Inspirerende leider die samenhang omzet in samenwerking en integrale cliëntoplossingen

Laren
Organisatie |

Amaris Zorggroep

In de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland is Amaris Zorggroep (Amaris) een belangrijke speler in ouderenzorg. Met ca. 2.300 medewerkers wordt aan ruim 3.000 cliënten zorg en ondersteuning verleend. De omzet bedraagt ca. € 100 mio. Zorginhoudelijk positioneert Amaris zich als een integrale zorgaanbieder die alle vormen van zorg en dienstverlening voor ouderen wil aanbieden, van thuiszorg tot specialistische verpleging en revalidatie. Uitgangspunt is: ‘Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons’. Gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag hanteert Amaris als kernwaarden: respectvol – betrouwbaar – betrokken – professioneel gedreven.

Koers – In het strategisch beleidsplan stelt Amaris het duidelijk: wij vinden relaties belangrijker dan regels. De ruimte zit volgens Amaris in samenwerking met elkaar, in onderlinge verbinding: in ‘Wij-land’ en niet in eiland(en). Er is alleen een ‘Wij van Amaris’. Met de medewerkers is een werkwijze ontworpen vanuit de gedachte dat medewerkers zelf maximaal regie hebben over hun werkprocessen: Samen bouwen=Samen doen. Deze werkwijze wordt doorgevoerd in zowel de directe zorg als in de ondersteunende diensten.

Cliënt centraal – Amaris stelt de cliënt centraal en houdt graag de regie bij de cliënt en het omringende netwerk. Een goede relatie met haar cliënten is voor Amaris het allerbelangrijkst omdat kwaliteit van zorg enkel binnen die relatie tot stand komt. Dit devies geldt ook voor de ondersteunende diensten; ondersteuning waarbij de vraag wordt opgehaald bij de (interne) klant en de gewenste ondersteuning wordt gevonden binnen de verbinding, in dialoog en uitgaande van de klant. 

Ondersteunende diensten – Zorgteams, management en bestuur worden in beleid en uitvoering ondersteund door verschillende ondersteunende diensten. De disciplines HRM, Financiën & Control, Informatisering & Automatisering en Vastgoed & Facilitair kennen eigen teams, in totaal zo’n 90 medewerkers. De nieuwe functie van directeur Ondersteunende diensten markeert de transitie naar een integrale serviceorganisatie, waartoe deze zomer de eerste aanzetten worden gegeven.

Voor meer informatie klik verder op de link naar de website hieronder. Klik hier voor het jaarverslag 2018.

Functie | Directeur Ondersteunende Diensten

Als directeur ondersteunende diensten ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning vanuit de disciplines HRM,  Financiën & Control, Informatisering & Automatisering en Vastgoed & Facilitair. In deze nieuwe functie geef je echter vooral sturing en stuwing op een omslag in de wijze waarop de zorg en de lijn wordt ondersteund: integraal, samen en oplossing- en servicegericht.

Je maakt onderdeel uit van het MT van Amaris, samen met de bestuurder (voorzitter), de regiodirecteuren Gooi Noord, Gooi Zuid, Verpleeghuizen, Thuiszorg. Je legt verantwoording af aan de Bestuurder.

ContextDe zorg vraagt steeds meer samenhang, flexibele oplossingen en direct en cliëntgericht handelen. Dat vereist een innig en goed samenspel tussen lijn en staf. Daarom zet Amaris in op een kanteling van een afdelings-georiënteerde ondersteuning naar een procesgerichte integrale serviceorganisatie. Om deze ingrijpende ontwikkelslag te realiseren wordt een Directeur Ondersteunende Diensten aangesteld. Een nieuwe functie die de ondersteuning een evenwichtige positie in het MT geeft en de gewenste ontwikkeling kan stuwen en sturen naar het beoogde resultaat.

Deze zomer is een transitieteam gestart die vorm gaat geven aan deze nieuwe werkwijze en organisatie. Als eerste wordt  een serviceteam opgezet, dat met focus op het klantproces, de vraag ophaalt bij de klant (primair proces) en zorgt voor samenhangende oplossingen. Deze procesbenadering moet tevens stafmedewerkers uitdagen en stimuleren om in wisselende multidisciplinaire samenstellingen integraal te gaan werken.

