert, kennis en ontwikkelingen verbindt en tegenstellingen overbrugt. De directeur is een maatschappelijk ondernemer. Hij/zij werkt vanuit visie en vertaalt deze met zijn team in een heldere ambitie. Hij/zij behaalt meetbare en merkbare resultaten en legt hierover transparant verantwoording af. Als onderwijskundig leider geeft de directeur ruimte, maar grijpt in waar dat nodig is. De directeur staat voor de eigen school, maar houdt altijd oog voor het collectieve belang. De directeur maakt deel uit van het directeurenoverleg waarin wordt samengewerkt tussen de scholen via kennisdeling, netwerken en sparring. Van de directeur wordt een actieve houding gevraagd om elkaar sterker te maken. Swalm & Roer sluit aan bij de op wetenschappelijk onderzoek berustende vijf aspecten van effectief leiderschap zoals vastgelegd in de beroepsstandaard voor schoolleiders PO. De directeur heeft taken en bevoegdheden gemandateerd gekregen van het College van Bestuur, vastgelegd in het managementstatuut en opereert binnen vastgestelde kaders van de stichting.

 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Eerlijk Energiek Koersvast Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend Waardig

Profiel | Waardig leider en samenwerkende bouwer

Waardig leider

Jij bent er. Je ziet de ander, hebt aandacht en de goede vraag. Jij begrijpt dat aandacht, transparantie, er zijn, de basis is van goed leiderschap. Daarop kan jij de ander laten groeien en het team bouwen. De professionals aanspreken en de goede dingen met elkaar doen. Voor de kinderen. Jouw vaardigheden brengen stabiliteit en begrip voor elkaar. Je helpt kiezen en focus aan te brengen. Transparant, eerlijk, betrokken.

Samenwerkende bouwer

Een sterke grote school vraagt ook een bouwer. De Stapsteen is er met goede stappen gekomen maar het vergt ook een bouwer om door te bouwen. Een groot team vraagt leiderschap en slim delegeren. Het team vraagt eigenaarschap en verantwoordelijkheid en dat gaat niet vanzelf. Van hiërarchie naar eigenaarschap, van professional in de klas naar een professioneel team, vergt ook kunde. Dat is de bouwer die samen het sterke team bouwt.

Jij brengt natuurlijk de ervaring. Je bent zelf de professional die er is en staat. Onderwijskundig, didactisch en pedagogisch. Jij kan het, beschikt over de vaardigheden én je doet het altijd samen.

Aanbod | Voel jij je aangetrokken?

Wil jij je inzetten voor de kinderen en medewerkers van De Stapsteen? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken. Je salaris is afhankelijk van je ervaring en profiel, ingeschaald op basis van functieschaal 12 van de CAO PO.

Procedure | Eerst kort ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op maandag 20 juni. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.
Slowdate op donderdag 23 juni. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.
Showdate op woensdag 29 juni. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor 1 juli af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd en pas je bij deze mooie school? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 12 juni aanstaande onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur OBS de Stapsteen
0,8 – 1,0
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.