OpdrachtAls de nieuwe en eerste directeur in deze positie, stuw en stuur je de beschreven transitie. Met elan, overtuiging en daadkracht begeleidt je deze ontwikkelreis en zorg je dat ondanks alle vernieuwingen en onzekerheid, de medewerkers van de ondersteunende diensten met vertrouwen en volle inzet deze vernieuwing aangaan en tot een succes maken. Als directeur zorg je voor heldere kaders (strategie en koers), natuurlijke samenhang (in processen en samenwerking) en toegevoegde waarde in de ondersteuning van de lijn (kwaliteit van dienstverlening). Vanuit overzicht en zonder over te nemen stuw je eigen initiatief en innovatie, door medewerkers uit te nodigen hun eigen expertise met een gezonde dosis overtuiging en enthousiasme in te zetten. Daarbij daag je medewerkers uit om vanuit eigen rollen en in directe verbinding met management en zorgteams van toegevoegde waarde te zijn voor de kwaliteit van zorg. Onvoldoende kwaliteit in vakmanschap of professioneel handelen maak je manifest en breng je op orde, waarbij wanneer nodig je directe interventies niet schuwt.

Als boegbeeld van een procesgerichte integrale serviceorganisatie laat je zien hoe je de dagelijkse dilemma’s die zich voordoen in de samenhang van zorg en ondersteuning, in samenspraak oppakt en behandelt, ook al levert dat niet altijd finale of volledige oplossingen. Dit leef je voor zowel in het MT als binnen je eigen verantwoordelijkheidsgebied, waardoor je de samenhang en samenwerking tussen de verschillende stafdisciplines stimuleert en verder brengt.

Inhoudelijk faciliteer je innovatie en vernieuwing binnen en vanuit de genoemde disciplines. Concrete dossiers daarbij zijn: arbeidsmarktvraagstukken, nieuwe technologie, nieuwbouw en het faciliteren van een toekomstgerichte zorgketen. Je zorgt ervoor dat die vertaald worden in gedragen oplossingen waardoor je nadrukkelijk bijdraagt aan het verder ontwikkelen van Amaris Zorggroep.

 

natuurlijke leider uitdagend en uitnodigend oplossingsgericht katalysator verbindend evenwichtig werkplezier dialoog klant- en servicegericht procesdenker

Profiel
  • Uiteraard heb jij een stevige ervaring binnen serviceorganisaties of met ondersteunende diensten, maar niet noodzakelijk in de (ouderen)zorg. Zonder meer heb je affiniteit mét en een warm hart vóór de zorg. Je snapt haar cultuur en processen én jij weet dit ook te vertalen in gewaardeerde ondersteuning.
  • Je beschikt over ruime leidinggevende ervaring op verschillende stafdomeinen en in projectmatig werken. Als het gaat om de vakinhoudelijke aspecten van de verschillende stafdisciplines ben je eerder een generalist dan een specialist
  • Door ervaringen met procesverbetering en organisatieveranderingstrajecten heb je geleerd hoe je de transitie naar serviceorganisatie maakt en begrijp je wat medewerkers nodig hebben om die slag daadwerkelijk te maken. Je bent in dat perspectief een echte procesdenker en ontwikkelgericht ingesteld.
  • Je bent een natuurlijke en gewaardeerde sparring- en businesspartner voor collega directeuren en de bestuurder; open, constructief en oplossingsgericht.
  • Je leiderschapsstijl is verbindend en gezaghebbend (maar niet autoritair): uitnodigend en uitdagend; je geeft ruimte en vertrouwen, en stelt daartoe duidelijke kaders waarbij je ook keuzes maakt in wat niet te doen; je kan doorpakken en weet af te maken; professionals en teams weet je met elkaar te verbinden;
  • Met jouw (persoonlijk) leiderschap blijf je ook onder druk in positie, in dialoog en in evenwicht; waar nodig geef je tegengas of beweeg je mee, altijd open in de verbinding zonder te verbleken of te star te zijn.
  • Niet onbelangrijk: werken moet leuk zijn en dat straal je uit! Je maakt zaken licht, viert successen en kan makkelijk relativeren zonder de focus op doelrealisatie te verliezen.
  • Je hebt een bedrijfskundige of economische achtergrond op academisch (opleiding mag HBO+ zijn) en academisch werk- en denkniveau.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie. De functie is ingeschaald in FWG 75 CAO VVT en kent ruime secundaire arbeidsvoorwaarden volgens vigerende cao.

Procedure

De procedure is ingericht op zo spoedig mogelijke indiensttreding. De eerste gespreksronde bij K+V is op donderdag 12, vrijdag 13 en dinsdag 17 september, de gesprekken met de selectiecommissie op donderdag 19 september en de adviesronde, met o.a. vertegenwoordigers van de werkorganisatie op dinsdag 24 september.

Geïnteresseerd

Als je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, verzoeken wij je uiterlijk maandag 9 september aanstaande te reageren, door jouw CV en motivatie te uploaden bij ‘Solliciteer Direct’. Deze opdracht is in behandeling bij Chris Boven, associé. Chris is bereikbaar op nummer 06 1074 3267 .

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Ondersteunende Diensten
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.